Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sludināšana pa namruni Vīnē (Austrija)

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Augusts 2016

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu Atmostieties! un brošūru Klausiet Dievam un dzīvojiet mūžīgi. Izmantojot šos paraugus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Paliksim Visaugstākā patvērumā

Kas ir Jehovas patvērums, un kādu aizsardzību tas sniedz? (91. psalms.)

KRISTĪGA DZĪVE

Uzlabosim prasmes sludināšanā. Palīdzēsim Bībeles skolniekiem kļūt par kristītiem Dieva kalpiem

Kāpēc ir svarīgi dot solījumu kalpot Jehovam un kristīties? Ko mēs varam darīt, lai palīdzētu Bībeles skolniekiem sasniegt šos mērķus?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

”Vēl vecumā viņi nes augļus”

Vairāki 92. psalma panti uzsver, ka padzīvojuši Dieva kalpi joprojām var garīgā ziņā plaukt un nest labus augļus.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Jehova ”piemin to, ka mēs esam pīšļi”

103. psalmā Dāvids izmantoja vairākus salīdzinājumus, lai aprakstītu, cik liela ir Jehovas žēlsirdība.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Pateiksimies Jehovam

Domas no 106. psalma mums var palīdzēt savā sirdī attīstīt un saglabāt pateicību pret Jehovu.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

”Kā es atmaksāšu tam Kungam?”

Ko psalmu sacerētājs bija apņēmies darīt, lai apliecinātu Jehovam savu pateicību? (116. psalms.)

KRISTĪGA DZĪVE

Mācīsim patiesību

Mācīsimies pievērst cilvēku uzmanību Bībeles pamatmācībām, izmantojot tikai Bībeli.

KRISTĪGA DZĪVE

Īpaša kampaņa Sargtorņa izplatīšanai oktobrī

Sargtorņa numurā būs stāstīts, kāpēc mums visiem ir vajadzīgs mierinājums un kā Dievs to sniedz.