1. Pie kā mums jāvēršas, lai iegūtu spēku? (Joz. 1:9; Ps. 68:36)

  2. Kā mēs varam attīstīt arvien stiprāku ticību? (Ebr. 11:6)

  3. Kāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka spēsim paveikt Jehovas uzticēto uzdevumu? (Hag. 2:4—9)

  4.   Kā Jehova mūs stiprina, kad pieredzam smagus pārbaudījumus? (Ps. 18:7, 31; Kol. 4:10, 11)

  5. Kas jauniešiem un precētiem kristiešiem var palīdzēt atbalstīt Jehovas augstāko varu? (Mat. 22:37, 39)

  6. Kā mēs varam ”stingri stāvēt ticībā” un ”kļūt stipri”? (1. Kor. 16:13; Rom. 15:5; Ebr. 5:11—6:1; 12:16, 17)