Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Tuvojieties Jehovam

 1. DAĻA

”Liels spēks un vara”

”Liels spēks un vara”

Šajā daļā aplūkoti Bībeles panti, kas liecina par Jehovas spēju radīt, iznīcināt, aizsargāt un atjaunot. Sapratne par to, kā Dievs Jehova, kam piemīt ”liels spēks”, izmanto savu varu, pilda mūsu sirdi ar bijību un apbrīnu. (Jesajas 40:26.)

ŠAJĀ SADAĻĀ

4. NODAĻA

”Tas Kungs ir.. varens spēkā”

Vai Dieva spēkam būtu jāvieš mūsos bailes? Uz šo jautājumu var atbildēt gan apstiprinoši, gan noliedzoši.

5. NODAĻA

Spēja radīt — viņš ”radījis debesis un zemi”

Dieva radītā pasaule — no milzīgās Saules līdz niecīgajam kolibri — liecina par viņa spēku un varenību.

6. NODAĻA

Spēja iznīcināt. Jehova — ”varens karavīrs”

Kas miera Dievam liek karot?

7. NODAĻA

Spēja aizsargāt — ”Dievs ir mūsu patvērums”

Dievs saviem kalpiem sniedz divu veidu aizsardzību, un viens no šiem veidiem ir īpaši svarīgs.

8. NODAĻA

Spēja atjaunot — Jehova ”visu.. dara jaunu”

Jehova jau ir atjaunojis tīro pielūgsmi. Kas nākotnē vēl tiks atjaunots?

9. NODAĻA

”Kristus ir Dieva spēks”

Ko par Jehovu atklāj Jēzus Kristus veiktie brīnumi un mācības?

10. NODAĻA

”Sekojiet Dievam”, izmantojot savu varu un spēku

Varbūt jums ir vairāk spēka, nekā varat iedomāties. Kā jūs to varat izmantot pareizā veidā?