ATMOSTIETIES!

Jautājums. Kā jūs domājat, vai ir vērts pūlēties aizstāt sliktus paradumus ar labiem?

Bībeles pants. SMc 7:8, panta pirmā daļa

Piedāvājiet publikāciju. Šajos rakstos apskatīti Bībeles principi, kas parāda, kā mēs varam likt ieraduma spēkam darboties savā labā.

ATMOSTIETIES!

Jautājums. Pārmaiņas dzīvē ir neizbēgamas. Kāds, jūsuprāt, ir vislabākais veids, kā ar tām sadzīvot?

Bībeles pants. SMc 7:10

Piedāvājiet publikāciju. [Pievērsiet cilvēka uzmanību rakstam 10. un 11. lappusē.] Šajā rakstā aplūkoti Bībeles principi, kas var palīdzēt pielāgoties pārmaiņām.

KLAUSIET DIEVAM UN DZĪVOJIET MŪŽĪGI

Jautājums. Katram no mums ir savs vārds, arī mūsu ģimenes locekļiem un draugiem. Bet kā ir ar Dievu? Kāds ir viņa vārds?

Bībeles pants. Ps 83:19, NW; sk. brošūrā.

Piedāvājiet publikāciju. Šajā brošūrā paskaidrots, kas vēl Bībelē teikts par Dievu. [Pievērsiet cilvēka uzmanību 6. un 7. lappusei.]

KĀ JŪS IESĀKTU SARUNU

Izmantojot šajā lappusē redzamos paraugus, izdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu sludināšanā.