Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 27. NODAĻA

”Cik daudz gan viņā ir laba!”

”Cik daudz gan viņā ir laba!”

1., 2. Cik liela ir Dieva labestība, un kā Bībelē šī īpašība uzsvērta?

SILTOS vakara saules staros vairāki seni draugi sēž pagalmā pie galda un ietur vakariņas, smejas un runājas, vērodami skaisto ainavu, kas paveras visapkārt. Zemnieks raugās uz saviem tīrumiem un ar gandarījumu smaida, jo ir savilkušies tumši mākoņi un no debesīm jau pil pirmās lietus lāses. Vīrs un sieva nevar vien nopriecāties, redzot, kā viņu bērns sper pirmos nedrošos soļus.

2 Vai nu šie cilvēki to apzinās vai ne, viņu priekam ir viens un tas pats iemesls — tas, cik labs ir Dievs Jehova. Reliģiozi cilvēki bieži atkārto vārdus: ”Dievs ir labs.” Bībelē šī doma ir uzsvērta krietni iespaidīgāk. Tajā teikts: ”Cik daudz gan viņos [”viņā”, NW] ir laba!” (Cakarijas 9:17.) Bet mūsdienās daudziem nav ne jausmas, ko šie vārdi nozīmē. Ko sevī ietver Dieva Jehovas labestība, un kā šī Dieva īpašība ietekmē mūs?

Izcila Dieva mīlestības šķautne

3., 4. Ko nozīmē būt labam, un kāpēc Jehovas labestību visprecīzāk var raksturot kā viņa mīlestības izpausmi?

3 Būt labam bībeliskā izpratnē nozīmē būt morāli nevainojamam. Var teikt, ka Jehova ir labs visaugstākajā mērā. Visas viņa īpašības, arī spēks, taisnīgums un gudrība, ir labas. Tomēr visprecīzāk labestību var raksturot kā Jehovas mīlestības izpausmi.

4 Labestība ir īpašība, kas mudina aktīvi rīkoties. Apustulis Pāvils paskaidroja, ka labestība cilvēkos ir vēl pievilcīgāka nekā taisnīgums. (Romiešiem 5:7.) Uz taisnīgu cilvēku var paļauties, jo viņš precīzi izpilda likuma prasības, bet labs cilvēks izdara vēl vairāk. Viņš pats uzņemas  iniciatīvu un meklē iespējas palīdzēt citiem. Kā redzēsim, Jehova ir labs šādā nozīmē, un šīs labestības pamatā ir viņa neizmērojamā mīlestība.

5.—7. Kāpēc Jēzus negribēja, ka viņu sauc par ”Labo Mācītāju”, un uz kādu svarīgu patiesību viņš ar to norādīja?

5 Neviens cits nav tik labs kā Jehova. Neilgi pirms Jēzus nāves pie viņa pienāca kāds cilvēks, kas gribēja kaut ko pajautāt, un uzrunāja Jēzu ar vārdiem ”Labais Mācītājs”. Jēzus atbildēja: ”Kāpēc tu mani sauci labu? Neviens nav labs, kā vienīgi Dievs.” (Marka 10:17, 18.) Šāda atbilde varētu likties mulsinoša. Kāpēc Jēzus iebilda? Vai tad viņš nebija ”Labais Mācītājs”?

6 Acīmredzot vīrietis bija lietojis vārdus ”Labais Mācītājs” kā glaimojošu titulu. Jēzus pazemīgi atzina, ka šāds gods pienākas vienīgi viņa debesu Tēvam, kas ir labs visaugstākajā mērā. (Salamana Pamācības 11:2.) Turklāt Jēzus norādīja uz kādu svarīgu patiesību: tā kā vienīgi Jehova ir visaugstākajā mērā labs, vienīgi viņam ir tiesības noteikt, kas ir labs un kas — ļauns. Ādams un Ieva, nepaklausīdami Dievam un ēzdami no laba un ļauna atzīšanas koka augļiem, mēģināja piesavināties šādas tiesības. Atšķirībā no viņiem Jēzus pazemīgi atstāja labā normu noteikšanu sava Tēva ziņā.

7 Jēzus zināja arī to, ka no Jehovas nāk viss, kas ir patiesi labs. Jehova dod ”katru labu devumu un katru pilnīgu dāvanu”. (Jēkaba 1:17.) Izpētīsim sīkāk, kā Jehovas labestība izpaužas viņa devīgumā.

Jehovas lielās labestības pierādījumi

8. Kā izpaužas Jehovas labsirdība pret visu cilvēci?

8 Jehovas labestību ir izjutis ikviens. 145. psalma 9. pantā ir teikts: ”Tas Kungs ir labsirdīgs pret visiem.” Minēsim dažus viņa visaptverošās labestības piemērus. Bībelē  teikts: ”Viņš sevi nav pametis neapliecinātu, labu darīdams, no debess jums dodams lietu un auglīgus laikus, mūsu sirdis pildīdams ar barību un prieku.” (Apustuļu darbi 14:17.) Vai jūs kādreiz esat izjutuši, kā uzlabojas garastāvoklis patīkamas maltītes laikā? Ja Jehova savā labestībā nebūtu veidojis zemi, uz kuras pastāvīgi atjaunojas ūdens krājumi, un devis ”auglīgus laikus”, kas ļauj pārpilnībā iegūt pārtiku, tad šādu ēdienreižu nemaz nebūtu. Šo Jehovas labsirdības izpausmi izjūt ne tikai tie, kas viņu mīl, bet visi cilvēki. Jēzus teica: ”Viņš liek savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem.” (Mateja 5:45.)

Jehova ”no debess jums dod lietu un auglīgus laikus”

9. Kā par Jehovas labestību liecina fakti, kas ir zināmi par āboliem?

9 Tajā, ka cilvēki var gūt labumu no saules, lietus un  auglīgiem laikiem, izpaužas liels devīgums, bet daudzi, saņemdami šīs dāvanas dienu no dienas, sāk tās uztvert kā kaut ko pašsaprotamu. Mazliet padomāsim par ābolu — augli, kas mērenajā klimata joslā ir plaši izplatīts. Tas ir skaists un garšīgs auglis, sulīgs un veselīgs. Pasaulē ir apmēram 7500 ābeļu šķirņu, augļu krāsa var būt sarkana, zeltaina, dzeltena un zaļa; mazākie no tiem ir tik tikko lielāki par ķiršiem, bet lielākie sasniedz greipfrūta izmērus. Ja paņem rokā ābola sēkliņu, tā liekas pavisam sīciņa, bet no tās izaug viens no jaukākajiem kokiem. (Augstā Dziesma 2:3.) Katru pavasari ābele greznojas ar krāšņiem ziediem, un rudenī tā nes augļus. Ik gadus  ābele vidēji saražo tik daudz augļu, ka ar tiem var piepildīt 20 kastes, pa 19 kilogramiem ābolu katrā, un ābele var nest augļus pat 75 gadus.

No šīs sīkās sēkliņas izaug koks, kas dod garšīgus augļus un sagādā cilvēkiem prieku ilgus gadus

10., 11. Kā cilvēka maņas liecina par Jehovas labestību?

10 Savā bezgalīgajā labestībā Jehova mums ir piešķīris ķermeni, kas ir ”brīnišķi radīts”, un maņas, ar kuru palīdzību mēs varam uztvert viņa darbus un priecāties par tiem. (Psalms 139:14.) Padomāsim vēlreiz par situācijām, kas bija aprakstītas nodaļas sākumā. Kas no tā, ko var redzēt šādos brīžos, sagādā cilvēkiem prieku? Tie ir līksma bērna piesārtušie vaidziņi. Lietus aizkars, kas nolaižas pār tīrumiem. Saulrieta sarkanās, zeltainās un violetās krāsas. Cilvēka acs spēj izšķirt vairāk nekā 300 tūkstošus krāsu. Savukārt dzirde ļauj uztvert nianses mīļa cilvēka balsī, vēja liego šalkoņu koku zaros, maza bērna bezbēdīgos smieklus. Kāpēc mēs spējam uztvert šīs ainas un skaņas? Bībelē teikts: ”Dzirdīgu ausi un redzīgu aci, — abas divas dara tas Kungs.” (Salamana Pamācības 20:12.) Bet tās ir tikai divas no maņām.

11 Arī oža liecina par Jehovas labestību. Cilvēks spēj izšķirt ap 10 tūkstošiem dažādu smaržu. Lūk, tikai dažas no tām: jūsu iemīļotā ēdiena smarža, puķu aromāts, kritušu lapu smarža, patīkama smarža no mājīga kamīna. Savukārt tauste ļauj sajust, kā seju noglāsta viegla vēja pūsma, maigu mīļa cilvēka apskāvienu, rokā paņemta augļa gludo virsmu. Ja jūs nokožat gabaliņu augļa, sāk darboties vēl viena maņa — garša. Garšas pumpuriņi dod iespēju baudīt izsmalcināto garšu, ko rada augļa sarežģītais ķīmiskais sastāvs. Jehova ir pilnībā pelnījis šādus vārdus: ”Cik liels ir tavs labums, ko tu esi glabājis tiem, kas tevi bīstas.” (Psalms 31:20, LB-26.) Bet kā Jehova ir ”glabājis” labo tiem, kas viņu bīstas?

 Labestība, kas dod svētības mūžīgi

12. Kuras Jehovas dāvanas ir vissvarīgākās, un kāpēc tā var teikt?

12 Jēzus reiz sacīja: ”Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” (Mateja 4:4.) Jehovas garīgās dāvanas ir vēl vērtīgākas nekā materiālās, jo tās var dot mūžīgu dzīvi. Šīs grāmatas 8. nodaļā bija minēts, ka Jehova pēdējās dienās ir izmantojis savu spēju atjaunot, lai radītu garīgu paradīzi. Būtiska šīs paradīzes iezīme ir garīgās barības pārpilnība.

13., 14. a) Ko pravietis Ecēhiēls redzēja parādībā, un ko tas nozīmē mūsdienās? b) Kādas dzīvinošas dāvanas Jehova ir sagādājis saviem uzticīgajiem kalpiem?

13 Vienā no izcilajiem Bībelē lasāmajiem pravietojumiem par atjaunošanu pravietis Ecēhiēls aprakstīja redzējumu, kurā viņam tika parādīts atjaunotais un pagodinātais templis. No tempļa izplūda ūdens straume, kas kļuva arvien platāka un dziļāka, līdz pārvērtās par īstu upi. Kur vien šī upe tecēja, tā labvēlīgi ietekmēja apkārtni. Tās krastos auga koki, kuru augļi bija noderīgi ēšanai, bet lapas — dziedināšanai. Pat sāļajos, nedzīvajos Nāves jūras ūdeņos atkal parādījās dzīvība, kad tajā ietecēja šī upe. (Ecēhiēla 47:1—12.) Bet ko tas viss nozīmēja?

14 Parādība nozīmēja, ka Jehova atjaunos tīrās pielūgsmes iekārtojumu, ko simbolizēja Ecēhiēla redzētais templis. Tas, ka upe parādībā kļuva arvien varenāka, norādīja, ka Dievs arvien lielākā mērā piešķirs savai tautai dzīvinošas dāvanas. Kopš tīrās pielūgsmes atjaunošanas 1919. gadā Jehova sagādā savai tautai daudz ko tādu, kas ir nepieciešams dzīvībai. Bībeles izdevumi, bībeliskas publikācijas, sapulces un kongresi miljoniem cilvēku dod iespēju uzzināt svarīgas patiesības. Ar šo izdevumu un pasākumu palīdzību Jehova māca cilvēkiem izprast  pašu svarīgāko, ko viņš ir sagādājis dzīvības iegūšanai, — Kristus izpirkuma upuri, kas visiem cilvēkiem, kuri patiesi mīl Dievu un bīstas viņu, ļauj iegūt nevainojamu stāvokli Jehovas priekšā un cerību uz mūžīgu dzīvi. * Tāpēc pašreiz, pēdējās dienās, kad pasaulē valda garīgs bads, Jehovas tautai ir garīgas dzīres. (Jesajas 65:13.)

15. Kā Jehovam uzticīgie cilvēki izjutīs viņa labestību Kristus tūkstoš gadu valdīšanas laikā?

15 Taču upe, ko parādībā redzēja Ecēhiēls, neizsīks līdz ar vecās sistēmas bojāeju. Kristus tūkstoš gadu valdīšanas laikā tā kļūs vēl plašāka. Tad Jehova ar mesiāniskās Valstības starpniecību pilnā mērā liks lietā Jēzus upura vērtību un palīdzēs viņam uzticīgajiem cilvēkiem pakāpeniski kļūt pilnīgiem. Kāds gan tas būs iemesls līksmot par Jehovas labestību!

Citas Jehovas labestības šķautnes

16. Kā Bībelē paskaidrots, ka Jehovas labestība ir saistīta ar citām īpašībām, un kādas ir dažas no tām?

16 Jehovas labestība ir saistīta ne tikai ar devīgumu. Dievs sacīja Mozum: ”Es likšu tev iet gaŗām visai savai godībai [”visam manam labumam”, LB-1825], un Es saukšu tavā priekšā tā Kunga vārdu.” Tālāk Bībelē var lasīt: ”Tas Kungs gāja viņam gaŗām, un Viņš sauca: ”Tas Kungs, Kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā.”” (2. Mozus 33:19; 34:6.) Tātad Jehovas labestība ir saistīta ar vairākām labām īpašībām. Apskatīsim divas no tām.

17. Kā Jehova izturas pret cilvēkiem, un kāda īpašība viņu rosina tā rīkoties?

17 ”Žēlastība.” Šī īpašība rosina Jehovu izturēties laipni  un iejūtīgi pret radītajām būtnēm. Jehova ir nevis skarbs, vienaldzīgs un despotisks kā daudzi, kam pieder liela vara, bet laipns un labvēlīgs. Piemēram, Jehova teica Ābrāmam: ”Pacel savas acis un raugies no tās vietas, kuŗā tu atrodies, ziemeļu virzienā un dienvidu virzienā, uz austrumiem un rietumiem.” (1. Mozus 13:14.) Pievērsiet uzmanību, cik laipni Jehova runāja. Bībeles pētnieki norāda, ka senebreju valodā Jehovas teiktajam šajā pantā ir nevis pavēles, bet pieklājīga lūguma forma (uz to norāda vārda sastāvdaļa, ko latviski varētu tulkot ar vārdu ”lūdzu”). Bībelē ir arī citi līdzīgi piemēri. (1. Mozus 31:12; Ecēhiēla 8:5.) Padomājiet — Visuma Pavēlnieks saka ”lūdzu” vienkāršiem cilvēkiem! Tā kā pasaulē bieži jāsastopas ar agresīvu un rupju izturēšanos, ir ļoti patīkami domāt par Dieva Jehovas laipnību un iejūtību.

18. Kādā ziņā Jehova ir ”bagāts.. uzticībā”, un kāpēc ir patīkami to zināt?

18 ”Bagāts.. uzticībā.” Negodīgums mūsdienās ir plaši izplatīts, bet Bībelē rakstīts: ”Dievs nav cilvēks, kas melotu.” (4. Mozus 23:19.) Arī vēstulē Titam, 1. nodaļas 2. pantā, ir teikts, ka ”Dievs.. nemelo”. Jehova ir pārāk labs, lai to darītu. Jehovas solījumi ir pilnīgi uzticami, un viņa teiktais vienmēr piepildās. Jehova pat ir saukts par ”patiesības Dievu”. (Psalms 31:6, LB-26.) Viņš ne tikai nerunā nepatiesību, bet arī bagātīgi dara zināmu patiesību. Viņš nav noslēgts, piesardzīgs un noslēpumains; izmantojot savu neizsmeļamo gudrību, viņš dāsni piešķir saviem uzticīgajiem kalpiem garīgo gaismu. *  Turklāt Jehova māca savus kalpus rīkoties saskaņā ar patiesību, ko viņš ir atklājis, lai tie ”dzīvotu.. patiesībā”. (3. Jāņa 3.) Kā Jehovas labestībai būtu jāietekmē mūs?

Līksmot par ”tā Kunga labumu”

19., 20. a) Kā Sātans centās panākt, lai Ieva sāktu šaubīties par to, ka Jehova ir labs, un vai viņam tas izdevās? b) Kā mūs būtu jāietekmē Jehovas labestībai, un kāpēc tā būtu jābūt?

19 Kad Sātans Ēdenes dārzā kārdināja Ievu, viņš vispirms viltīgi centās panākt, lai viņa sāktu šaubīties par to, ka Jehova ir labs. Jehova bija teicis Ādamam: ”No visiem dārza kokiem tu vari pēc patikas ēst.” No tūkstošiem koku, kas acīmredzot kuploja dārzā, Jehova bija aizliedzis ņemt tikai viena koka augļus. Tomēr Sātana pirmais jautājums Ievai bija šāds: ”Vai Dievs tas Kungs tiešām jums būtu aizliedzis ēst no visiem dārza kokiem?” (1. Mozus 2:9, 16; 3:1.) Sātans sagrozīja Jehovas teikto, lai Ieva domātu, ka Jehova slēpj no cilvēkiem kaut ko labu. Diemžēl Sātans panāca, ko bija gribējis. Ieva sāka šaubīties, vai Dievs, kas viņai tik daudz ko bija devis, tiešām ir labs, un tāpat Dieva labestību ir apšaubījuši daudzi jo daudzi cilvēki.

20 Mēs labi zinām, cik lielas bēdas un nelaimes cilvēkiem laika gaitā ir bijis jāpieredz tāpēc, ka tika apšaubīta Dieva labestība. Tieši tāpēc būtu jāņem vērā vārdi, kas lasāmi Jeremijas grāmatas 31. nodaļas 12. pantā: ”Tie.. steigsies pie tā Kunga dāvanām [”labuma”, LB-1825].” Mums ir iemesls ”steigties pie tā Kunga labuma” un līksmot par Jehovas labestību, un nav nekāda pamata uzskatīt, ka mūsu labais Dievs rīkojas, sliktu motīvu vadīts. Mēs varam pilnībā paļauties uz viņu, jo viņš vēl tikai labu visiem, kas viņu mīl.

21., 22. a) Kā ir iespējams apliecināt pateicību par Jehovas labestību? b) Par kādu īpašību būs runa nākamajā nodaļā, un kā tā atšķiras no labestības?

 21 Mums sagādā prieku iespēja stāstīt citiem par to, cik labs ir Dievs. 145. psalma 7. pantā par Jehovas tautu ir sacīts, ka tā viņa ”lielās lēnības [”labestības”, NW] piemiņu teiktin teiks”. Katru dienu mēs kaut kādā veidā izjūtam, cik Jehova ir labs, tāpēc būtu brīnišķīgi, ja mēs ik dienas pateiktos Jehovam par konkrētām viņa labestības izpausmēm. Ja domāsim par šo īpašību, katru dienu pateiksimies Jehovam par to un stāstīsim par to citiem, tad mums būs vieglāk līdzināties labajam Dievam. Savukārt tad, ja centīsimies darīt labu, tāpat kā to dara Jehova, mēs arvien vairāk tuvosimies viņam. Sirmā vecumā apustulis Jānis rakstīja: ”Mīļais, neseko ļaunajam, bet labajam. Kas dara labu, ir no Dieva.” (3. Jāņa 11.)

22 Jehovas labestība ir saistīta arī ar citām īpašībām. Piemēram, Dievs ir ”bagāts žēlsirdībā [”uzticīgā mīlestībā”, NW, zemsvītras piezīme]”. (2. Mozus 34:6.) Īpašība, par ko šeit runāts, ir specifiskāka nekā labestība, jo to it sevišķi var redzēt Jehovas attieksmē pret viņa uzticīgajiem kalpiem. Nākamajā nodaļā uzzināsim, kā šī īpašība izpaužas.

^ 14. rk. Izpirkums ir visizcilākā Jehovas labestības izpausme. No miljoniem garīgo būtņu Jehova izraudzījās savu mīļoto vienpiedzimušo Dēlu, lai tas mirtu par mums.

^ 18. rk. Bībelē ir norādīts uz saikni starp patiesību un gaismu. ”Sūti savu gaismu un savu patiesību,” rakstīja psalma sacerētājs. (Psalms 43:3.) Jehova pārpilnībā dod garīgo gaismu visiem, kas vēlas būt viņa mācīti. (2. Korintiešiem 4:6; 1. Jāņa 1:5.)