Cilvēkiem visā pasaulē ir nepieciešams mierinājums. (SMc 4:1.) Tāpēc oktobrī mēs īpaši aktīvi izplatīsim Sargtorni, kura numura tēma ir mierinājums. Centīsimies piedāvāt šo žurnāla numuru pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Tā kā mēs vēlamies runāt ar cilvēkiem personiski, lai sniegtu viņiem mierinājumu, neatstāsim šos žurnālus tur, kur neviena nav mājās.

KO VARĒTU TEIKT

”Ir brīži, kad mums visiem ir nepieciešams mierinājums. Bet kur to meklēt? [Nolasiet 2. Korintiešiem 1:3, 4.] Šajā Sargtorņa numurā ir paskaidrots, kā Dievs mums var sniegt mierinājumu.”

Kā rīkoties, ja cilvēks parāda interesi un paņem žurnālu?

PARĀDIET VIDEO KĀPĒC IR VĒRTS IEPAZĪT BĪBELI?

un piedāvājiet Bībeles nodarbības.

LIECIET PAMATU ATKĀRTOTAM APMEKLĒJUMAM,

pieminot kādu jautājumu, uz kuru atbildēsiet nākamajā reizē, piemēram, kāpēc Dievs pieļauj ciešanas.