28:18—20

Kāpēc tas jādara? Tāpēc, ka to darīt pavēlēja Jēzus, kas no Jehovas ir saņēmis lielu varu.

Kur tas jādara? Jēzus saviem sekotājiem pavēlēja gatavot par mācekļiem ”visu tautu cilvēkus”. Tātad ir jāsludina visā pasaulē.

Lai mācītu cilvēkiem pildīt visu, ko lika Jēzus, ir nepieciešams laiks.

  • mēs citiem mācām to, ko Jēzus ir pavēlējis?

  • mēs varam palīdzēt saviem Bībeles skolniekiem dzīvot saskaņā ar Jēzus mācībām?

  • mēs varam palīdzēt saviem Bībeles skolniekiem sekot Jēzus priekšzīmei?