Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Aprīlis 2017

Kā iesākt sarunu

Kā iesākt sarunu

ATMOSTIETIES!

Jautājums. Dati liecina, ka to pusaudžu skaits, kuriem tiek diagnosticēta depresija, pieaug satraucošā ātrumā. Kas, jūsuprāt, viņiem var palīdzēt?

Piedāvājiet žurnālu. Šajā Atmostieties! numurā minēti vairāki ieteikumi pusaudžiem, kas cieš no depresijas, un stāstīts, kā viņiem var palīdzēt vecāki.

MĀCĪSIM PATIESĪBU

Jautājums. Kā Dieva valstība atrisinās cilvēces problēmas?

Bībeles pants. Mt 6:10

Ko māca Bībele. Dieva valstība uz zemes nodibinās mieru, saskaņu un drošību — tieši tā, kā tas jau ir debesīs.

KAS IR DIEVA VALSTĪBA? (Atkārtots apmeklējums)

Jautājums. [Pievērsiet uzmanību jautājumam bukleta pēdējā lappusē.] Kāda būs dzīve, kad valdīs Dieva valstība?

Bībeles panti. Ps 37:29; Jes 65:21—23

Piedāvājiet brošūru. [Parādiet brošūru Laba vēsts no Dieva.] Šīs brošūras 7. nodaļā ir paskaidrots, ko šie solījumi var nozīmēt mums. [Uzsāciet Bībeles nodarbību ar brošūras palīdzību.]

KĀ JŪS IESĀKTU SARUNU

Izmantojot šajā lappusē redzamos paraugus, izdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas sludināšanā.