Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācieties no Izcilā Skolotāja

 30. NODAĻA

Kas palīdz pārvarēt bailes

Kas palīdz pārvarēt bailes

VAI tev ir viegli kalpot Jehovam? ... Izcilais Skolotājs neteica, ka to darīt būs viegli. Vakarā pirms savas nāves Jēzus apustuļiem teica: ”Kad pasaule jūs ienīst, — ziniet, viņa mani papriekš ir ienīdusi.” (Jāņa 15:18.)

Pēteris lielījās, ka viņš nekad nepametīšot Jēzu, bet Jēzus sacīja, ka Pēteris jau tajā pašā naktī trīs reizes noliegs, ka viņš Jēzu vispār pazīst. Un tieši tā arī notika! (Mateja 26:31—35, 69—75.) Kā Pēteris varēja tā rīkoties? ... Tas notika tāpēc, ka Pēteris, tāpat kā pārējie apustuļi, nobijās.

Vai tu zini, kāpēc apustuļi nobijās? ... Viņi nebija darījuši kaut ko ļoti svarīgu. No tā, kas toreiz notika, mēs varam iemācīties kaut ko tādu, kas mums palīdzēs kalpot Jehovam, lai ko citi mums teiktu vai darītu. Uzzināsim, kā risinājās notikumi pēdējā vakarā, ko Jēzus pavadīja ar saviem apustuļiem.

Sākumā viņi kopā svinēja Pasā — ikgadējus svētkus, kuru nolūks bija atgādināt Dieva tautai tās atbrīvošanu no verdzības Ēģiptē. Pēc tam Jēzus iedibināja citas svinības. Mēs par tām runāsim vienā no tālākajām nodaļām, kur būs paskaidrota to nozīme. Pēc vakariņām un apustuļiem veltītajiem uzmundrinājuma vārdiem Jēzus viņus aizveda uz Ģetzemanes dārzu. Tā viņiem bija iemīļota vieta, kur viņi bieži bija uzturējušies.

 Dārzā Jēzus viens pats pagāja nostāk, lai lūgtu Dievu. Viņš lika arī Pēterim, Jēkabam un Jānim lūgt Dievu, bet tie aizmiga. Jēzus trīs reizes gāja lūgt Dievu, un visas trīs reizes, atnācis atpakaļ, viņš atrada Pēteri un abus pārējos guļam! (Mateja 26:36—47.) Vai tu zini, kāpēc apustuļiem būtu bijis jāpaliek nomodā un jālūdz Dievs? ... Parunāsim par to.

Kāpēc Pēterim, Jēkabam un Jānim būtu bijis jāpaliek nomodā?

Kad Jēzus ar saviem apustuļiem ēda Pasā svētku maltīti, Jūda Iskariots bija kopā ar viņiem. Kā tu atceries, Jūda jau bija kļuvis par zagli. Bet tad viņš kļuva arī par nodevēju. Viņš zināja to vietu Ģetzemanes dārzā, kur Jēzus mēdza uzturēties kopā ar saviem apustuļiem, un atveda uz turieni kareivjus, kam bija pavēlēts apcietināt Jēzu. Kad kareivji bija ieradušies, Jēzus vaicāja: ”Ko jūs meklējat?”

Tie atbildēja: ”Jēzu.” Jēzus nenobijās un sacīja: ”Es tas esmu.” Kareivji bija tik pārsteigti par Jēzus drosmi, ka viņi atkāpās un nokrita pie zemes. Jēzus turpināja: ”Ja jūs mani meklējat, tad ļaujiet maniem apustuļiem aiziet.” (Jāņa 18:1—9.)

Kad kareivji Jēzu bija saņēmuši un sasējuši tam rokas, apustuļi nobijās un aizbēga. Bet Pēteris un Jānis gribēja zināt, kas notiks tālāk, tāpēc viņi pa gabalu sekoja kareivjiem. Pēc kāda laika Jēzu atveda uz augstā priestera Kajafas namu. Tā kā Jānis bija pazīstams augstajam priesterim, vārtu sargātāja viņus abus ar Pēteri ielaida pagalmā.

Kajafas namā jau bija sapulcējušies priesteri, lai spriestu tiesu. Viņi gribēja panākt Jēzus nāvi, tāpēc viņi bija atsaukuši viltus lieciniekus, kas Jēzu apmeloja. Tiesas laikā Jēzu pļaukāja un sita. Pēteris visu laiku uzkavējās turpat tuvumā.

 Tad vārtu sargātāja, kas bija ielaidusi Pēteri un Jāni, pēkšņi pazina Pēteri un iesaucās: ”Tu arīdzan biji ar Jēzu!” Bet Pēteris noliedza, ka vispār pazīst Jēzu. Pēc brītiņa kāda cita kalpone pazina Pēteri un sacīja tuvumā stāvošajiem: ”Šis arīdzan bija ar Jēzu.” Pēteris atkal teica, ka viņš Jēzu nemaz nepazīst. Vēl pēc brītiņa Pēteri ieraudzīja citi, kas piegājuši teica: ”Patiesi, arī tu esi viens no tiem.” Pēteris liedzās trešo reizi: ”Es to cilvēku nepazīstu.” Pēteris pat zvērēja, ka runā taisnību, un tad Jēzus pagriezās un paskatījās uz viņu. (Mateja 26:57—75; Lūkas 22:54—62; Jāņa 18:15—27.)

Kāpēc Pēterim bija bail atzīt, ka viņš pazīst Jēzu?

Vai tu zini, kāpēc Pēteris meloja? ... Jā, tāpēc ka viņš bija nobijies. Bet kāpēc viņš bija nobijies? Viņam bija kaut kas jādara, lai smeltos drosmi, taču viņš to nebija darījis. Padomā — ko Jēzus darīja, lai gūtu drosmi? ... Viņš lūdza Dievu, un Dievs viņam palīdzēja būt drosmīgam. Atceries, Jēzus Pēterim trīs reizes lika lūgt Dievu, palikt nomodā un būt modram. Bet kas notika? ...

 Pēteris ik reizi aizmiga. Viņš nelūdza Dievu un nebija modrs. Tāpēc Jēzus apcietināšana viņu pārsteidza nesagatavotu. Vēlāk, kad risinājās tiesa, kurā Jēzus tika sists un priesteri sprieda, kā panākt Jēzus nāvi, Pēteris izbijās. Bet par ko tikai dažas stundas iepriekš Jēzus bija brīdinājis apustuļus? ... Jēzus bija brīdinājis, ka pasaule viņus ienīdīs, tāpat kā tā ir ienīdusi Jēzu.

Kad tev var rasties tādas situācijas, kas līdzīgas Pētera situācijai?

Padomāsim, vai ar mums nevar notikt kaut kas līdzīgs. Iedomājies, ka klasē citi skolēni sāk kritizēt tos, kas nesalutē karogam un nesvin Ziemassvētkus. Tad pēkšņi kāds pagriežas pret tevi un jautā:  ”Vai tā ir taisnība, ka tu negodini karogu?” Un citi piebilst: ”Mums teica, ka tu pat nesvinot Ziemassvētkus!” Vai tev būs bail teikt taisnību? ... Vai tev gribēsies samelot, tāpat kā to izdarīja Pēteris? ...

Pēteris dziļi nožēloja, ka bija noliedzis Jēzu. Kad viņš aptvēra, ko ir izdarījis, viņš izgāja ārā un raudāja. Pēc tam Pēteris atkal uzticīgi sekoja Jēzum. (Lūkas 22:32.) Tagad padomā. Kas mums var palīdzēt, lai mēs aiz bailēm nepateiktu kaut ko līdzīgu tam, ko teica Pēteris? ... Atceries, ka Pēteris nelūdza Dievu un nesaglabāja modrību. Vai tu saproti, kas mums jādara, lai mēs varētu uzticīgi sekot Jēzum? ...

Mums noteikti jālūdz Jehovam palīdzība. Vai tu zini, kā Dievs palīdzēja Jēzum, kad Jēzus viņu lūdza? ... Dievs sūtīja eņģeli, kas Jēzu stiprināja. (Lūkas 22:43.) Vai Dieva eņģeļi var palīdzēt arī mums? ... Bībelē rakstīts: ”Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj.” (Psalms 34:8.) Bet, lai saņemtu Dieva palīdzību, nepietiek tikai ar lūgšanām. Vai tu zini, kas mums vēl jādara? ... Jēzus saviem sekotājiem lika palikt nomodā un būt modriem. Kā, pēc tavām domām, mēs varam saglabāt modrību? ...

Mums uzmanīgi jāklausās, kas tiek teikts kristiešu sapulcēs, un jādomā par to, ko lasām Bībelē. Mums arī regulāri jālūdz Jehova, lai viņš mums palīdzētu viņam kalpot. Ja mēs to visu darīsim, mēs saņemsim palīdzību, lai pārvarētu bailes. Tad iespēja stāstīt citiem par Jēzu un viņa Tēvu mums sagādās prieku.

Šeit ir minēti Bībeles panti, kas palīdzēs nepieļaut, ka aiz bailēm no cilvēkiem mēs izdarītu kaut ko nepareizu: Salamana Pamācības 29:25; Jeremijas 26:12—15, 20—24; Jāņa 12:42, 43.