Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācieties no Izcilā Skolotāja

 19. NODAĻA

Vai kauties ir labi?

Vai kauties ir labi?

VAI tu pazīsti tādus puikas vai meitenes, kas uzvedas izaicinoši un bravūrīgi? ... Vai tev patīk būt kopā ar viņiem? Vai arī tev labāk patīk pavadīt laiku kopā ar tiem, kas ir laipni un tiecas pēc miera? ... Izcilais Skolotājs sacīja: ”Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.” (Mateja 5:9.)

Bet dažreiz citi izdara kaut ko tādu, kas mūs sadusmo. Tā ir taisnība, vai ne? ... Varbūt mums liekas, ka vajag atdarīt ar to pašu. Reiz tā atgadījās ar Jēzus mācekļiem, kad viņi kopā ar Jēzu gāja uz Jeruzalemi. Lūk, kā tas notika.

Viņi jau bija nogājuši daļu ceļa, kad Jēzus dažus mācekļus aizsūtīja uz priekšu, lai viņi tuvējā samariešu ciemā sarunātu vietu, kur atpūsties. Bet ciema iedzīvotāji nevēlējās viņus uzņemt, jo samariešiem bija cita ticība. Samariešiem nepatika neviens, kas gāja uz Jeruzalemi pielūgt Dievu.

Kā Jēkabs un Jānis gribēja atriebties samariešiem?

 Ko tu būtu darījis, ja tā būtu noticis ar tevi? Vai tu būtu sadusmojies? Vai tu gribētu atriebties? ... Tieši to gribēja izdarīt mācekļi Jēkabs un Jānis. Viņi teica Jēzum: ”Ja tu gribi, mēs sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un tos sadedzina.” Nav jābrīnās, ka Jēzus viņus abus nosauca par ”pērkona dēliem”. Jēzus pamācīja, ka nav pareizi atmaksāt ļaunu ar ļaunu. (Lūkas 9:51—56; Marka 3:17.)

Tiesa, reizēm kāds pret mums izturas slikti. Varbūt daži bērni negrib ar tevi spēlēties un pat dzen tevi projām. Tas noteikti sāpina, un tādos brīžos varbūt ļoti gribas atmaksāt ar to pašu. Bet vai tā būtu jādara? ...

Izlasīsim, kas teikts Bībelē, Salamana Pamācību grāmatas 24. nodaļas 29. pantā. Tur rakstīts: ”Nesaki: ”Kā viņš man darījis, tā es gribu viņam atdarīt, un es tam vīram atmaksāšu pēc viņa darba!””

Kā tu saproti šos vārdus? ... Šajā pantā teikts, ka mums nav jāmēģina atriebties. Mēs nedrīkstam izturēties slikti pret cilvēku, pat ja viņš ir izturējies slikti pret mums. Bet ja nu kāds grib ar tevi kauties? Varbūt viņš tevi apsaukā, lai tu sadusmotos, varbūt apsmej un apgalvo, ka tu esi nobijies. Iedomājies, ka viņš tevi nosauc par gļēvuli. Kā tad tev jārīkojas? Vai tev jāsāk kauties? ...

Paskatīsimies atkal, kas sacīts Bībelē. Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 39. pantā ir rakstīti šādi Jēzus vārdi: ”Jums nebūs pretim stāvēt ļaunumam; bet, kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru.” Ko, tavuprāt, Jēzus gribēja teikt? Vai viņš domāja, ka tādā gadījumā, ja kāds tev iesit ar dūri pa vienu sejas pusi, tev jāļauj viņam sist arī pa otru? ...

Nē, to nu gan Jēzus negribēja teikt. Viņš runāja par iepļaukāšanu, un pļauka ir pavisam kas cits nekā sitiens ar dūri. Pļauku  var pielīdzināt grūstīšanai. Ja kāds tev iesit pļauku vai tevi pagrūž, varbūt viņš grib izraisīt kautiņu. Viņš grib, lai tu sadusmotos. Bet kas notiks, ja tu sadusmosies un sitīsi pretī? ... Droši vien izcelsies kautiņš.

Taču Jēzus negribēja, ka viņa sekotāji iesaistītos kautiņos. Tāpēc viņš pamācīja: ja kāds mūs iepļaukā, mums nav jāatmaksā ar to pašu. Mums nav jāsadusmojas un jāsāk kauties. Kaudamies mēs tikai pierādīsim, ka ne ar ko neesam labāki par to, kurš ir uzsācis ķildu.

Kā tev šķiet — ko būtu vislabāk darīt, ja draud izcelties kautiņš? ... Vislabākais ir iet projām. Varbūt tas, kas tevi izaicina, pagrūdīs tevi vēl kādu reizi, bet ar to, visticamāk, šī lieta arī  beigsies. Ja tu pagriezies un ej projām, tas nenozīmē, ka tu esi vājš. Tieši otrādi, tu būsi pierādījis, ka esi stiprs, jo tu būsi rīkojies pareizi, lai gan tas šajā situācijā nav viegli.

Kas ir jādara, ja kāds tevi izaicina uz kautiņu?

Bet ja nu tu tomēr sāc kauties un uzvari? Vai zini, kas var notikt pēc tam? ... Tas, ko tu būsi piekāvis, var atgriezties kopā ar saviem draugiem. Viņi pat var paņemt līdzi nažus un tevi savainot. Vai tagad tu saproti, kāpēc Jēzus negribēja, lai viņa sekotāji kautos? ...

Kas mums jādara, ja mēs redzam citus kaujamies? Vai mums jāatbalsta kāds no pretiniekiem? ... Bībelē ir runāts arī par šādu situāciju. Salamana Pamācību grāmatas 26. nodaļas 17. pantā rakstīts: ”Kas iziet citu priekšā un iejaucas svešās nesaskaņās, ir kā tāds, kas suni plēš aiz ausīm.”

Iesaistīties citu kautiņos ir tas pats, kas plēst suni aiz ausīm, jo abos gadījumos tu vari ciest

Kas notiktu, ja tu plēstu suni aiz ausīm? Sunim sāpētu, un viņš mēģinātu tev iekost. Jo vairāk suns pūlētos atbrīvoties, jo ciešāk tev viņš būtu jātur un jo niknāks viņš kļūtu. Ja tu suni palaistu, viņš droši vien tev stipri iekostu. Bet vai tu varētu mūžīgi tā stāvēt, satvēris suni aiz ausīm? ...

Līdzīgā situācijā mēs nokļūtu, ja iesaistītos citu kautiņā. Iespējams, mēs nemaz nezinātu, kurš pirmais sāka un kāpēc viņi kaujas. Varbūt izskatās, ka viens no viņiem tiks piekauts, bet varbūt viņš otram ir kaut ko nozadzis. Ja mēs viņam  palīdzētu, tad mēs būtu palīdzējuši zaglim, un tas nemaz nebūtu labi, vai ne?

Kas tad tev jādara, ja tu redzi citus kaujamies? ... Ja tas notiek skolā, tu vari aizskriet un pateikt to skolotājam. Bet, ja kautiņš notiek kaut kur citur, tu vari piezvanīt vecākiem vai policijai. Pat tad, kad citi grib kauties, mums jātiecas pēc miera.

Kas tev jādara, ja tu redzi citus kaujamies?

Patiesie Jēzus mācekļi dara visu iespējamo, lai izvairītos no kautiņiem. Ja mēs tā rīkojamies, mēs pierādām, ka stingri turamies pie tā, kas ir pareizs. Bībelē rakstīts, ka Jēzus māceklim ”nepienākas ķildoties, bet būt laipnam pret visiem”. (2. Timotejam 2:24.)

Lūk, vēl daži labi padomi, kas palīdzēs izvairīties no kautiņiem: Romiešiem 12:17—21; 1. Pētera 3:10, 11.