●○○ PIRMĀ SARUNA

Jautājums. Kur var rast uzticamus padomus, kas palīdz būt laimīgiem?

Bībeles pants. Lk 11:28

Jautājums nākamai reizei. Vai laime ir atkarīga no naudas un mantas?

○●○ OTRĀ SARUNA

Jautājums. Vai laime ir atkarīga no naudas un mantas?

Bībeles pants. 1Tm 6:9, 10

Jautājums nākamai reizei. Kāda nozīme ir pozitīvai domāšanai?

○○● TREŠĀ SARUNA

Jautājums. Kāda nozīme ir pozitīvai domāšanai?

Bībeles pants. SPm 17:22

Jautājums nākamai reizei. Kā ģimene var būt laimīga, par spīti grūtībām?