Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Čehijā sludinātāji vada Bībeles nodarbību

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Aprīlis 2018

Ieteikumi, kā risināt sarunu

Ieteikumi, kā risināt sarunas par Bībeli un laimīgu dzīvi.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Pashas svētki un Atceres vakars — kopīgais un atšķirīgais

Kaut gan Pashas svētki pravietiski nenorādīja uz Jēzus nāves atceres vakaru, tomēr mēs varam kaut ko mācīties no tā, kas tajos notika.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

”Ejiet un gatavojiet mācekļus” — kāpēc, kur un kā tas jādara?

Gatavot mācekļus nozīmē palīdzēt citiem dzīvot saskaņā ar Jēzus mācībām un sekot viņa priekšzīmei.

KRISTĪGA DZĪVE

Lai gatavotu mācekļus, ir svarīgi sludināt un mācīt

Jēzus saviem sekotājiem pavēlēja iet un gatavot mācekļus. Ko šī pavēle sevī ietver? Kā mēs cilvēkiem varam palīdzēt garīgi augt?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

”Tavi grēki ir piedoti”

Ko mēs varam mācīties no brīnumainā notikuma, par kuru var lasīt Marka 2:5—​12? Kā tas mums var palīdzēt, kad esam slimi?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Dziedināšana sabatā

Kāpēc Jēzu dziļi sāpināja jūdu reliģisko vadītāju attieksme pret sabatu? Kā mēs varam pārbaudīt, vai mēs sekojam Jēzum un esam līdzjūtīgi?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Jēzus spēj piecelt no nāves mūsu tuviniekus, kas ir miruši

Pārdomas par Bībelē minētajiem augšāmcelšanas gadījumiem stiprinās mūsu ticību tam, ka nākotnē mēs satiksim savus tuviniekus, kas ir miruši.

KRISTĪGA DZĪVE

Prasmīgi izmantosim mācīšanai paredzētos ”darbarīkus”

Lai prasmīgi mācītu, mums jāprot rīkoties ar saviem ”darbarīkiem”. Kas ir vissvarīgākais ”darbarīks”? Kā iemācīties vēl prasmīgāk likt lietā mūsu ”darbarīkus”?