Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Aprīlis 2016

 DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | ĪJABA 16—20

Uzmundrināsim un stiprināsim citus ar laipniem vārdiem

Uzmundrināsim un stiprināsim citus ar laipniem vārdiem

Tam, kurš dod padomu, ar saviem vārdiem būtu jāstiprina citi

16:4, 5

  • Ījabs jutās nomākts un sāpināts, tāpēc viņam bija nepieciešams atbalsts un uzmundrinājums

  • Ījaba trīs draugi nepateica nevienu mierinošu vārdu. Tieši pretēji, viņi Ījabu apsūdzēja dažādos pārkāpumos un tikai sāpināja viņu vēl vairāk

Bildada nelaipnie vārdi lika Ījabam izmisumā raudāt

19:2, 25

  • Ījabs izmisumā lūdza Dievam kādu atvieglojumu — kaut vai nāvi

  • Ījabs domāja par cerību uz augšāmcelšanu un turpināja uzticīgi panest grūtības