Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācieties no Izcilā Skolotāja

 9. NODAĻA

Mums jāpretojas kārdinājumiem

Mums jāpretojas kārdinājumiem

VAI kāds tevi ir mudinājis darīt kaut ko nepareizu? ... Kā tas bija: vai kāds tevi izaicināja vai varbūt stāstīja, ka tas būs jautri un ka tas īstenībā nav nekas slikts? ... Ja kāds tā rīkojas, viņš mūs kārdina.

Bet kas mums jādara, ja mūs kāds kārdina? Vai mums jāpadodas kārdinājumam un jārīkojas nepareizi? ... Tas nepatiktu Dievam Jehovam. Vai tu zini, kas par to priecātos? ... Jā, par to būtu prieks Sātanam Velnam.

Sātans ir Dieva ienaidnieks, un viņš ir arī mūsu ienaidnieks. Mēs viņu nevaram redzēt, jo viņš ir garīga būtne. Taču viņš var redzēt mūs. Reiz Velns mēģināja kārdināt Izcilo Skolotāju Jēzu. Uzzināsim, kā rīkojās Jēzus. Tad mēs zināsim, ko darīt tad, ja mūs kārdina.

Ko Jēzus acīmredzot sāka atcerēties, kad viņš bija kristīts?

Jēzus vienmēr vēlējās pildīt Dieva gribu. Viņš to atklāti parādīja, kad kristījās Jordānas upē. Drīz pēc Jēzus kristīšanās Sātans viņu kārdināja. Bībelē teikts, ka kristīšanās laikā Jēzum ”debesis atvērās”. (Mateja 3:16.) Iespējams, tas nozīmē, ka Jēzus sāka atcerēties visu savu agrāko dzīvi debesīs pie Dieva.

 Pēc kristīšanās Jēzus devās uz tuksnesi, lai pārdomātu visu, ko bija sācis atcerēties. Tā pagāja četrdesmit dienas un naktis. Visu šo laiku Jēzus neko nebija ēdis, tāpēc beigās viņš bija ļoti izsalcis. Tieši tad Sātans viņu sāka kārdināt.

Uz ko Velns mudināja Jēzu, norādīdams uz akmeņiem?

Sātans teica: ”Ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi.” Iedomājies, cik ļoti tādā brīdī garšotu maize! Bet vai Jēzus spēja pārvērst akmeņus par maizi? ... Jā, protams, viņš to būtu varējis izdarīt. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzum, Dieva Dēlam, bija īpašas spējas.

Vai tu Jēzus vietā būtu pārvērtis kādu akmeni par maizes klaipu, ja Velns tevi būtu uz to mudinājis? ... Jēzus taču bija izsalcis. Vai tad būtu bijis kaut kas slikts tikai vienu vienīgu reizi pārvērst akmeņus par maizi? ... Jēzus zināja, ka nebūtu pareizi, ja viņš izmantotu savas spējas tādā veidā. Jehova bija devis savam Dēlam šīs spējas, lai tas palīdzētu cilvēkiem tuvoties viņam, nevis izmantotu tās savā labā.

Jēzus atbildēja Sātanam ar vārdiem, kas bija rakstīti Bībelē: ”Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” Jēzus zināja, ka darīt to, kas patīk Jehovam, ir daudz svarīgāk nekā rūpēties par ēdienu.

 Bet Velns mēģināja atkal. Viņš aizveda Jēzu uz Jeruzalemi un novietoja uz kādas no tempļa augstākajām daļām. Tad Sātans teica: ”Ja tu esi Dieva dēls, tad meties zemē, jo ir rakstīts, ka Dieva eņģeļi tev neļaus savainoties.”

Kāpēc Sātans to teica? ... Viņš gribēja pamudināt Jēzu izdarīt kaut ko muļķīgu un pārgalvīgu. Bet Jēzus atkal neklausīja Sātanam. Viņš tam atbildēja: ”Stāv rakstīts: ”Dievu savu Kungu tev nebūs kārdināt.”” Jēzus zināja, ka nedrīkst pārbaudīt Jehovu, riskējot ar savu dzīvību.

Tomēr Sātans nepadevās. Viņš aizveda Jēzu uz ļoti augstu kalnu un parādīja Jēzum visas pasaules valstis un to godību. Pēc tam Sātans sacīja: ”To visu es tev gribu dot, ja tu, zemē mezdamies, mani pielūgsi.”

Padomā par šo Velna piedāvājumu. Vai visas šīs valstis patiešām piederēja Sātanam? ... Jēzus nenoliedza, ka tās pieder Sātanam. Viņš taču būtu apstrīdējis Sātana vārdus, ja valstis, ko Sātans Jēzum piedāvāja, tam nemaz nepiederētu. Tātad īstais pasaules valstu valdnieks ir Sātans. Bībelē viņš pat ir saukts par ”pasaules valdnieku”. (Jāņa 12:31.)

Kāpēc Sātans varēja Jēzum piedāvāt visas valstis?

Ko tu darītu, ja Velns tev kaut ko piesolītu, aicinot viņu pielūgt? ... Jēzus zināja: lai ko Velns piedāvātu, nav pareizi viņu pielūgt. Tāpēc Jēzus sacīja: ”Atkāpies, Sātan! Jo stāv rakstīts: tev būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un viņam vien kalpot.” (Mateja 4:1—10; Lūkas 4:1—13.)

Ko tu darīsi, ja jutīsi kārdinājumu?

Mums visiem reizēm jāsastopas ar kārdinājumiem. Vai tu vari minēt kādu piemēru? ... Lūk, kāds piemērs. Māmiņa izcep kaut ko garšīgu un piekodina to neaiztikt līdz pusdienām. Bet tev ļoti gribas ēst un roka tā vien stiepjas nolauzt kādu gabaliņu un apēst.  Vai tu paklausīsi mammai? ... Sātans grib, lai tu neklausītu.

Atceries Jēzu. Arī viņš bija ļoti izsalcis, kad Sātans viņu kārdināja. Bet Jēzus zināja, ka paklausīt Dievam ir svarīgāk nekā paēst. Tāpēc, ja tu klausi mātei, tu līdzinies Jēzum.

Varbūt citi bērni tev piedāvā kādas tabletes un apgalvo, ka tās tev liks justies neparasti labi. Bet tās varbūt ir narkotikas. Tev no tām  var kļūt ļoti slikti, un tu vari pat nomirt. Vai arī kāds tev piedāvā cigareti un mudina uzsmēķēt. Bet cigaretēs arī ir vielas ar narkotisku iedarbību. Ko tu darīsi? ...

Atceries Jēzu. Sātans mēģināja panākt, lai Jēzus riskētu ar dzīvību un lēktu zemē no tempļa. Taču Jēzus to nedarīja. Kā tu rīkosies, ja kāds tevi skubinās darīt kaut ko bīstamu? ... Jēzus neklausīja Sātanam, un arī tev nav jāklausa nevienam, kas tevi mudina uz kaut ko sliktu.

Kāpēc nav pareizi pielūgsmē izmantot tēlus?

Varbūt kādreiz tevi mudinās pielūgt kādu tēlu, tātad izdarīt kaut ko tādu, kas Bībelē ir aizliegts. (2. Mozus 20:4, 5.) Tas var notikt skolā kādas ceremonijas laikā. Varbūt tev pat piedraudēs, ka tevi izslēgs no skolas, ja tu to nedarīsi. Kā tu rīkosies tādā gadījumā? ...

Ir viegli rīkoties pareizi, ja visi apkārtējie rīkojas pareizi. Bet tas ir diezgan grūti, ja citi mūs spiež rīkoties nepareizi. Varbūt viņi apgalvo, ka nemaz nedara neko sliktu. Taču galvenais ir tas, ko par to domā Dievs. Viņš zina labāk, kas ir pareizi un kas ne.

Tātad, lai ko teiktu citi, mēs nekad nedrīkstam darīt to, ko Dievs sauc par sliktu. Ja mēs to ievērosim, mēs vienmēr iepriecināsim Dievu un nekad nedarīsim pa prātam Velnam.

Vēl vairāk par to, kā pretoties kārdinājumiem, var uzzināt, izlasot Psalmu 1:1, 2, Salamana Pamācības 1:10, 11, Mateja 26:41 un 2. Timotejam 2:22.