Sākot ar septembri, darba burtnīcā Kristīgā Dzīve un Kalpošana būs iekļauti jauna veida sarunu ievadi, kas būs atrodami aiz virsraksta ”Mācīsim patiesību”. To mērķis ir parādīt, kā mēs varam pievērst cilvēku uzmanību Bībeles pamatmācībām ar jautājuma un Bībeles panta palīdzību.

Tiem, kas parāda interesi, mēs varam atstāt kādu publikāciju vai parādīt video no vietnes jw.org. Tas, iespējams, cilvēkam liks gaidīt nākamo tikšanās reizi. Būtu labi apmeklēt viņu atkārtoti jau pēc dažām dienām, lai turpinātu iesākto sarunu. Jaunie sarunu ievadi un skolnieku uzdevumi būs balstīti uz grāmatas Ko mums māca Bībele? kopsavilkumu, kurā minētie jautājumi un Bībeles panti mums var palīdzēt veikt atkārtotus apmeklējumus un vadīt Bībeles nodarbības, izmantojot vienīgi Bībeli.

Ir tikai viens ceļš, kas ved uz dzīvību. (Mt 7:13, 14.) Tā kā mēs runājam ar cilvēkiem, kas pieder pie dažādām reliģijām un kam ir dažāda izcelsme, mums būtu jāpievērš katra cilvēka uzmanība tām domām no Bībeles, kas viņu varētu piesaistīt. (1Tm 2:4.) Ja mēs mācāmies runāt par dažādām Bībeles tēmām un uzlabojam savas prasmes tajā, kā ”pareizi izmantot patiesības vārdu”, mūsu prieks kalpošanā vairosies, un mēs labāk spēsim mācīt citiem patiesību. (2Tm 2:15.)