VAI tev patīk, ja kāds tev izdara kaut ko labu? ... Arī citiem cilvēkiem patīk, ja viņiem izdara kaut ko labu. Tas patīk mums visiem. Izcilais Skolotājs Jēzus to zināja, un viņš vienmēr darīja labu citiem. Jēzus teica, ka viņš ”nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu”. (Mateja 20:28.)

Par ko strīdējās Jēzus mācekļi?

Kas mums jādara, ja mēs vēlamies līdzināties Izcilajam Skolotājam? ... Mums jākalpo citiem, tas ir, jācenšas darīt viņiem labu. Tiesa, daudzi tā nerīkojas. Liela daļa cilvēku vienmēr grib, lai citi tikai kalpotu viņiem. Bija laiks, kad pat Jēzus mācekļiem bija tāda vēlēšanās. Ikviens no viņiem gribēja būt lielākais jeb galvenais pārējo vidū.

Kādu dienu Jēzus gāja kopā ar saviem mācekļiem. Kad viņi bija nonākuši Kapernaumas pilsētā, kas atradās pie Galilejas jūras, un iegājuši kādā mājā, Jēzus uzdeva mācekļiem jautājumu: ”Par ko jūs runājāt ceļā?” Mācekļi cieta klusu, jo viņi ceļā bija strīdējušies par to, kurš no viņiem ir lielākais. (Marka 9:33, 34.)

 Jēzus zināja, ka nav pareizi, ja kāds no viņa mācekļiem grib izcelt sevi citu starpā. Tāpēc, kā jau mēs lasījām šīs grāmatas pirmajā nodaļā, Jēzus nostatīja mācekļu vidū mazu bērnu un skubināja tos būt tikpat pazemīgiem, cik pazemīgs bija šis bērns. Taču mācekļi vēl nebija to iemācījušies, tāpēc neilgi pirms savas nāves Jēzus viņus pamācīja vēlreiz, un šo reizi viņi neaizmirsa. Vai zini, ko Jēzus darīja? ...

Jēzus kopā ar mācekļiem vakariņoja, bet tad vakariņu laikā viņš piecēlās no galda. Paņēmis dvieli, Jēzus to apsēja sev ap vidu un pēc tam ielēja ūdeni mazgājamajā bļodā. Mācekļi noteikti brīnījās, ko Jēzus grasās darīt. Jēzus tikmēr piegāja pie katra no viņiem, noliecās, nomazgāja katram kājas un noslaucīja tās dvielī. Iedomājies šo ainu! Kā tu būtu juties, ja tu būtu bijis mācekļu vidū? ...

Ko Jēzus lika saprast saviem sekotājiem?

Jēzus sekotājiem nešķita, ka Jēzum ir jākalpo viņiem šādā veidā. Viņus pārņēma kauns. Pēteris pat negribēja ļaut, ka Jēzus viņam mazgātu kājas, bet Jēzus teica, ka tas ir svarīgi.

Tagad mēs parasti nemazgājam citiem cilvēkiem kājas. Taču tajos laikos, kad uz zemes dzīvoja Jēzus, tā bija pieņemts. Vai tu zini, kāpēc? ... Tajā zemē, kur dzīvoja Jēzus un viņa sekotāji, cilvēki staigāja sandalēs, ko vilka basās kājās. Kad viņi gāja pa ceļu, kājas noputēja. Tāpēc bija pieņemts noskalot viesiem no kājām putekļus, tā apliecinot tiem laipnību.

Bet tajā reizē, kad Jēzus ar mācekļiem kopīgi vakariņoja, neviens no mācekļiem nebija pieteicies nomazgāt pārējiem kājas, tāpēc Jēzus to izdarīja pats. Tā viņš iemācīja tiem kaut ko svarīgu. Mācekļiem tas bija jāsaprot, un tas ir jāsaprot arī mums.

 Vai tu zini, ko Jēzus gribēja iemācīt? ... Kad viņš atkal bija ieņēmis savu vietu pie galda, viņš paskaidroja: ”Vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucat: Mācītājs un: Kungs, un jūs pareizi darāt, jo es tas esmu. Ja nu es, jūsu kungs un mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas cits citam kājas mazgāt.” (Jāņa 13:2—14.)

Kā tu vari palīdzēt citiem?

Tā Jēzus norādīja, ka viņš vēlas, lai viņa sekotāji kalpotu cits citam. Viņš negribēja, lai tie domātu tikai par sevi un uzskatītu sevi par tik ievērojamām personām, ka citiem vienmēr tiem jākalpo. Jēzus gribēja, lai viņi labprāt kalpotu citiem.

Vai tā nebija laba pamācība? ... Vai tu centīsies līdzināties Izcilajam Skolotājam un arī kalposi citiem cilvēkiem? ... Ikviens no mums var kaut ko darīt citu labā. Tas citiem sagādā prieku. Bet, galvenais, tas sagādā prieku Jēzum un viņa Tēvam.

Nav nemaz tik grūti kalpot citiem. Ja tu būsi vērīgs, tu pamanīsi, ka tu vari diezgan daudz ko darīt citu labā. Piemēram, tu  vari palīdzēt savai mammai. Tu zini, kā viņa pūlas tevis un pārējo ģimenes locekļu labā. Vai tu vari viņai palīdzēt? ... Tu vari pats viņai pajautāt, ko darīt.

Varbūt tu vari uzklāt galdu pirms ēdienreizēm vai arī nokopt galdu, kad ģimene ir pabeigusi ēst. Daži bērni katru dienu iznes atkritumus. Ir daudz veidu, kā tu vari pakalpot citiem gluži tāpat, kā to darīja Jēzus.

Vai tev ir jaunāki brāļi un māsas? Atceries, ka Izcilais Skolotājs Jēzus pakalpoja pat saviem mācekļiem. Palīdzēdams jaunākajiem brāļiem un māsām, tu darīsi tāpat kā Jēzus. Ko tu vari darīt viņu labā? ... Varbūt tu vari viņiem iemācīt, ka pēc spēlēšanās rotaļlietas ir jānoliek savā vietā. Tu vari palīdzēt viņiem apģērbties, kā arī saklāt  gultu. Vai tu vari vēl kādā veidā viņiem palīdzēt? ... Viņi tev par to būs pateicīgi un mīlēs tevi, tāpat kā Jēzus sekotāji mīlēja Jēzu.

Arī skolā tu vari palīdzēt citiem, piemēram, saviem klasesbiedriem vai skolotājiem. Ja kādam nokrīt grāmatas, ir jauki, ja tu palīdzi tās pacelt. Varbūt tu vari piedāvāt skolotājam, ka notīrīsi tāfeli vai izdarīsi vēl kaut ko citu. Pat ja tu tikai paturēsi vaļā durvis kādam, kas pa tām grib iziet, arī tas būs labs darbs.

Reizēm tu redzēsi, ka daži nesaka ”paldies”, ja tu viņiem palīdzi. Kā tu domā: vai tāpēc ir jāpārtrauc darīt labu? ... Nekādā ziņā! Arī Jēzum daudzi nepateicās par viņa labajiem darbiem. Taču tas nekavēja Jēzu darīt labu.

Tāpēc nevilcinies darīt labu citiem. Atceries Izcilo Skolotāju Jēzu un vienmēr centies sekot viņa paraugam!

Lūk, vēl vairāki Bībeles panti, kuros runāts par palīdzēšanu citiem: Salamana Pamācības 3:27, 28; Romiešiem 15:1, 2; Galatiešiem 6:2.