Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 2. DAĻA

”Mīl taisnu tiesu”

”Mīl taisnu tiesu”

Mūsdienu pasaulē netaisnība ir sastopama uz katra soļa, un daudzi par to nepamatoti vaino Dievu. Taču Bībelē ir rakstīts kaut kas ļoti uzmundrinošs — Jehova ”mīl taisnu tiesu”. (Psalms 37:28.) Šajā grāmatas daļā mēs uzzināsim, kā Jehova ir apliecinājis šo vārdu patiesumu un devis cilvēcei cerību.

ŠAJĀ SADAĻĀ

11. NODAĻA

”Visi Viņa ceļi ir tiesa”

Kāpēc Dieva taisnīgums cilvēkus piesaista?

12. NODAĻA

”Vai Dieva rīcība ir netaisna?”

Ja reiz Jehova ienīst netaisnību, kāpēc pasaulē tā ir tik izplatīta?

13. NODAĻA

”Tā Kunga likumi ir pilnīgi”

Kā likumu krājums var veicināt mīlestību?

14. NODAĻA

Jehova sagādā ”izpirkšanas maksu par daudziem”

Šī vienkāršā, bet ļoti nozīmīgā mācība var palīdzēt tuvoties Dievam.

15. NODAĻA

Jēzus ”nodibina taisnību virs zemes”

Kā Jēzus, būdams uz zemes, veicināja taisnīgumu? Kā viņš to dara tagad? Kā viņš nodibinās taisnību uz zemes nākotnē?

16. NODAĻA

”Dariet taisnību”, staigājot ar Dievu

Kāpēc Jēzus izteica brīdinājumu: ”Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti.”