1., 2. a) Kādu milzīgu netaisnību pieredzēja Jāzeps? b) Kā Jehova laboja netaisnību?

TĀ BIJA milzīga netaisnība. Izskatīgs jauns vīrietis, kas nebija izdarījis nekādu noziegumu, bija iemests cietumā un nepatiesi apsūdzēts izvarošanas mēģinājumā. Tā nebija pirmā reize, kad viņš saskārās ar netaisnību. Pirms vairākiem gadiem, kad viņam bija 17 gadu, pret šo jaunekli, ko sauca par Jāzepu, nodevīgi bija izturējušies viņa paša brāļi, kuri viņu gandrīz bija nogalinājuši. Viņš bija pārdots verdzībā uz svešu zemi. Tur viņš nepakļāvās sava saimnieka sievas centieniem viņu pavedināt, un atraidītā sieviete izdomāja melīgu apsūdzību — tā Jāzeps nokļuva apcietinājumā. Situācija bija bēdīga, un likās, ka Jāzepam neviens nevar palīdzēt.

Jāzepam bija jācieš, kad viņš netaisnīgi bija ieslodzīts cietumā

2 Taču notikumus vēroja Dievs, kas ”mīl taisnību un tiesu”. (Psalms 33:5.) Jehova laboja netaisnību, vadīdams visu tā, lai Jāzeps pēc kāda laika tiktu atbrīvots. Vēl vairāk — Jāzeps, kas bija iemests ”sprostā”, vēlāk ieguva ļoti augstu un godpilnu stāvokli. (1. Mozus 40:15; 41:41—43; Psalms 105:17, 18.) Tā Jāzeps bija attaisnots un varēja izmantot savu augsto stāvokli, lai sekmētu Dieva nodoma īstenošanos. (1. Mozus 45:5—8.)

3. Kāpēc nav pārsteidzoši, ka visi cilvēki vēlas, lai pret viņiem izturētos taisnīgi?

3 Lasot par Jāzepa dzīvi, mēs pārdzīvojam viņam līdzi. Kurš gan no mums nav redzējis netaisnību vai pats kļuvis par tās upuri? Protams, mēs vēlamies, lai pret mums izturētos taisnīgi un objektīvi. Tas nav pārsteidzoši, jo Jehova mūs ir radījis ar tādām īpašībām, kādas piemīt viņam  pašam, un taisnīgums ir viena no viņa galvenajām īpašībām. (1. Mozus 1:27.) Lai pienācīgi iepazītu Jehovu, mums jāsaprot viņa taisnīguma izjūta. Tas mums ļaus vēl augstāk vērtēt viņa brīnišķīgo rīcības veidu un tuvinās mūs viņam.

Kas ir taisnīgums?

4. Kā cilvēki bieži saprot taisnīgumu?

4 Cilvēki bieži saprot taisnīgumu tikai kā objektīvu likuma normu piemērošanu. Kādā darbā norādīts, ka ”taisnīgums ir saistīts ar likumu, atbildību, tiesībām un pienākumiem; taisnīgs spriedums ir tāds, kas ir objektīvs un pelnīts” (Right and Reason—Ethics in Theory and Practice). Bet Jehovas taisnīgums sevī ietver daudz vairāk nekā tikai mehānisku noteikumu piemērošanu aiz pienākuma apziņas.

5., 6. a) Ko nozīmē oriģinālvalodu vārdi, kas tulkoti ar vārdiem ”taisnība”, ”tiesa”, ”tiesības”? b) Ko nozīmē tas, ka Dievs ir taisnīgs?

5 Jehovas taisnīguma mērogus un dziļumu labāk var saprast, ja apskata Bībelē lietotos oriģinālvalodu vārdus. Ebreju rakstos taisnīguma jēdziena apzīmēšanai galvenokārt lietoti trīs vārdi. Pirmais no tiem visbiežāk tulkots ar vārdiem ”taisnība”, ”tiesa”, ”tiesības” un ”taisna tiesa”. (1. Mozus 18:25.) Pārējie divi vārdi lielākoties tulkoti kā ”taisnība”. Kristiešu grieķu rakstos ar vārdu, kas parasti tulkots ar vārdu ”taisnība”, apzīmē ”to, kas ir pareizs vai taisnīgs”. Būtībā Rakstos nav atšķirības starp taisnīguma, taisnības un taisnas tiesas jēdzieniem. (Amosa 5:24.)

6 Tātad, kad Bībelē sacīts, ka Dievs ir taisnīgs, tas nozīmē, ka viņš dara to, kas ir taisns un pareizs, un dara to konsekventi, nespriezdams pēc citu stāvokļa. (Romiešiem 2:11.) Nav nemaz iedomājams, ka viņš varētu  rīkoties citādi. Dievbijīgais Ēlihus sacīja: ”Nevar būt, ka Dievs ir ļauns un tas Visuvarenais netaisns.” (Ījaba 34:10, LB-26.) Nav iespējams, ka Jehova būtu netaisns. Tā var teikt divu svarīgu iemeslu dēļ.

7., 8. a) Kāpēc Jehova nespēj rīkoties netaisnīgi? b) Kas Jehovu mudina rīkoties taisnīgi?

7 Pirmkārt, viņš ir svēts. Kā bija minēts 3. nodaļā, Jehova ir absolūti tīrs un nevainojams, tāpēc viņš nespēj rīkoties netaisnīgi. Padomāsim, ko tas nozīmē. Debesu Tēva svētums mūsos vieš pārliecību, ka viņš nekad neizturēsies pret saviem bērniem slikti. Jēzum bija šāda pārliecība, un savas dzīves pēdējā naktī uz zemes viņš lūdza: ”Svētais Tēvs, uzturi tos [mācekļus] savā vārdā.” (Jāņa 17:11.) Uzrunas forma ”Svētais Tēvs” Rakstos ir attiecināta vienīgi uz Jehovu, un tas ir saprotams, jo neviens tēvs no cilvēku vidus nevar viņam līdzināties svētumā. Jēzus it nemaz nešaubījās, ka viņa mācekļi būs drošībā, jo par viņiem rūpēsies Tēvs, kurš ir pilnīgi nevainojams un kuram nav nekā kopīga ar grēku. (Mateja 23:9.)

8 Otrkārt, Dieva personības neatņemama sastāvdaļa ir nesavtīga mīlestība, un tā viņu pamudina izturēties pret citiem taisnīgi. Turpretī netaisnību tās daudzajās izpausmēs, starp kurām ir rasisms, diskriminācija un neobjektīva attieksme pret citiem, bieži izraisa alkatība un savtīgums, kas ir mīlestībai pretējas īpašības. Par mīlestības Dievu Bībelē ir teikts: ”Tas Kungs ir taisns, Viņš mīl taisnību.” (Psalms 11:8.) Jehova pats par sevi saka: ”Es, tas Kungs, mīlu taisnību.” (Jesajas 61:8.) Vai nav mierinoši apzināties, ka mūsu Dievam ir prieks darīt to, kas ir pareizs un taisnīgs? (Jeremijas 9:23, LB-26.)

 Žēlsirdība un Jehovas nevainojamais taisnīgums

9.—11. a) Kāda saikne pastāv starp Jehovas taisnīgumu un žēlsirdību? b) Kā Jehovas taisnīgums un žēlsirdība izpaužas viņa attieksmē pret grēcīgajiem cilvēkiem?

9 Jehovas taisnīgums, tāpat kā citas viņa nepārspējamās personības šķautnes, ir pilnīgs, bez trūkumiem. Mozus, cildinot Jehovu, rakstīja: ”Viņš ir klintskalns, un pilnīgs ir Viņa darbs, jo visi Viņa ceļi ir tiesa; Dievs ir uzticams un bez viltus, Viņš ir taisns un patiess.” (5. Mozus 32:3, 4, LB-65r.) Visas Jehovas taisnīguma izpausmes ir nevainojamas — viņš nav ne pārlieku iecietīgs, ne pārmērīgi bargs.

10 Pastāv cieša saikne starp Jehovas taisnīgumu un viņa žēlsirdību. 116. psalma 5. pantā sacīts: ”Žēlīgs ir tas Kungs un taisns, žēlsirdīgs ir mūsu Dievs!” Jā, Jehova ir gan taisnīgs, gan žēlsirdīgs. Abas šīs īpašības nav pretrunā viena ar otru. Žēlsirdības izpausmes neprasa, lai Jehova mīkstinātu savu taisnīgumu, it kā būt taisnīgam nozīmētu būt pārāk bargam. Dažkārt abas minētās Jehovas īpašības izpaužas vienlaikus. Apskatīsim kādu piemēru.

11 Visi cilvēki ir mantojuši grēku un tāpēc ir pelnījuši grēka algu — nāvi. (Romiešiem 5:12.) Bet Jehovam nav prieka par grēcinieku nāvi. Viņš ir ”piedošanas Dievs, žēlīgs un žēlsirdīgs”. (Nehemijas 9:17.) Tomēr, būdams svēts, viņš nevar samierināties ar netaisnību. Kā tādā gadījumā viņš varētu būt žēlsirdīgs pret cilvēkiem, kas jau kopš dzimšanas ir grēcīgi? Atbilde ir viena no brīnišķīgākajām patiesībām, kas atrodama Dieva Rakstos: lai glābtu cilvēci, Jehova ir parūpējies par izpirkumu. 14. nodaļā mēs uzzināsim vairāk par šo mīlestības pilno pasākumu. Tas ir vienlaikus ļoti taisnīgs un augstākajā mērā žēlsirdīgs.  Izpirkums ļauj Jehovam parādīt žēlastību grēciniekiem, kas nožēlo savu rīcību, un tomēr neatkāpties no savām pilnīgajām taisnīguma normām. (Romiešiem 3:21—26.)

Jehovas taisnīgums ir patīkams

12., 13. a) Kāpēc Jehovas taisnīgums mūs piesaista? b) Kādu secinājumu par Jehovas taisnīgumu izdarīja Dāvids, un kā tas var mūs mierināt?

12 Jehovas taisnīgums ir īpašība, kas cilvēkus nevis atbaida, bet piesaista. Bībelē skaidri norādīts uz Jehovas taisnīguma ciešo saistību ar līdzjūtību. Aplūkosim dažus veidus, kā izpaužas viņa taisnīgums.

13 Jehovas nevainojamais taisnīgums viņu mudina būt uzticīgam attiecībās ar saviem kalpiem. Psalmu sacerētājs Dāvids pārliecinājās par šo Jehovas taisnīguma iezīmi. Kādu secinājumu viņš izdarīja, balstoties uz savu pieredzi un pārdomājot Dieva rīcību? Dāvids rakstīja: ”Tas Kungs mīl taisnu tiesu un savus ticīgos neatstāj postā, tos nemitīgi aprūpēdams.” (Psalms 37:28.) Cik mierinošs apliecinājums! Mūsu Dievs ne uz brīdi nepametīs tos, kas viņam ir uzticīgi. Mēs varam paļauties, ka viņš būs tuvu un ar mīlestību par mums rūpēsies, jo to garantē viņa taisnīgums. (Salamana Pamācības 2:7, 8.)

14. Kā izraēliešiem dotajā bauslībā izpaudās Jehovas rūpes par sērdieņiem?

14 Būdams taisnīgs, Dievs ņem vērā cietēju vajadzības. Jehovas rūpes par cilvēkiem, kas atrodas neapskaužamā situācijā, izpaudās izraēliešiem dotajā bauslībā. Piemēram, bauslībā bija ietverti īpaši likumi, kuru mērķis bija nodrošināt, lai netiktu atstātas novārtā bāreņu un atraitņu vajadzības. (5. Mozus 24:17—21.) Jehova zināja, cik grūta var būt šādu cilvēku dzīve, tāpēc viņš pats  kļuva par to tēvišķo Tiesnesi un Aizstāvi, kas ”bāreņiem un atraitnēm gādā viņu tiesu”. * (5. Mozus 10:18; Psalms 68:6.) Jehova brīdināja izraēliešus, ka tad, ja tie slikti izturēsies pret neaizsargātām sievietēm un bērniem, viņš noteikti uzklausīs apspiesto kliedzienus. Viņš paziņoja: ”Es savās dusmās iekaisīšu.” (2. Mozus 22:21—23.) Kaut gan dusmas nav raksturīga Jehovas personības iezīme, viņš iedegas taisnīgās dusmās, ja redz tīšu netaisnību, it īpaši tad, ja tās upuri ir apspiesti un bezpalīdzīgi cilvēki. (Psalms 103:6.)

15., 16. Kādu izcilu Jehovas objektivitātes apliecinājumu var minēt?

15 Jehova norāda, ka viņš ”neviena vaigu neuzlūko un dāvanas kā maksu neņem”. (5. Mozus 10:17.) Atšķirībā no daudziem vareniem un ietekmīgiem cilvēkiem Jehovu neiespaido bagātība un ārējais izskats. Viņš ir brīvs no aizspriedumiem un nevienam viņa stāvokļa dēļ neizrāda īpašu labvēlību. Izcils Jehovas objektivitātes apliecinājums ir tas, ka iespēja kļūt par viņa patiesajiem kalpiem un perspektīva dzīvot mūžīgi tiek dota ne tikai dažiem izredzētajiem. Gluži otrādi, ”ikvienā tautā viņam ir tīkams, kas viņu bīstas un taisnīgi dzīvo”. (Apustuļu darbi 10:34, 35.) Šādas brīnišķīgas izredzes tiek piedāvātas visiem cilvēkiem, lai kāds būtu viņu stāvoklis sabiedrībā, viņu ādas krāsa un lai kurā zemē viņi dzīvotu. Vai tā nav lieliska patiesa taisnīguma izpausme?

16 Jehovas taisnīgumam ir vēl kāds aspekts, kas pelna mūsu uzmanību un cieņu: tā ir viņa izturēšanās pret viņa taisnīgo likumu pārkāpējiem.

 Ļaundari netiek atstāti nesodīti

17. Paskaidrojiet, kāpēc netaisnības, kas notiek pasaulē, nedod pamatu apšaubīt Jehovas taisnīgumu!

17 Varētu rasties jautājums: ja jau Jehova nav iecietīgs pret netaisnību, tad kā lai izskaidro to, ka mūsdienu pasaulē cilvēkiem ļoti bieži jācieš netaisnības dēļ un plaši tiek lietoti negodīgi paņēmieni? Daudzās netaisnības tomēr nedod pamatu apšaubīt Jehovas taisnīgumu. To cēlonis ir grēks, ko cilvēki ir mantojuši no Ādama. Pasaulē, kurā nepilnīgie cilvēki paši izvēlas rīkoties grēcīgi, netaisnību netrūkst — taču tās vairs nepastāvēs ilgi. (5. Mozus 32:5.)

18., 19. Kas liecina par to, ka Jehova nav bezgalīgi iecietīgs pret tiem, kas apzināti pārkāpj viņa taisnīgos likumus?

18 Lai gan Jehova ir ļoti žēlsirdīgs pret visiem, kas no sirds cenšas viņam tuvoties, viņš neļaus bezgalīgi pastāvēt situācijai, kas dara negodu viņa svētajam vārdam. (Psalms 74:10, 22, 23.) Taisnīguma Dievs neļaujas apsmieties, un cilvēkus, kas tīšuprāt grēko, viņš nepasargā no nelabvēlīga sprieduma, kādu tie ar savu rīcību ir pelnījuši. Jehova ir ”apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā, ..bet arī neatstāj nevienu nesodītu”. (2. Mozus 34:6, 7.) Saskaņā ar šiem vārdiem Jehova dažreiz ir uzskatījis par vajadzīgu sodīt tos, kas apzināti pārkāpj viņa taisnīgos likumus.

19 To apstiprina Dieva izturēšanās pret senajiem izraēliešiem. Pat pēc apmešanās Apsolītajā zemē izraēlieši vairākkārt kļuva neuzticīgi Jehovam. Kaut gan tautas nekrietnā rīcība apbēdināja Jehovu, viņš nesteidzās no tās atteikties. (Psalms 78:38—41.) Jehova savā žēlsirdībā deva izraēliešiem iespējas mainīt savu rīcību. Viņš vērsās pie tiem ar vārdiem: ”Man nav prieka par bezdievja nāvi, bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no sava ļaunā ceļa un dzīvo. Atgriezieties, jele atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem! Kāpēc tu gribi mirt, Israēla nams?” (Ecēhiēla 33:11.)  Augstu vērtēdams cilvēku dzīvību, Jehova daudzkārt sūtīja savus praviešus, lai tie pamudinātu izraēliešus atgriezties no ļaunajiem ceļiem, bet stūrgalvīgā tauta kopumā negribēja neko klausīties un nožēlot. Beigu beigās Jehova, apliecinādams cieņu pret savu svēto vārdu un pret visu, ko tas simbolizē, nodeva izraēliešus viņu ienaidnieku rokās. (Nehemijas 9:26—30.)

20. a) Ko par Jehovu var uzzināt, pārdomājot viņa izturēšanos pret izraēliešiem? b) Kāpēc lauva ir piemērots Jehovas taisnīguma simbols?

20 Jehovas izturēšanās pret izraēliešiem ļauj daudz ko par viņu uzzināt. Piemēram, to, ka viņa visuredzošās acis pamana netaisnību un ka redzētais viņu dziļi ietekmē. (Salamana Pamācības 15:3.) Ir uzmundrinoši zināt arī to, ka Jehova ir žēlsirdīgs vienmēr, kad ir pamats tādam būt. Turklāt viņš nekad nespriež tiesu pārsteidzīgi. Tā kā Jehova ir pacietīgs, daudzi cilvēki nepamatoti secina, ka viņš nekad nesodīs ļaunos. Bet tā nav taisnība — Dieva izturēšanās pret izraēliešiem parāda, ka viņa pacietībai ir savas robežas. Jehova nelokāmi aizstāv taisnīgumu. Atšķirībā no cilvēkiem, kas bieži nespriež taisnu tiesu, viņam nekad nepietrūkst drosmes atbalstīt to, kas ir pareizs.  Šādu drosmīgu un taisnu tiesu simbolizē lauva, un lauvas seja ir minēta, runājot par Jehovas klātbūtni un viņa troni. * (Ecēhiēla 1:10; Atklāsmes 4:7.) Mēs varam būt pārliecināti, ka viņš izpildīs savu solījumu attīrīt zemi no netaisnības. To, kā Jehova tiesā, varētu rezumēt šādi: viņš ir stingrs, kad tas ir nepieciešams, un žēlsirdīgs, kad tas ir iespējams. (2. Pētera 3:9.)

Tuvojieties taisnīguma Dievam

21. Kā būtu jāiztēlojas Jehova, kad domājam par viņa taisnīgumu?

21 Kad domājam par Jehovas taisnīgumu, viņš nebūtu jāiztēlojas kā bezjūtīgs, bargs tiesnesis, kam rūp vienīgi tas, kā piespriest sodu pārkāpējiem. Mums jādomā par viņu kā par mīlošu, taču principiālu tēvu, kas vienmēr dara visu iespējamo savu bērnu labā. Būdams taisnīgs Tēvs, Jehova nekad neatkāpjas no tā, kas ir pareizs, bet vienlaikus izturas ar maigu līdzjūtību pret saviem bērniem uz zemes, kad tiem vajadzīga palīdzība un piedošana. (Psalms 103:10, 13.)

22. Kādas nākotnes izredzes Jehova mums ir devis, taisnīguma vadīts, un kāpēc viņš pret mums tā izturas?

22 Mēs varam būt ārkārtīgi pateicīgi, ka Dieva taisnīgums ietver sevī daudz vairāk nekā tikai sprieduma pasludināšanu pārkāpējiem. Taisnīguma vadīts, Jehova mums ir devis saviļņojošas nākotnes izredzes — iespēju būt pilnīgiem un mūžīgi dzīvot pasaulē, kur ”taisnība mājo”. (2. Pētera 3:13.) Šādi Dievs pret mums izturas tāpēc, ka viņa taisnīgums meklē iespējas glābt, nevis sodīt. Labāka sapratne par Jehovas taisnīgumu mūs katrā ziņā tuvina viņam. Nākamajās nodaļās apskatīsim sīkāk, kā izpaužas šī brīnišķīgā Jehovas īpašība.

^ 14. rk. Lai gan ebreju valodas vārds, kas tulkots ar vārdu ”bāreņi”, ir vīriešu dzimtē, tas nekādā gadījumā neliecina par vienaldzīgu attieksmi pret meitenēm. Jehova iekļāva bauslībā stāstījumu par spriedumu, ar kuru tika garantētas mantojuma tiesības Celofehada meitām, kas bija palikušas bez tēva. Šis lēmums kļuva par precedentu, kas nostiprināja bez tēva palikušu meiteņu tiesības. (4. Mozus 27:1—8.)

^ 20. rk. Interesanti, ka Jehova pats sevi salīdzina ar lauvu, runādams par spriedumu, ko viņš izpilda neuzticīgajiem izraēliešiem. (Jeremijas 25:38; Hozejas 5:14.)