Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 4. DAĻA

”Dievs ir mīlestība”

”Dievs ir mīlestība”

No visām Jehovas īpašībām spilgtākā ir mīlestība. Tā arī visvairāk piesaista citus. Sīkāk apskatot dažas šīs dārgakmenim līdzīgās īpašības šķautnes, mēs sapratīsim, kāpēc Bībelē teikts, ka ”Dievs ir mīlestība”. (1. Jāņa 4:8.)

ŠAJĀ SADAĻĀ

23. NODAĻA

”Viņš ir mūs pirmais mīlējis”

Ko īsti nozīmē vārdi ”Dievs ir mīlestība”?

24. NODAĻA

Nekas mūs nevar ”šķirt no Dieva mīlestības”

Noraidiet melus, kas liek domāt, ka Dievs mūs nemīl un ka mēs nekam neesam derīgi.

25. NODAĻA

”Mūsu Dieva sirsnīgā žēlastība”

Kā Dieva mīlestību pret jums var salīdzināt ar mātes mīlestību?

26. NODAĻA

Dievs, kurš ”piedod labprāt”

Ja Dievs visu atceras, kā viņš var piedot un aizmirst?

27. NODAĻA

”Cik daudz gan viņā ir laba!”

Ko sevī ietver Dieva labestība?

28. NODAĻA

”Tu vien esi uzticams”

Kas ir uzticība, un kā tā ir aprakstīta Bībelē?

29. NODAĻA

”Izprast Kristus mīlestību”

Trīs Jēzus mīlestības šķautnes precīzi atspoguļo Jehovas mīlestību.

30. NODAĻA

”Dzīvojiet mīlestībā”

No pirmās vēstules korintiešiem var uzzināt, kas ir un kas nav raksturīgs mīlestībai.