Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 3. NODAĻA

Tas, kurš visu ir radījis

Tas, kurš visu ir radījis

Kas radījis visu dzīvo?

ŠODIEN es tev vēlos pastāstīt kaut ko interesantu. Vai tu gribi to dzirdēt? ... Paskaties uz savu roku. Paloki pirkstus! Tagad paņem kaut ko. Redzi, cik labi darbojas tavas rokas? Ar tām var izdarīt ļoti daudz ko. Vai zini, kas ir radījis cilvēka rokas? ...

Tas, kas radījis mūsu rokas, ir devis mums arī muti, degunu un acis. Tas ir Dievs — Jēzus Tēvs. Vai nav brīnišķīgi, ka Dievs mums ir devis acis? ... Mēs ar tām varam redzēt pasauli. Mēs varam skatīties uz puķēm, uz zaļo zāli un zilajām debesīm. Mēs pat varam ieraudzīt mazus putniņus, kas prasa ēst, kā, piemēram, šajā attēlā. Ir tik jauki, ka mēs varam visu to redzēt, vai ne? ...

Bet kas to visu ir radījis? Kāds cilvēks? Nē. Cilvēki var uzbūvēt māju, bet neviens cilvēks nespēj uztaisīt zāli, kas augtu. Cilvēki nevar uztaisīt īstu putniņu vai puķi, vai kaut ko citu, kas ir dzīvs. Vai tu to zināji? ...

To visu ir radījis Dievs. Dievs ir radījis debesis un zemi, un viņš ir radījis arī cilvēkus — pirmo vīrieti un pirmo sievieti. Tā teica Izcilais Skolotājs Jēzus. (Mateja 19:4—6.)

 Kā Jēzus varēja zināt, ka cilvēkus ir radījis Dievs? Vai viņš redzēja, kā Dievs to dara? ... Jā, redzēja gan. Jēzus bija kopā ar Dievu, kad Dievs radīja vīrieti un sievieti. Viņš pats bija pirmā būtne, ko Dievs bija radījis. Tolaik Jēzus bija eņģelis un dzīvoja debesīs pie sava Tēva.

Bībelē rakstīts, ka Dievs teica: ”Darīsim cilvēku.” (1. Mozus 1:26.) Vai tu zini, kam Dievs to teica? ... Viņš to teica savam Dēlam, kas vēlāk nāca uz Zemi un kļuva par Jēzu.

Vai tas nav interesanti? Iedomājies: mēs varam mācīties no Jēzus, kas bija pie Dieva, kad Dievs radīja Zemi un visu pārējo! Jēzus daudz ko iemācījās, strādādams debesīs kopā ar savu Tēvu. Nav brīnums, ka viņš ir izcils skolotājs.

Vai, tavuprāt, Dievs jutās vientuļš, kamēr nebija radījis savu Dēlu? ... Nē, viņš tāds nejutās. Bet, ja jau Dievs nejutās vientuļš,  kāpēc tad viņš radīja visas pārējās dzīvās būtnes? ... Viņš to darīja aiz mīlestības. Viņš vēlējās, lai arī citi dzīvotu un priecātos par dzīvi. Mums jāpateicas Dievam par to, ka viņš mums devis dzīvību.

Viss, ko Dievs radījis, liecina par viņa mīlestību. Dievs ir izveidojis Sauli, kas mums dod gaismu un siltumu. Ja nebūtu Saules, uz Zemes būtu auksts un nevarētu pastāvēt dzīvība. Vai tas nav jauki, ka Dievs ir radījis Sauli? ...

Dievs liek arī lietum līt. Reizēm tev lietus nepatīk, jo tad tu nevari iet ārā spēlēties, taču lietus palīdz augt puķēm. Kam tad mums ir jāpateicas, kad redzam skaistas puķes? ... Dievam. Kam jāpateicas, kad mēs ēdam garšīgus augļus un dārzeņus? ... Mums jāpateicas Dievam, jo viņš ir devis Sauli un lietu, lai viss varētu augt.

Bet ja kāds tev jautātu: ”Vai Dievs ir radījis arī cilvēkus un dzīvniekus?” Kā tu atbildētu? ... Tev būs taisnība, ja teiksi: ”Jā, Dievs ir radījis cilvēkus un dzīvniekus.” Bet ja nu kāds netic, ka cilvēkus radījis Dievs, bet domā, ka cilvēki cēlušies no dzīvniekiem? Bībelē gan nekas tāds nav rakstīts. Tur teikts, ka Dievs ir radījis visas dzīvās būtnes. (1. Mozus 1:26—31.)

Māju kāds ir uzcēlis. Bet kas ir radījis puķes, kokus un dzīvniekus?

Bet kāds varbūt vispār netic Dievam. Ko tu teiktu tādam cilvēkam? ... Tu vari norādīt uz māju un uzdot jautājumu: ”Kas ir uzcēlis šo māju?” Ikviens taču zina, ka māja kādam bija jāuzceļ, ka tā neradās pati no sevis. (Ebrejiem 3:4.)

Pēc tam tu vari parādīt viņam kādu puķi dārzā un pajautāt: ”Kas to ir radījis?” Puķi nav radījis cilvēks. Tāpat  kā māja neradās pati no sevis, arī puķe nav radusies pati no sevis. Kāds to ir radījis, un tas ir Dievs.

Aicini ieklausīties, kā dzied putns, un tad pavaicā: ”Kas ir radījis putnus un iemācījis tiem dziedāt?” Arī to ir izdarījis Dievs. Dievs ir tas, kas ir radījis debesis un zemi, un visas dzīvās būtnes. Viņš ir tas, kurš dod dzīvību.

Bet daži cilvēki apgalvo, ka viņi tic tikai tam, ko var redzēt. ”Es neticu tam, ko nevaru redzēt savām acīm,” viņi saka. ”Dievu es nevaru redzēt, tāpēc es viņam neticu.”

Jā, mēs tiešām nevaram redzēt Dievu. Bībelē teikts: ”Cilvēks nevar Dievu redzēt.” To nevar neviens cilvēks uz zemes — ne vīrietis, ne sieviete, ne bērns —, tāpēc nav pat jāmēģina viņu uzzīmēt vai attēlot kaut kā citādi. Dievs pats ir teicis, ka nedrīkst darināt viņa attēlu. Tātad, ja mūsu mājā atrastos šādi attēli, Dievam tas nepatiktu. (2. Mozus 20:4, 5; 33:20; Jāņa 1:18.)

Bet, ja Dievu nevar redzēt, kā tad var zināt, ka viņš pastāv? Padomā par šādu piemēru. Vai tu vari redzēt vēju? ... Nē, nevari, un neviens cits arī to nevar. Taču tu vari redzēt vēja darbību. Tu redzi, kā vējā šūpojas koku lapas un zari, un tā tu vari zināt, ka pastāv vējš.

Kā tu vari zināt, ka pastāv vējš?

Tāpat tu vari redzēt to, ko radījis Dievs. Kad tu redzi puķi vai putnu, tu redzi to, ko viņš ir radījis. Tāpēc tu vari ticēt, ka Dievs pastāv.

Kāds var jautāt: ”Kas ir radījis Sauli un Zemi?” Bībelē teikts: ”Dievs radīja debesis un zemi.” (1. Mozus 1:1.) Jā, Dievs ir radījis visas šīs brīnišķīgās lietas! Ko tu par to domā? ...

 Vai nav lieliski, ka mēs esam dzīvi? Mēs varam dzirdēt brīnumjaukas putnu dziesmas, varam redzēt puķes un daudz ko citu, ko Dievs radījis. Un mēs varam ēst to, ko Dievs ir devis.

Par visu to Dievam ir jāpateicas. Mums jāpateicas Dievam par visām šīm labajām dāvanām, bet visvairāk par to, ka viņš mums ir devis dzīvību. Ja mēs patiešām būsim pateicīgi Dievam, šī pateicība mūs arī mudinās kaut ko darīt. Kas tad būs tas, ko mēs darīsim? ... Mēs klausīsim Dievu un darīsim tā, kā viņš Bībelē mums ir teicis. Tā mēs pierādīsim, ka mīlam Dievu, kas radījis visu pasauli.

Mums jāapliecina Dievam sava pateicība par visu, ko viņš darījis. Kā mēs to varam darīt? Izlasi, kas rakstīts Psalmā 139:14, Jāņa 4:23, 24 un 1. Jāņa 5:21, kā arī Atklāsmes 4:11.