Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Aprīlis 2016

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | ĪJABA 28—32

Ījabs — uzticības paraugs

Ījabs — uzticības paraugs

Ījabs bija apņēmies ievērot Jehovas noteiktās morāles normas

31:1

  • Viņš kontrolēja, uz ko viņš skatās, un izrādīja romantisku interesi tikai pret savu sievu

Ījabs rādīja labu paraugu ar to, kā viņš izturējās pret citiem

31:13—15

  • Viņš bija pazemīgs, taisnīgs un žēlsirdīgs. Viņš bija iejūtīgs pret visiem cilvēkiem, lai kāds būtu to sociālais vai ekonomiskais stāvoklis

Ījabs bija dāsns, nevis savtīgs

31:16—19

  • Viņš bija izpalīdzīgs un labprāt atbalstīja tos, kas bija trūcīgi