ATMOSTIETIES!

Jautājums. Vai Bībele ir grāmata no Dieva? Vai arī tajā ir lasāmas tikai cilvēku domas?

Bībeles pants. 2Tm 3:16

Piedāvājiet žurnālu. Šajā Atmostieties! numurā ir apskatītas trīs pierādījumu grupas, kas liecina, ka Bībele ir grāmata no Dieva.

MĀCĪSIM PATIESĪBU

Jautājums. Ar kādu nolūku Dievs radīja cilvēkus?

Bībeles pants. Ps 37:29

Ko māca Bībele. Dievs radīja cilvēkus mūžīgai dzīvei uz zemes.

LABA VĒSTS NO DIEVA

Jautājums. Kā jūs domājat, kur var atrast labas ziņas? [Parādi video Vai jūs vēlētos dzirdēt labas ziņas?.]

Bībeles pants. Jes 52:7

Piedāvājiet brošūru. Šajā brošūrā ir atrodamas labas ziņas, jo tajā ir ietverta vēsts no Bībeles.

KĀ JŪS IESĀKTU SARUNU

Izmantojot šajā lappusē redzamos paraugus, izdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas sludināšanā.