Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Tuvojieties Jehovam

 3. DAĻA

”Gudrs savā sirdsprātā”

”Gudrs savā sirdsprātā”

Patiesa gudrība ir kaut kas ļoti vērtīgs, īsts dārgums. To var piešķirt vienīgi Jehova. Šajā grāmatas daļā pievērsīsim lielāku uzmanību neierobežotajai gudrībai, kāda piemīt Dievam Jehovam, par ko dievbijīgais Ījabs sacīja, ka viņš ir ”gudrs savā sirdsprātā”. (Ījaba 9:4.)

ŠAJĀ SADAĻĀ

17. NODAĻA

Kāds Dieva gudrības dziļums!

Kāpēc Dieva gudrība ir vērtējama vēl augstāk par viņa zināšanām, spriestspēju un sapratni?

18. NODAĻA

Gudrība, kas izpaužas ”Dieva vārdos”

Kāpēc Dievs Bībeles sarakstīšanai izmantoja cilvēkus, nevis rakstīja pats vai ar eņģeļu starpniecību?

19. NODAĻA

”Dieva gudrība noslēpumā”

Kas ir svētais noslēpums, ko Dievs ar laiku ir darījis zināmu?

20. NODAĻA

”Gudrs savā sirdsprātā”, tomēr pazemīgs

Kā Visuma Augstākais valdnieks var būt pazemīgs?

21. NODAĻA

Jēzus atklāj ”Dieva gudrību”

Kāpēc Jēzus mācības tik ļoti ietekmēja karavīrus, kas bija sūtīti apcietināt viņu, ka viņi atgriezās tukšām rokām?

22. NODAĻA

Vai jūsu dzīvē izpaužas Dieva ”gudrība, kas nāk no augšienes”?

Bībelē ir doti padomi, kas palīdz iegūt Dieva gudrību — gudrību, ”kas nāk no augšienes”.