Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Vai dzīvība ir radīta?

Tam, kādi ir jūsu uzskati par dzīvības izcelsmi, ir liela nozīme.

Anotācija

Vai mūsu planēta ir radīta, lai uz tās pastāvētu dzīvība? Vai evolūcijas teorija balstās uz pierādītiem faktiem?

Kam ticat jūs?

Varbūt jūs ticat Dievam un cienāt Bībeli, bet vienlaikus jūs augstu vērtējat viedokli, ko pauž daudzi autoritatīvi zinātnieki, kuri netic, ka dzīvība ir radīta.

Dzīvā planēta

Dzīvība uz Zemes nevarētu pastāvēt bez veselas virknes ”veiksmīgu sakritību”. Vai šīs sakritības ir radušās aklas nejaušības rezultātā, vai arī tās ir radītas ar nolūku?

Kurš to izgudroja pirmais?

Speciālisti cenšas kopēt dabas paraugus, lai risinātu sarežģītas inženiertehniskas problēmas. Ja ir vajadzīgs saprātīgs izgudrotājs, lai izveidotu kopiju, ko tad lai saka par oriģinālu?

Evolūcija. Mīti un fakti

Mācība par evolūciju balstās uz apgalvojumu, ka mutācijas spēj radīt pavisam jaunas augu un dzīvnieku sugas. Vai šī teorija ir fakts?

Zinātne un radīšanas apraksts Bībelē

Vai zinātne ir atspēkojusi Bībelē lasāmo radīšanas aprakstu?

Vai ir svarīgi, kam jūs ticat?

Vai jūsu uzskati par evolūcijas teoriju ietekmē jūsu priekšstatu par dzīves jēgu?

Avotu saraksts

Iepazīstieties ar materiāliem, uz kuriem ir balstīta šī brošūra.