Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Draudzes locekļi sirsnīgi sagaida māsu, kas ilgi nav bijusi sapulcēs

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Aprīlis 2017

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu ”Atmostieties!” un kā uzsākt sarunas par Dieva valstību. Ņemot vērā šos ieteikumus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Ļausim, lai mūsu veidotājs Jehova ietekmē mūsu domāšanu un rīcību

Jehova mūsos veido kristīgas īpašības, bet arī mums kaut kas ir jādara no savas puses.

KRISTĪGA DZĪVE

Sirsnīgi viņus uzņemsim

Visiem, kas apmeklē mūsu sapulces, būtu jāizjūt kristīga mīlestība. Kā mēs varam veicināt patīkamu un sirsnīgu gaisotni valstības zālē?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Vai jums ir sirds, kas pazīst Jehovu?

Jeremijas grāmatas 24. nodaļā Dievs Jehova cilvēkus salīdzināja ar vīģēm. Kādi cilvēki bija kā labās vīģes, un kā mēs varam viņiem līdzināties?

KRISTĪGA DZĪVE

Jūs varat palīdzēt tiem, kas ir kļuvuši neaktīvi

Neaktīvie draudzes locekļi joprojām ir ļoti dārgi Jehovas acīs. Kā mēs viņiem varam palīdzēt atgriezties draudzē?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Būsim drosmīgi kā Jeremija

Jeremija pravietoja, ka Jeruzāleme tiks izpostīta. Kas viņam palīdzēja nezaudēt drosmi?

KRISTĪGA DZĪVE

Valstības dziesmas vairo drosmi

Valstības dziesmas stiprināja kristiešus Zaksenhauzenes koncentrācijas nometnē. Šīs dziesmas var stiprināt arī mūs, kad sastopamies ar pārbaudījumiem.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Jehova paredzēja, ka tiks noslēgts jauns līgums

Kā jaunais līgums atšķiras no bauslības līguma, un kāpēc var teikt, ka tas nesīs mūžīgas svētības?