Kā jums šķiet, vai dzīvei ir jēga? Evolucionists Viljams Provains raksta: ”Tas, ko esam uzzinājuši par evolūcijas procesu, skar mūs ļoti dziļi, ietekmējot mūsu priekšstatu par dzīves jēgu.” Kāds ir viņa secinājums? ”Manuprāt, nekādas universālas vai absolūtas jēgas cilvēka dzīvei nav.”32

Ja tā būtu taisnība, kas izrietētu no šāda secinājuma? Ja dzīvei nekādas dziļākas jēgas nebūtu, vienīgais mērķis, kas atliktu, būtu censties izdarīt šajā dzīvē kaut ko labu un varbūt nodot nākamajai paaudzei savu ģenētisko mantojumu. Ar nāvi mums viss beigtos uz mūžīgiem laikiem. Mūsu smadzenes līdz ar spēju domāt, spriest un arī apcerēt dzīves jēgu būtu tikai dabas untums.

Turklāt daudzi, kas tic evolūcijai, apgalvo, ka Dieva vai nu vispār nav, vai arī viņš neiejaucas cilvēku dzīvē. Kā vienā, tā otrā gadījumā mūsu nākotne būtu politiķu, zinātnieku un reliģisko vadītāju rokās. Spriežot pēc līdzšinējās pieredzes, tas nozīmētu, ka konflikti, jukas un negodīgums sabiedrībā nekad neizzustu. Ja evolūcijas teorija būtu patiesa, nāktos atzīt, ka ir pietiekami daudz iemeslu dzīvot pēc principa ”ēdīsim un dzersim, jo rīt mums jāmirst”. (1. Korintiešiem 15:32.)

Turpretī Bībelē ir sacīts: ”Pie Tevis [t.i., pie Dieva] ir dzīvības avots.” (Psalms 36:10.) No šiem vārdiem izriet ļoti svarīgi atzinumi.

Ja Bībelē sacītais ir patiesība, tad dzīvei ir jēga. Mūsu Radītājam ir brīnišķīgs nodoms attiecībā uz visiem, kas vēlas dzīvot saskaņā ar viņa gribu. (Salamans Mācītājs 12:13.) Dievs ir apsolījis viņiem dzīvi pasaulē, kur vairs nebūs nekādu konfliktu, juku, negodīguma un pat nāves. (Psalms 37:10, 11; Jesajas 25:6—8.)

Miljoniem cilvēku ir pārliecināti, ka mūsu dzīve iegūst visdziļāko jēgu, ja apgūstam zināšanas par Dievu un pildām viņa gribu. (Jāņa 17:3.) Šī pārliecība ir balstīta uz faktiem, kas skaidri liecina, ka dzīvība ir radīta.