Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Tuvojieties Jehovam

Priekšvārds

Priekšvārds

Dārgais lasītāj!

Vai jūs jūtaties tuvs Dievam? Daudziem tas šķiet pilnīgi neiespējami. Daži baidās, ka Dievs ir nepieejams, savukārt citi uzskata sevi par necienīgiem tuvoties viņam. Tomēr Bībelē mēs tiekam sirsnīgi aicināti: ”Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums.” (Jēkaba 4:8.) Dievs pat apsola saviem kalpiem: ”Es tas Kungs, tavs Dievs, daru stipru tavu labo roku, Es, kas tev saku: ”Nebīsties, Es tev palīdzu!”” (Jesajas 41:13.)

Kā mēs varam izveidot tik tuvas attiecības ar Dievu? Jebkuru draudzības saišu pamatā ir tas, ka mēs pazīstam otru, apbrīnojam un augstu vērtējam viņa īpašības. Tātad ir būtiski iepazīt Dieva īpašības un rīcības veidu, par ko stāstīts Bībelē. Pārdomājot, kā izpaužas Jehovas īpašības, redzot, cik precīzi šīs īpašības atspoguļojās Jēzus Kristus dzīvē, un uzzinot, kā arī mēs varam tās attīstīt, mēs tuvosimies Dievam. Mēs pārliecināsimies, ka Jehova ir pilntiesīgs, nevainojams Visuma Pavēlnieks. Vēl vairāk — viņš ir Tēvs, kāds mums visiem ir vajadzīgs. Būdams spēcīgs, taisnīgs, gudrs un mīlošs, viņš nekad nepamet savus uzticīgos bērnus.

Lai šī grāmata jums palīdz aizvien vairāk tuvoties Dievam Jehovam un izveidot ar viņu tik ciešas attiecības, ka tās nekad nebeigtos un jūs varētu dzīvot un slavēt viņu mūžīgi!

Izdevēji