21:25—28

Drīz Jēzus nāks kā glābējs un Dieva sprieduma izpildītājs. Mums jābūt garīgi stipriem, lai saņemtu glābšanu.