1., 2. Kam pēc Jehovas nodoma bija jānotiek septītajā dienā, un kā šīs dienas sākumā tika pārbaudīta Dieva gudrība?

VISS pagalam! Cilvēki, sestās radīšanas dienas kronis, no vislielākajiem augstumiem pēkšņi bija nonākuši visdziļākajā bezdibenī. Jehova iepriekš bija pasludinājis ”visu, ko Viņš bija darījis”, arī cilvēkus, par ”ļoti labu”. (1. Mozus 1:31.) Bet septītās dienas sākumā Ādams un Ieva nolēma sekot Sātanam un kļuva par dumpiniekiem. Tā viņu dzīvē ienāca grēks, nepilnība un nāve.

2 Varēja likties, ka Jehovas nodoms par to, kam jānotiek septītajā dienā, vairs nav realizējams. Šai dienai, tāpat kā sešām iepriekšējām, bija jābūt tūkstošiem gadu garai. Jehova to bija pasludinājis par svētu, un tās beigās visai zemeslodei bija jābūt paradīzei, kur dzīvo nevainojama cilvēku ģimene. (1. Mozus 1:28; 2:3.) Bet kā kaut ko tādu varēja panākt pēc tam, kad bija notikusi sacelšanās? Kā Dievs rīkosies? Tas bija nopietns, varbūt visnopietnākais pārbaudījums Jehovas gudrībai.

3., 4. a) Kāpēc tas, kā Jehova rīkojās pēc sacelšanās Ēdenē, spilgti liecina par viņa gudrību? b) Kas mums pazemīgi jāpatur prātā, pētot, kā izpaužas Jehovas gudrība?

3 Jehova rīkojās nekavējoties. Viņš pasludināja spriedumu dumpiniekiem Ēdenē, bet pieminēja arī kaut ko brīnišķīgu — savu nodomu izlabot nelaimes, ko viņi tikko bija izraisījuši. (1. Mozus 3:15.) Jau Ēdenē Jehovam bija tālredzīgs nodoms, ko viņš ir īstenojis visā cilvēces tūkstošiem gadu ilgajā vēsturē un turpinās to darīt vēl nākotnē. Viņa nodoms ir apbrīnojami vienkāršs, tomēr tas ietver sevī tik daudz, ka Bībeles lasītājs visu savu mūžu ar lielu interesi var to pētīt un pārdomāt. Turklāt Jehovas  nodoms katrā ziņā īstenosies. Tad tiks darīts gals visam ļaunumam, grēkam un nāvei, un Dievam uzticīgie cilvēki sasniegs pilnību. Tas viss notiks pirms septītās dienas beigām, tātad Jehova būs izpildījis ar zemi un cilvēkiem saistīto nodomu tieši laikā, par spīti visiem šķēršļiem.

4 Gudrība, ar kādu Jehova rīkojas, iedveš bijību, vai nav tiesa? Apustulis Pāvils rakstīja: ”Kāds Dieva.. gudrības.. dziļums!” (Romiešiem 11:33.) Pētot šīs Dieva īpašības dažādās šķautnes, centīsimies būt pazemīgi un paturēt prātā, ka mēs labākajā gadījumā varam aptvert tikai niecīgu Jehovas neizmērojamās gudrības daļiņu. (Ījaba 26:14.) Bet vispirms noskaidrosim, kas īsti ir gudrība.

Kas ir Dieva gudrība?

5., 6. Kāda saistība pastāv starp zināšanām un gudrību, un cik plašas ir Jehovas zināšanas?

5 Gudrība nav tas pats, kas zināšanas. Datori spēj saglabāt atmiņā milzīgu informācijas daudzumu, bet nevienam neienāks prātā nosaukt šīs mašīnas par gudrām. Tomēr zināšanas un gudrība ir saistītas. (Salamana Pamācības 10:14, NW.) Piemēram, ja jums būtu nepieciešams gudrs padoms par to, kā ārstēt kādu nopietnu kaiti, jūs noteikti to neprasītu cilvēkam, kuram nav nekādu zināšanu medicīnā. Tātad precīzas zināšanas ir patiesas gudrības priekšnoteikums.

6 Jehovam ir ārkārtīgi plašas zināšanas. Viņš ir ”mūžības Ķēniņš”, un viņš vienīgais ir dzīvojis vienmēr. (Atklāsmes 15:3JD.) Turklāt visu šo neaptverami ilgo laiku Jehovam nekas nav palicis neievērots. Bībelē teikts: ”Nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts viņa acīm: viņam mēs esam atbildīgi.” (Ebrejiem 4:13; Salamana Pamācības 15:3.) Būdams Radītājs, Jehova pilnībā izprot visu, ko ir radījis, un jau no  paša sākuma viņš ir vērojis cilvēku darbību. Viņš pārbauda katra cilvēka sirdi, un viņam nekas nepaliek neievērots. (1. Laiku 28:9.) Viņš ir radījis mūs ar gribas brīvību un priecājas, ja mēs dzīvē pieņemam gudrus lēmumus. Viņš arī ”uzklausa lūgšanas”, turklāt ļoti daudzas vienlaikus. (Psalms 65:3.) Un, protams, Jehovam ir nevainojama atmiņa.

7., 8. Kā izpaužas Jehovas sapratne, spriestspēja un gudrība?

7 Jehovam ir ne tikai zināšanas. Viņš redz, kā fakti saistās savā starpā, un saskata kopainu, ko veido neskaitāmas detaļas. Jehova izvērtē situāciju un spriež par to, izšķirot labo un ļauno, svarīgo un nesvarīgo. Viņš neaprobežojas ar virspusēju iespaidu un ielūkojas sirdī. (1. Samuēla 16:7.) Jehovam piemīt sapratne un spriestspēja, īpašības, kas ir pārākas par zināšanām. Bet gudrība ir vērtējama vēl augstāk.

8 Gudrība ļauj izmantot zināšanas, spriestspēju un sapratni, lai panāktu vēlamo rezultātu. Daži no Bībeles oriģinālvalodās lietotajiem vārdiem, ko var tulkot ar vārdu ”gudrība”, burtiski nozīmē ’efektīva darbība’ vai ’praktiska gudrība’. Tātad Jehovas gudrība nav tikai teorētiska; tā ir praktiska un noderīga īpašība. Izmantodams savas plašās zināšanas un dziļo sapratni, Jehova vienmēr pieņem vislabākos lēmumus un īsteno tos vislabākajā veidā. Tā izpaužas īsta gudrība. Jehova apliecina, cik patiesi ir Jēzus vārdi: ”Gudrība attaisnojas ar saviem darbiem.” (Mateja 11:19.) Jehovas darbi, kas redzami visā Visumā, izteiksmīgi liecina par viņa gudrību.

Dieva gudrības pierādījumi

9., 10. a) Kāda gudrība piemīt Jehovam, un kā tā izpaužas? b) Kā šūna liecina par Jehovas gudrību?

9 Vai jūs kādreiz esat sajūsminājušies par to, ar kādu izdomu amatnieks darina skaistus un noderīgus  priekšmetus? Lai to spētu, ir vajadzīga iespaidīga gudrība. (2. Mozus 31:1—3.) Jehova ir šādas gudrības avots, un viņam pašam tā piemīt vislielākajā mērā. Ķēniņš Dāvids par Jehovu sacīja: ”Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina.” (Psalms 139:14.) Jo vairāk mēs uzzinām par cilvēka ķermeni, jo lielāku bijību rada Jehovas gudrība.

10 Minēsim piemēru. Cilvēks veidojas no vienas vienīgas šūnas — mātes olšūnas, ko apaugļo tēva spermatozoīds. Pēc neilga laika šī šūna sāk dalīties, un gala iznākumā izveidojas cilvēks, kura organismā ir apmēram 100 triljoni šūnu. Tās ir pavisam mazas: uz kniepadatas galviņas varētu novietot kādus 10 tūkstošus vidēja izmēra šūnu. Taču katra šūna ir pārsteidzoši komplicēts veidojums. Šūna ir nesalīdzināmi sarežģītāka par jebkuru cilvēku konstruētu ierīci vai rūpnīcu. Zinātnieki salīdzina šūnu ar mūru ieskautu pilsētu, kuras ieejas un izejas tiek apsargātas, kurai ir sava transporta sistēma, sakaru tīkls, elektrostacijas, rūpnīcas, kurā tiek iznīcināti vai pārstrādāti atkritumi, kura spēj sevi aizstāvēt un kurai ir pat centralizēta vadība, kas tiek īstenota no kodola. Turklāt šūna dažu stundu laikā spēj pilnībā nokopēt pati sevi.

11., 12. a) Kas nosaka to, ka embrija šūnas iegūst dažādas funkcijas, un kā šis fakts apstiprina 139. psalma 16. pantā teikto? b) Kā fakti, kas ir zināmi par cilvēka smadzenēm, apstiprina, ka mēs esam ”brīnišķi radīti”?

11 Protams, ne visas šūnas ir vienādas. Embrijam attīstoties, šūnas dalās un iegūst ļoti dažādas funkcijas. Daļa kļūst par nervu šūnām, citas — par kaulu, muskuļu, asins vai acu šūnām. Šāda funkciju sadale ir ieprogrammēta šūnas ģenētisko plānu ”bibliotēkā”, DNS. Interesanti, ka Dāvids, Jehovas iedvesmots, vērsās pie viņa ar šādiem  vārdiem: ”Tavas acis mani redzēja kā vēl bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas [”daļas”, NW].” (Psalms 139:16.)

12 Dažas organisma daļas ir neaptverami sarežģītas. Piemēram, tādas ir cilvēka smadzenes, kas ir nosauktas par vissarežģītāko objektu, kāds līdz šim atklāts Visumā. Smadzenēs ir 100 miljardi nervu šūnu — apmēram tikpat daudz, cik zvaigžņu ir mūsu Galaktikā. Katrai no šīm šūnām ir tūkstošiem savienojumu ar citām šūnām. Zinātnieki uzskata, ka cilvēka smadzenes spētu uzglabāt visu informāciju, kas atrodas visās pasaules bibliotēkās, un ka to informācijas glabāšanas spējas būtībā ir neizsmeļamas. Lai gan zinātnieki gadu desmitiem ir pētījuši šo ”brīnišķi radīto” orgānu, viņi atzīst, ka tā darbību, iespējams, nekad neizdosies izprast līdz galam.

13., 14. a) Kā izpaužas skudru un citu radījumu instinktīvā gudrība, un ko no tā var mācīties par Radītāju? b) Kāpēc var teikt, ka tādi veidojumi kā zirnekļa tīkls ir radīti ”ar gudrību”?

13 Bet cilvēki ir tikai viens piemērs, no kura var redzēt, kā Jehovas gudrība izpaužas radītajā. 104. psalma 24. pantā ir sacīts: ”Cik lieli ir Tavi darbi, ak Kungs! Cik daudz ir to, un tos visus Tu esi ar gudrību radījis; zeme ir Tavu radījumu pilna.” Jehovas gudrība izpaužas it visā, kas ir radīts. Piemēram, skudras ir instinktīvi gudras. (Salamana Pamācības 30:24.) Skudru kolonijas ir ārkārtīgi labi organizētas. Dažu koloniju skudras rūpējas par laputīm, izmitinot tās un iegūstot no tām barības vielas, it kā tās būtu mājlopi. Citas skudras darbojas kā lauksaimnieces, audzējot sēnītes. Arī citi dzīvnieki, instinkta vadīti, spēj paveikt daudz ko apbrīnojamu. Parasta muša izpilda tādus augstākās pilotāžas trikus, kādi nav pa spēkam pašiem modernākajiem cilvēku radītajiem lidaparātiem. Gājputni pārlidojumos orientējas pēc zvaigznēm, pēc zemes magnētiskā lauka un pēc sava veida iekšējas  kartes. Biologi ilgus sava mūža gadus veltī, pētot putnu sarežģīto izturēšanos, ko nosaka to instinkti. Cik gan gudram jābūt Dievam, kas ir ierakstījis šos instinktus putnu prātā!

14 Zinātnieki ir ļoti daudz iemācījušies no Jehovas gudrības, kas izpaužas radītajā. Ir izveidojusies pat inženierzinātņu nozare, kas mēģina kopēt dabā sastopamās konstrukcijas. Piemēram, varbūt jūs esat apbrīnojuši zirnekļa tīkla skaistumu. Inženieri šis tīkls piesaista ar savu lielisko konstrukciju. Daži trauslā izskata tīmekļi proporcionāli ir izturīgāki nekā tērauds un bruņuvestes šķiedras. Ja zirnekļa tīklu palielinātu līdz zvejas tīkla izmēriem, tad ar to varētu apstādināt pasažieru lidmašīnu lidojumā! Jehova patiešām visu ir radījis ”ar gudrību”.

Kas ir padarījis zemes radījumus instinktīvi gudrus?

Gudrība izpaužas ne tikai uz Zemes

15., 16. a) Kā zvaigznes liecina par Jehovas gudrību? b) Kā tas, ka Jehova ir milzīga eņģeļu pulka Virspavēlnieks, liecina par viņa gudrību?

15 Jehovas gudrība izpaužas visā, ko viņš ir radījis Visumā. Zvaigznes, par kurām tika runāts 5. nodaļā, nav izsvaidītas kosmosā juku jukām. Jehova ir iedibinājis gudrus ”debesu likumus”, pēc kuriem zvaigznes ir sakārtotas galaktikās, tās savukārt — kopās, bet kopas — superkopās. (Ījaba 38:33.) Tāpēc Jehova par debess ķermeņiem runā kā par organizētu ”pulku”. (Jesajas 40:26.) Taču ir kāds cits pulks, kas vēl spilgtāk apliecina Jehovas gudrību.

16 Kā jau tika minēts 4. nodaļā, viens no Dieva tituliem ir ”karapulku Jehova”, jo viņš ir milzīga pulka Virspavēlnieks — šajā pulkā ietilpst simtiem miljonu garīgo būtņu. Šis fakts liecina par Jehovas varu. Bet kā te izpaužas gudrība? Padomāsim: Jehova un Jēzus nekad neļaujas  bezdarbībai. (Jāņa 5:17.) Ir loģiski secināt, ka eņģeļi, kas kalpo Visaugstākajam, arī vienmēr ir aizņemti. Tāpat jāatceras, ka eņģeļi ir augstāki par cilvēkiem, viņiem ir izcils saprāts un liels spēks. (Ebrejiem 1:7; 2:7.) Tomēr jau miljardiem gadu Jehova rūpējas, lai visi eņģeļi būtu aizņemti un ar prieku veiktu patīkamu darbu — ”Viņa pavēles pildītu” un ”pildītu Viņa prātu”. (Psalms 103:20, 21.) Cik gan liela gudrība ir vajadzīga, lai visu tā vadītu!

Jehova ir ”vienīgais visgudrais”

17., 18. Kāpēc Bībelē Jehova saukts par ”vienīgo visgudro”, un kāpēc viņa gudrība vieš bijību?

17 Ņemot vērā šos faktus, nav jābrīnās, ka Bībelē ir īpaši izcelta Jehovas gudrība. Piemēram, ir teikts, ka Jehova ir ”vienīgais visgudrais”. (Romiešiem 16:27.) Vienīgi Jehovam piemīt gudrība absolūtā nozīmē. Viņš ir visas patiesās gudrības avots. (Salamana Pamācības 2:6, LB-65r.) Tāpēc Jēzus, kaut arī bija visgudrākais no Jehovas radītajām būtnēm, nepaļāvās uz savu gudrību, bet runāja tā, kā viņam bija licis Tēvs. (Jāņa 12:48—50.)

18 Pievērsiet uzmanību tam, kā apustulis Pāvils raksturoja Jehovas unikālo gudrību: ”Ak, kāds ir Dieva gudrības un zināšanas bagātību dziļums! Cik neizprotami ir Viņa lēmumi un neizdibināmi Viņa ceļi!” (Romiešiem 11:33JD.) Iesākdams šo teikumu ar izsauksmes vārdu ”ak”, Pāvils pauda spēcīgas izjūtas — dziļu bijību. Grieķu valodas vārds, kas tulkots ”dziļums”, ir radniecīgs vārdam ar nozīmi ’bezdibenis’. Pāvila rakstītais liek iztēloties spilgtu ainu. Kad domājam par Jehovas gudrību, sajūta ir tāda, it kā mēs lūkotos bezgalīgi dziļā aizā, tik milzīgā un plašā, ka tās izmērus vispār nav iespējams aptvert, kur nu vēl sīki to izpētīt vai uzzīmēt tās karti. (Psalms 92:6.) Vai šī doma neiedveš pazemību?

19., 20. a) Kāpēc ērglis ir piemērots Dieva gudrības simbols? b) Kā Jehova ir apliecinājis savu spēju ielūkoties nākotnē?

 19 Jehova ir ”vienīgais visgudrais” vēl kādā ziņā: tikai viņš spēj ielūkoties nākotnē. Atcerēsimies, ka Jehova par savas gudrības simbolu min ērgli, kas ļoti labi redz tālumā. Klinšu ērglim, kas sver tikai kādus piecus kilogramus, acis ir lielākas par pieauguša cilvēka acīm. Ērglim ir ārkārtīgi asa redze — tas spēj saskatīt niecīgu medījumu vairāku simtu metru, iespējams, pat vairāk nekā kilometra attālumā. Jehova pats reiz sacīja par ērgli: ”Viņa acis redz tālu.” (Ījaba 39:29.) Savukārt Jehova redz ”tālu” laikā — viņš spēj ieskatīties nākotnē.

20 Bībelē tam ir ļoti daudz apliecinājumu. Tajā var lasīt simtiem pravietojumu, kas būtībā ir iepriekš uzrakstīta vēsture. Bībelē ir paredzēts karu iznākums, lielvalstu rašanās un bojāeja un pat taktika, ko konkrēti karavadoņi izmantos kaujā, turklāt dažreiz šie paredzējumi ir izteikti simtiem gadu pirms pašiem notikumiem. (Jesajas 44:25—45:4; Daniēla 8:2—8, 20—22.)

21., 22. a) Kāpēc nav pamata domāt, ka Jehova jau ir paredzējis visus lēmumus, ko jūs dzīvē pieņemsiet? Paskaidrojiet. b) Kā mēs zinām, ka Jehovas gudrība nav auksta un nejūtīga?

 21 Bet vai tas nozīmē, ka Dievs jau ir paredzējis visus lēmumus, ko jūs dzīvē pieņemsiet? Tieši tā uzskata cilvēki, kas aizstāv mācību par predestināciju. Bet šāds viedoklis patiesībā liek domāt, ka Jehovas gudrība nav nemaz tik liela, jo no tā izriet, ka viņš savu spēju ielūkoties nākotnē nevar izmantot tā, kā pats vēlas. Ilustrēsim to ar piemēru: vai cilvēkam, kuram ir ārkārtīgi skaista balss, nav citas izvēles kā tikai nepārtraukti dziedāt? Tā domāt ir absurdi. Līdzīgi ir ar Jehovu — viņš spēj paredzēt nākotni, taču neizmanto šo spēju visu laiku. Ja viņš to darītu, tas varētu ierobežot mūsu gribas brīvību — brīnišķīgu dāvanu, ko Jehova mums nekad neatņems. (5. Mozus 30:19, 20.)

22 Vēl sliktāk — mācība par predestināciju rada iespaidu, ka Jehovas gudrība ir auksta, bezsirdīga, nejūtīga, ka tajā nav nekādas līdzjūtības. Bet nekas nevarētu būt tālāk no patiesības. Bībele māca, ka Jehova ir ”gudrs no sirds”. (Ījaba 9:4, LB-26.) Protams, viņam nav sirds burtiskā nozīmē, taču Bībelē šis vārds bieži ir attiecināts uz kāda iekšējo būtību, pie kuras pieder pamudinājumi un jūtas, piemēram, mīlestība. Tātad Jehovas gudrība, tāpat kā citas viņa īpašības, izpaužas saskaņā ar viņa mīlestību. (1. Jāņa 4:8.)

23. Kas mums būtu jādara, ņemot vērā, cik izcila ir Jehovas gudrība?

23 Jehovas gudrībai var pilnībā uzticēties. Tā ir tik ļoti pārāka par mūsu pašu gudrību, ka Dieva vārdos lasāms mīlestības pilns pamudinājums: ”Paļaujies uz to Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.” (Salamana Pamācības 3:5, 6.) Izpētīsim tagad sīkāk, kā izpaužas Jehovas gudrība, jo tas mums palīdzēs tuvoties mūsu bezgalīgi gudrajam Dievam.