Šajā daļā aplūkoti Bībeles panti, kas liecina par Jehovas spēju radīt, iznīcināt, aizsargāt un atjaunot. Sapratne par to, kā Dievs Jehova, kam piemīt ”liels spēks”, izmanto savu varu, pilda mūsu sirdi ar bijību un apbrīnu. (Jesajas 40:26.)