Jehovas patvērums sniedz garīgu drošību

91:1, 2, 9—14

  • Mūsdienās, lai nokļūtu Jehovas patvērumā, ir jādod solījums kalpot viņam un jākristījas

  • Tie, kas nepaļaujas uz Dievu, nesaņem šādu aizsardzību

  • Tie, kas atrodas Jehovas patvērumā, ir pasargāti no visa, kas varētu apdraudēt viņu ticību un mīlestību pret Jehovu

Putnu ”ķērējs” mūs cenšas ievilināt savās lamatās

91:3

  • Putni ir piesardzīgi, tos ir grūti notvert

  • Putnu ķērāji rūpīgi pēta putnu paradumus un izprāto, kā tos ievilināt lamatās

  • Sātans, gluži kā putnu ķērājs, vēro Jehovas kalpus un izliek tiem lamatas, lai sagrautu viņu garīgumu

Četras nāvējošas lamatas, ko izmanto Sātans

  • Bailes no cilvēkiem

  • Materiālisms

  • Kaitīga izklaide

  • Domstarpības