Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Aprīlis 2016

 DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | ĪJABA 33—37

Patiess draugs dod padomu, kas stiprina

Patiess draugs dod padomu, kas stiprina
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

Kad Ēlihus iesaistījās sarunā, viņa padoms pilnīgi atšķīrās no tiem, ko bija devuši Ēlifass, Bildads un Cofars, — gan saturā, gan tajā, ar kādu attieksmi tas tika dots. Viņš pierādīja, ka ir īsts draugs un prasmīgs padomdevējs, kuram ir vērts līdzināties.

LABS PADOMDEVĒJS IR

ĒLIHUS RĀDĪJA LABU PARAUGU

32:4—7, 11, 12; 33:1

 

 • PACIETĪGS

 • UZMANĪGS

 • PAZEMĪGS

 
 • Ēlihus pacietīgi gaidīja, līdz vecākie vīrieši pateiks savu sakāmo, un tikai tad sāka runāt

 • Uzmanīgi klausoties, viņš labāk saprata lietas būtību un spēja dot labāku padomu

 • Viņš uzrunāja Ījabu vārdā un runāja ar to kā ar draugu

 

33:6, 7, 32

 

 • PIEEJAMS

 • IEJŪTĪGS

 • LĪDZSVAROTS

 
 • Ēlihus bija pazemīgs un laipns, viņš atzina, ka pats ir nepilnīgs

 • Ēlihus juta līdzi Ījabam viņa ciešanās

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • LAIPNS

 • GARĪGI NOSKAŅOTS

 • UN IZTURAS AR CIEŅU

 
 • Ēlihus laipni palīdzēja Ījabam saprast, ka viņa viedoklis ir nelīdzsvarots

 • Ēlihus Ījabam palīdzēja saskatīt, ka viņa taisnīgums nav galvenais

 • Ēlihus skaidrais padoms Ījabam palīdzēja noskaņoties, lai viņš varētu uzņemt turpmākās pamācības no paša Jehovas