Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Azerbaidžānā sludinātājas kādai sievietei piedāvā brošūru Laba vēsts no Dieva

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Augusts 2017

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu ”Atmostieties!” un kā paskaidrot, ar kādu nolūku Dievs radīja cilvēkus. Ņemot vērā šos ieteikumus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Jehova atalgoja pagānu tautu

Jehova atalgoja babiloniešus par 13 gadus ilgo Tiras aplenkumu. Kā viņš apliecina, ka augstu vērtē mūsu uzticīgo kalpošanu un mūsu nestos upurus?

KRISTĪGA DZĪVE

Attīstīsim Dievam tīkamas īpašības. Pazemība

Kāpēc pazemība ir svarīga? Kā to parādīt? Kā lūgšanas un pārdomas par Jēzus priekšzīmi palīdz attīstīt pazemību?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Sarga atbildīgais uzdevums

Sargam bija pienākums brīdināt pilsētas iedzīvotājus par draudošām briesmām. Jehova iecēla Ecēhiēlu par simbolisku ”sargu Israēla namam”. Kas ar to bija domāts?

KRISTĪGA DZĪVE

Attīstīsim Dievam tīkamas īpašības. Drosme

Kāpēc mums jācenšas pārvarēt bailes no cilvēkiem? Kā pārdomas, lūgšanas un paļāvība uz Jehovu palīdz attīstīt viņa tīkamu drosmi?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Gogs no Magoga drīz tiks iznīcināts

Bībelē ir aprakstīts, kas notiks pirms un pēc tam, kad tiks iznīcināts Gogs no Magoga.

KRISTĪGA DZĪVE

Attīstīsim Dievam tīkamas īpašības. Ticība

Mums, līdzīgi Ābrahāmam, jāapliecina ticība Dievam Jehovam pat tad, kad tas ir grūti. Kā mēs varam veidot stipru ticību un vairot uzticību Dievam?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Ko var mācīties no Ecēhiēlam dotā tempļa redzējuma

Ecēhiēlam dotais tempļa redzējums mums atgādina, ka pielūgt Jehovu var tikai tie, kas atbilst viņa augstajām normām. Uz ko šim redzējumam būtu mūs jāmudina?

KRISTĪGA DZĪVE

Vai es tuvākajā laikā varētu kalpot par palīgpionieri?

Viena no iespējām, kā mēs varam nest Jehovam slavas upurus, ir kalpot par palīgpionieriem. Vai jūs varētu šādi paplašināt savu kalpošanu?