Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 KRISTĪGA DZĪVE

Sirsnīgi viņus uzņemsim

Sirsnīgi viņus uzņemsim

Kas mums būtu sirsnīgi jāuzņem? Visi, kas apmeklē mūsu sapulces, — gan tie, kas ir atnākuši pirmo reizi, gan tie, kas apmeklē sapulces jau ilgu laiku. (Rom 15:7; Ebr 13:2.) Var gadīties, ka sapulci apmeklē brālis vai māsa no citas valsts vai neaktīvs draudzes loceklis, kas sapulcēs nav bijis vairākus gadus. Padomājiet, kā jūs justos šāda ticības biedra vietā? Vai gan jūs nepriecātos, ja citi jūs sirsnīgi uzņemtu? (Mt 7:12.) Kāpēc gan nepacensties pirms un pēc sapulces pieiet klāt tiem, kas ir atnākuši, sasveicināties un īsi aprunāties ar viņiem? Tas veicinās patīkamu un sirsnīgu gaisotni draudzē un pagodinās Jehovu. (Mt 5:16.) Iespējams, mēs nevaram personiski aprunāties ar visiem klātesošajiem. Bet mēs varam darīt to, kas ir mūsu spēkos, lai visi justos gaidīti. *

Patiesa viesmīlība ir jāparāda ne vien īpašos pasākumos, piemēram, tādos kā Atceres vakars, bet vienmēr. Kad jaunpienācēji draudzē redz un izjūt kristīgo mīlestību, viņi var just pamudinājumu slavēt Dievu un pievienoties mums tīrajā pielūgsmē. (Jņ 13:35.)

^ 3. rk. Saskaņā ar Bībeles principiem, mums nav jāsveicinās ar tiem, kas ir atnākuši uz sapulci, bet ir izslēgti no draudzes vai ir atteikušies no piederības tai. (1Kr 5:11; 2Jņ 10.)