Iet uz pamatdaļu

Kas patiesībā valda pār pasauli?

Kas patiesībā valda pār pasauli?

Vai, jūsuprāt, pār pasauli valda...

  • ...Dievs?

  • ...cilvēki?

  • ...kāds cits?

 KAS TEIKTS BĪBELĒ

”Pār visu pasauli valda ļaunais.” (1. Jāņa 5:19, Grieķu rakstu Jaunās pasaules tulkojums.)

”Dieva Dēls.. parādījās, lai iznīcinātu Velna darbus.” (1. Jāņa 3:8.)

KO TAS VAR DOT JUMS

Loģisku izskaidrojumu pasaules problēmām. (Atklāsmes 12:12.)

Pamatu pārliecībai, ka apstākļi pasaulē mainīsies uz labo pusi. (1. Jāņa 2:17.)

 VAI VAR TICĒT TAM, KAS TEIKTS BĪBELĒ?

Jā, tam var ticēt. Lūk, daži iemesli.

  • Dievs ir lēmis, ka Sātana valdīšanai pienāks gals. Dievs Jehova darīs galu Sātana varai pār cilvēci. Viņš ir apsolījis ”iznīcināt.. Velnu” un izlabot visu postu, ko Sātans ir nodarījis. (Ebrejiem 2:14.)

  • Dievs ir izraudzījis Jēzu Kristu, lai tas valdītu pār pasauli. Jēzus ir pilnīgs pretstats pašreizējam pasaules valdniekam, kas ir ļauns un savtīgs. Par Jēzus valdīšanu Dievs apsola: ”Viņš apžēlosies par trūcīgo un nabagu.. No spaidiem un varmācības viņš atpestīs viņu dvēseles.” (Psalms 72:13, 14, Bībeles 1965. gada izdevums.)

  • Dievs nemelo. Bībelē ir skaidri teikts: ”Nav iespējams, ka Dievs melotu.” (Ebrejiem 6:18, Grieķu rakstu Jaunās pasaules tulkojums.) Kad Jehova kaut ko apsola darīt, tas ir tikpat kā izdarīts! (Jesajas 55:10, 11.) ”Šīs pasaules valdnieks tiks padzīts.” (Jāņa 12:31.)

 PĀRDOMĀM

Kāda būs pasaule, kad tās pašreizējais valdnieks būs padzīts?

Atbildi uz šo jautājumu Bībelē var lasīt PSALMĀ 37:10, 11 un ATKLĀSMES 21:3, 4.