Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācieties no Izcilā Skolotāja

 48. NODAĻA

Tu vari dzīvot Dieva jaunajā pasaulē

Tu vari dzīvot Dieva jaunajā pasaulē

DIEVS Ādamam un Ievai deva par mājvietu Ēdenes dārzu. Kaut gan viņi nepaklausīja Dievam un tāpēc nomira, Dievs viņu pēcnācējiem, kuru vidū esam arī mēs, ir sagādājis iespēju iegūt mūžīgu dzīvi paradīzē. Bībelē ir apsolīts: ”Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi.” (Psalms 37:29.)

Bībelē ir runāts par ”jaunām debesīm” un ”jaunu zemi”. (Jesajas 65:17; 2. Pētera 3:13.) Tagadējās ”debesis” ir cilvēku valdības, bet ”jaunās debesis” būs Jēzus Kristus un tie, kas valdīs debesīs kopā ar viņu. Iedomājies, cik brīnišķīgi būs, kad pār visu zemi valdīs šīs jaunās debesis — Dieva taisnīgā valdība, kas nesīs mieru!

Bet kas ir ”jaunā zeme”? ... Jaunā zeme būs labie cilvēki, kas mīlēs Jehovu. Bībelē dažreiz ar vārdu ”zeme” ir apzīmēta nevis pati zeme, bet cilvēki, kas dzīvo uz zemes. (1. Mozus 6:11; Psalms 76:9; 82:8.) Tātad ļaudis, kas veidos jauno zemi, dzīvos šeit pat, uz mūsu planētas.

Pašreizējā ļauno cilvēku pasaule tad būs izzudusi. Noas laika plūdos gāja bojā toreizējā ļauno cilvēku pasaule, un, kā mēs lasījām, mūsdienu ļaunā pasaule ies bojā Armagedonā. Uzzināsim, kāda pēc tam būs dzīve uz zemes.

 Vai tu vēlies dzīvot mūžīgi Dieva jaunajā pasaulē, kad zeme būs pārvērsta par paradīzi? ... Neviens ārsts nevar panākt, lai mēs dzīvotu mūžīgi, un nav tādu zāļu, kas dotu cilvēkiem nemirstību. Vienīgais veids, kā iegūt mūžīgu dzīvi, ir tuvoties Dievam, un Izcilais Skolotājs paskaidroja, kā mēs to varam darīt.

Atvērsim Bībelē Jāņa evaņģēlija 17. nodaļu un izlasīsim 3. pantu. Tur ir rakstīti šādi Jēzus vārdi: ”Šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.”

Kas mums, saskaņā ar Jēzus vārdiem, ir jādara, lai iegūtu mūžīgu dzīvi? ... Pirmām kārtām mums ir jāatzīst Dievs un viņa Dēls, tas ir, mums jāiegūst zināšanas par mūsu debesu Tēvu Jehovu un viņa Dēlu, kas ir atdevis par mums savu dzīvību. Tas nozīmē, ka mums jāmācās Bībele. Grāmata Mācieties no Izcilā Skolotāja mums palīdz to darīt.

Bet kā, tavuprāt, zināšanas par Jehovu mums palīdz iegūt mūžīgu dzīvi? ... Tāpat kā mums katru dienu jāēd, mums katru dienu ir arī jāmācās par Jehovu. Bībelē rakstīts: ”Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” (Mateja 4:4.)

Mums jāiegūst zināšanas arī par Jēzu Kristu, jo Dievs bija sūtījis savu Dēlu, lai viņš atbrīvotu mūs no grēka. Bībelē teikts: ”Nav pestīšanas [jeb glābšanas] nevienā citā.” Tāpat Bībelē rakstīts: ”Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība.” (Apustuļu darbi 4:12; Jāņa 3:36.) Vai tu patiešām tici Jēzum, kā arī tam, ka bez viņa mēs nevaram iegūt mūžīgu dzīvi? ... Ja mēs ticēsim Jēzum, tad mēs ik dienu no viņa mācīsimies un darīsim to, ko viņš ir licis.

 Lielisks veids, kā mācīties no Izcilā Skolotāja, ir atkal un atkal pārlasīt šo grāmatu un pārdomāt tajā redzamās ilustrācijas. Pamēģini atbildēt uz jautājumiem, kas minēti pie ilustrācijām. Lasi šo grāmatu kopā ar mammu vai tēti, bet, ja tas nav iespējams, tad lasi to kopā ar citiem pieaugušajiem un ar citiem bērniem. Vai nebūtu brīnišķīgi, ja tu kādam palīdzētu mācīties no Izcilā Skolotāja un palīdzētu saprast, kas viņam jādara, lai varētu mūžīgi dzīvot Dieva jaunajā pasaulē? ...

Bībelē teikts: ”Pasaule iznīkst.” Bet turpat tālāk Bībelē ir paskaidrots, kas mums jādara, lai mēs varētu iegūt mūžīgu dzīvi. Tur teikts: ”Kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi.” (1. Jāņa 2:17.) Vai tu saproti, kas mums jādara, lai mēs varētu dzīvot mūžīgi Dieva jaunajā pasaulē? ... Jā, mums jāiegūst zināšanas par Jehovu un viņa mīļo Dēlu Jēzu. Bet mums arī jādzīvo saskaņā ar to, ko mēs uzzinām. Cerams, šī grāmata tev palīdzēs to darīt.