Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācieties no Izcilā Skolotāja

 10. NODAĻA

Jēzus ir varenāks par dēmoniem

Jēzus ir varenāks par dēmoniem

VAI tu atceries, kāpēc viens no Dieva eņģeļiem kļuva par Sātanu Velnu? ... Viņš gribēja, lai viņu pielūgtu, un tāpēc nostājās pret Dievu. Vai Sātanam pievienojās arī citi eņģeļi? ... Jā, bija eņģeļi, kas to tiešām izdarīja. Bībelē viņi ir saukti par Sātana eņģeļiem un ļaunajiem gariem jeb dēmoniem. (Atklāsmes 12:9.)

Vai šie sliktie eņģeļi tic Dievam? ... Kā teikts Bībelē, arī ”ļaunie gari tic”, ka Dievs pastāv. (Jēkaba 2:19.) Taču tagad viņi izjūt lielas bailes, jo zina, ka Dievs viņus sodīs par visiem ļaunajiem darbiem. Ko sliktu viņi ir darījuši? ...

Bībelē sacīts, ka šie eņģeļi atstāja savu debesu mājvietu un ieradās uz zemes, lai dzīvotu tur kā cilvēki. Viņi to darīja tāpēc, ka gribēja stāties seksuālās attiecībās ar skaistajām sievietēm, kas dzīvoja uz zemes. (1. Mozus 6:1, 2; Jūdas 6.) Ko tu zini par seksuālajām attiecībām? ...

 Tā ir īpaša fiziska tuvība starp vīrieti un sievieti. Pēc tam mātes ķermenī var attīstīties bērns. Bet eņģeļi nedrīkst stāties seksuālās attiecībās. Dievs vēlas, lai šādas attiecības būtu tikai starp vīrieti un sievieti, kas ir precējušies viens ar otru. Ja tas tiek ievērots, tad pēc mazuļa piedzimšanas vīrs un sieva var par viņu rūpēties.

Ko sliktu darīja šie eņģeļi?

Kad eņģeļi bija izveidojuši sev cilvēku ķermeņus un stājušies seksuālās attiecībās ar sievietēm, tām piedzima bērni, kas izauga par milžiem. Milži bija ļoti nežēlīgi un darīja pāri cilvēkiem. Dievs nolēma sūtīt lielus plūdus, lai milži un visi ļaunie cilvēki tajos aizietu bojā. Bet Noam viņš lika uzbūvēt šķirstu, kurā plūdu laikā varētu izglābties tie nedaudzie cilvēki, kas rīkojās pareizi. Izcilais Skolotājs Jēzus mācīja, ka ir svarīgi atcerēties to, kas notika pasaules plūdos. (1. Mozus 6:3, 4, 13, 14; Lūkas 17:26, 27.)

Vai tu zini, kas plūdos notika ar sliktajiem eņģeļiem? ... Viņi atbrīvojās no saviem cilvēku ķermeņiem un devās atpakaļ uz debesīm. Bet viņi vairs nevarēja būt Dieva eņģeļi, tāpēc viņi kļuva par  Sātana eņģeļiem jeb dēmoniem. Bet kas notika ar viņu bērniem milžiem? ... Tie noslīka. Un tas pats notika ar visiem citiem cilvēkiem, kas neklausīja Dievam.

Kāpēc tagad pasaulē notiek daudz vairāk nelaimju nekā agrāk?

Pēc plūdiem Dievs vairs neļauj dēmoniem veidot sev cilvēku ķermeņus. Kaut arī dēmonus nevar redzēt, tie tomēr mudina cilvēkus uz ļoti sliktu rīcību. Viņi tagad izraisa tik daudz nelaimju kā nekad agrāk, jo viņi ir nosviesti no debesīm uz zemes.

Vai tu zini, kāpēc mēs nevaram redzēt dēmonus? ... Viņus nevar redzēt tāpēc, ka viņi ir garīgas būtnes. Bet mēs varam būt pārliecināti, ka viņi pastāv. Bībelē rakstīts, ka Sātans pieviļ cilvēkus visā pasaulē, un dēmoni viņam palīdz. (Atklāsmes 12:9, 12.)

Vai Velns un dēmoni var piemānīt arī mūs? ... Jā, ja mēs neuzmanāmies, viņi var to izdarīt. Taču mums nav jābaidās. Jēzus sacīja, ka pār viņu Velns ”nenieka nespēj”. Ja mums būs tuvas attiecības ar Dievu, Dievs mūs pasargās no Velna un dēmoniem. (Jāņa 14:30.)

Ir svarīgi zināt, uz kādiem sliktiem darbiem dēmoni mūs var mudināt. Nedaudz padomāsim. Ko sliktu darīja dēmoni, kad pirms plūdiem nonāca dzīvot uz zemes? ... Viņi stājās seksuālās attiecībās ar sievietēm, kaut gan eņģeļi to nedrīkstēja darīt. Tagad dēmoniem patīk, ja cilvēki neklausa Dieva likumiem par seksuālām attiecībām. Es gribu tev pavaicāt: ”Kas ir vienīgie, kuriem drīkst būt šīs īpašās attiecības?” ... Jā, tev taisnība, tie ir tikai vīrs un sieva.

Bet reizēm pavisam jauni zēni un meitenes arī iesaistās seksuālās attiecībās. Taču tas nav pareizi. Kā liecina Bībele, Dievs ir tas, kas radījis vīriešu un sieviešu dzimumorgānus, un viņš  šīs cilvēku ķermeņa daļas ir izveidojis īpašam nolūkam, ko drīkst īstenot tikai precēti cilvēki. Dēmoni ļoti priecājas, ja kāds dara to, ko Jehova ir aizliedzis. Piemēram, dēmoniem patīk, ja zēns un meitene kaut vai tikai pa jokam aiztiek viens otra dzimumorgānus. Bet mēs taču negribam iepriecināt dēmonus, vai ne? ...

Ir vēl kaut kas, kas patīk dēmoniem, bet ko Jehova ienīst. Vai tu zini, kas tas ir? ... Tā ir vardarbība. (Psalms 11:6.) Ja cilvēki nežēlīgi dara pāri citiem, viņi rīkojas vardarbīgi. Atceries — tā rīkojās dēmonu dēli milži.

Dēmoniem patīk arī biedēt cilvēkus. Dažreiz viņi izliekas par cilvēkiem, kas jau ir miruši. Dēmoni var pat atdarināt viņu balsis. Tā šie ļaunie eņģeļi daudzus piemāna un liek tiem noticēt, ka mirušie ir dzīvi un var sarunāties ar dzīvajiem. Dēmoni ir panākuši, ka daudzi tic spokiem.

 Mums jāuzmanās, lai Sātans un viņa dēmoni mūs nepiekrāptu. Bībelē ir brīdināts, ka Sātans cenšas izlikties par labu eņģeli un ka to pašu dara arī viņa kalpi dēmoni. (2. Korintiešiem 11:14, 15.) Bet īstenībā dēmoni ir ļauni. Uzzināsim, kā viņi mēģina panākt, lai cilvēki kļūtu tikpat ļauni kā viņi.

Kur bieži tiek attēlota vardarbība, neatļautas dzimumattiecības, gari un spoki? ... Vai nav tiesa, ka to bieži var redzēt televīzijā, datorspēlēs, videospēlēs, internetā un komiksos? Kam mēs tuvosimies, ja vērosim to, ko Dievs ienīst, — Dievam vai Sātanam un viņa dēmoniem? Kā tu domā? ...

Kas var notikt, ja mēs skatāmies vardarbību?

Kā tev šķiet: kas grib, lai mēs klausītos un skatītos kaut ko sliktu? ... Jā, to grib Sātans un dēmoni. Kas tad mums ir jādara? ... Mums jālasa, jāklausās un jāskatās tas, kas mums nāk par labu un kas mums palīdzēs kalpot Jehovam. Vai vari pateikt, kas tas, piemēram, varētu būt? ...

Ko mums ir labi darīt?

Ja mēs darām to, kas labs, mums nav iemesla baidīties no dēmoniem. Jēzus ir stiprāks par viņiem, un viņi baidās no Jēzus. Reiz dēmoni sauca Jēzum: ”Vai tu esi nācis mūs nomaitāt?” (Marka 1:24.) Vai mēs nebūsim priecīgi, kad Jēzus iznīcinās Sātanu un dēmonus? ... Mēs varam būt pārliecināti, ka Jēzus mūs pasargās no dēmoniem, ja vien mēs būsim tuvi viņam un viņa debesu Tēvam.

Kā mums jārīkojas? Izlasīsim 1. Pētera 5:8, 9 un Jēkaba 4:7, 8!