Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kas patiesībā valda pār pasauli?

Kas patiesībā valda pār pasauli?

Vai, jūsuprāt, pār pasauli valda...

  • ...Dievs?

  • ...cilvēki?

  • ...kāds cits?

 KAS TEIKTS BĪBELĒ

”Pār visu pasauli valda ļaunais.” (1. Jāņa 5:19, Grieķu rakstu Jaunās pasaules tulkojums.)

”Dieva Dēls.. parādījās, lai iznīcinātu Velna darbus.” (1. Jāņa 3:8.)

KO TAS VAR DOT JUMS

Loģisku izskaidrojumu pasaules problēmām. (Atklāsmes 12:12.)

Pamatu pārliecībai, ka apstākļi pasaulē mainīsies uz labo pusi. (1. Jāņa 2:17.)

 VAI VAR TICĒT TAM, KAS TEIKTS BĪBELĒ?

Jā, tam var ticēt. Lūk, daži iemesli.

  • Dievs ir lēmis, ka Sātana valdīšanai pienāks gals. Dievs Jehova darīs galu Sātana varai pār cilvēci. Viņš ir apsolījis ”iznīcināt.. Velnu” un izlabot visu postu, ko Sātans ir nodarījis. (Ebrejiem 2:14.)

  • Dievs ir izraudzījis Jēzu Kristu, lai tas valdītu pār pasauli. Jēzus ir pilnīgs pretstats pašreizējam pasaules valdniekam, kas ir ļauns un savtīgs. Par Jēzus valdīšanu Dievs apsola: ”Viņš apžēlosies par trūcīgo un nabagu.. No spaidiem un varmācības viņš atpestīs viņu dvēseles.” (Psalms 72:13, 14, Bībeles 1965. gada izdevums.)

  • Dievs nemelo. Bībelē ir skaidri teikts: ”Nav iespējams, ka Dievs melotu.” (Ebrejiem 6:18, Grieķu rakstu Jaunās pasaules tulkojums.) Kad Jehova kaut ko apsola darīt, tas ir tikpat kā izdarīts! (Jesajas 55:10, 11.) ”Šīs pasaules valdnieks tiks padzīts.” (Jāņa 12:31.)

 PĀRDOMĀM

Kāda būs pasaule, kad tās pašreizējais valdnieks būs padzīts?

Atbildi uz šo jautājumu Bībelē var lasīt PSALMĀ 37:10, 11 un ATKLĀSMES 21:3, 4.

Uzzināt vairāk

LABA VĒSTS NO DIEVA

Kāds ir Dieva nodoms par dzīvi uz zemes?

Bībelē ir paskaidrots, kāpēc Dievs radīja zemi, kad beigsies ciešanas, kas nākotnē gaida zemi un kas uz tās dzīvos.