Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācieties no Izcilā Skolotāja

 44. NODAĻA

Mums jādraudzējas ar tiem, kas mīl Dievu

Mums jādraudzējas ar tiem, kas mīl Dievu

DRAUGI ir tie, ar ko mums patīk sarunāties un pavadīt kopā laiku. Bet ir svarīgi, lai mēs draugus izvēlētos pareizi. Kā tev šķiet — kas mums var būt vislabākais draugs? ... Jā, tas ir Dievs Jehova.

Vai mēs tiešām varam būt Dieva draugi? ... Bībelē teikts, ka senatnē Ābrahāms bija Dieva draugs. (Jēkaba 2:23.) Vai zini, kā viņš kļuva par Dieva draugu? ... Bībelē rakstīts, ka Ābrahāms paklausīja Dievam. Viņš klausīja pat tad, kad Dievs viņam lika darīt kaut ko grūtu. Tātad, lai mēs būtu Jehovas draugi, mums vienmēr jādara tas, kas Dievam patīk, tieši tāpat kā to darīja Ābrahāms un kā to allaž ir darījis arī Jēzus. (1. Mozus 22:1—14; Jāņa 8:28, 29; Ebrejiem 11:8, 17—19.)

Kāpēc Ābrahāms bija ”Dieva draugs”?

 Jēzus teica apustuļiem: ”Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.” (Jāņa 15:14.) Tā kā viss, ko Jēzus teica, nāca no Jehovas, šie vārdi nozīmēja, ka viņa draugi ir tie cilvēki, kas pilda Jehovas norādījumus. Visi Jēzus draugi mīlēja Dievu.

Daži no Izcilā Skolotāja tuvākajiem draugiem bija viņa apustuļi, ko tu vari redzēt attēlotus 75. lappusē. Apustuļi ceļoja kopā ar Jēzu un palīdzēja viņam sludināšanā. Jēzus pavadīja daudz laika kopā ar apustuļiem — viņi runāja par Dievu, kopā ēda un darīja vēl daudz ko citu. Bet Jēzum bija arī daudz citu draugu, kurus viņš apciemoja un ar kuriem jauki pavadīja laiku.

Kāda ģimene, pie kuras Jēzum patika ciemoties, dzīvoja Betānijā, kas atradās netālu no Jeruzalemes. Vai tu atceries, kas tā bija par ģimeni? ... Betānijā dzīvoja Marija un Marta un viņu brālis Lācars. Jēzus sauca Lācaru par savu draugu. (Jāņa 11:1,  5, 11.) Jēzus mīlēja šo ģimeni, un viņam patika pie tās viesoties tāpēc, ka gan abas māsas, gan viņu brālis mīlēja Jehovu un tam kalpoja.

Kāpēc Jēzus pa ceļam uz Jeruzalemi bieži apciemoja šo ģimeni? Vai tu zini, kā sauca šos cilvēkus?

Tas nenozīmē, ka Jēzus nebija laipns pret cilvēkiem, kas nekalpoja Dievam. Viņš izturējās laipni arī pret šādiem cilvēkiem, tos apciemoja un ēda kopā ar tiem. Daži tāpēc pat sauca Jēzu par ”muitnieku un grēcinieku draugu”. (Mateja 11:19.) Taču Jēzus pie šādiem cilvēkiem viesojās nevis tāpēc, ka viņam patika to dzīves veids, bet tādēļ, lai runātu ar tiem par Jehovu. Viņš centās palīdzēt šiem cilvēkiem, lai tie mainītos un sāktu kalpot Dievam.

Kāpēc Caķejs bija uzrāpies kokā?

Tā kādu dienu notika Jērikas pilsētā, kurai Jēzus gāja cauri pa ceļam uz Jeruzalemi. Tur bija sapulcējušies ļaudis, un pūlī bija arī kāds vīrs, vārdā Caķejs, kas gribēja redzēt Jēzu. Taču viņš bija augumā mazs un viņam priekšā stāvēja citi, tāpēc viņam neizdevās Jēzu ieraudzīt. Tad Caķejs paskrēja pa ceļu kādu gabaliņu uz priekšu un uzrāpās kokā, lai varētu labi redzēt Jēzu, kad tas ies garām.

Kad Jēzus bija pienācis pie koka, viņš pavērās augšup un sacīja:  ”Caķej, kāp steigšus zemē, jo šodien es iegriezīšos tavā namā.” Caķejs bija bagāts cilvēks, kas bija darījis sliktus darbus. Kā tu domā, kāpēc Jēzus gribēja apciemot šādu cilvēku? ...

Jēzus vēlējās iet pie Caķeja ne jau tāpēc, ka viņš atbalstītu tā dzīves veidu, bet tāpēc, ka viņš gribēja runāt ar to par Dievu. Tā kā Caķejs tik ļoti bija gribējis viņu ieraudzīt, Jēzus saprata, ka šis vīrs droši vien viņu uzklausīs. Tas bija piemērots brīdis, lai pastāstītu Caķejam, kā Dievs liek cilvēkiem dzīvot.

Kāpēc Jēzus devās pie Caķeja uz mājām, un ko Caķejs apsolīja?

Kas, tavuprāt, notika tālāk? ... Caķejam patika tas, ko Jēzus mācīja, un viņš ļoti nožēloja, ka bija krāpis ļaudis, un apsolīja atdot atpakaļ izkrāpto naudu. Pēc tam viņš kļuva par Jēzus sekotāju, un tikai tad Jēzus un Caķejs kļuva par draugiem. (Lūkas 19:1—10.)

Ja mēs mācīsimies no Izcilā Skolotāja, vai mēs apmeklēsim cilvēkus, kas nav mūsu draugi? ... Protams, jā. Bet mēs iesim pie viņiem ne jau tāpēc, ka mums patiktu viņu dzīves veids, un mēs arī nedarīsim kopā ar viņiem kaut ko sliktu. Nē, mēs viņus apciemosim tādēļ, lai runātu ar viņiem par Dievu.

 Bet tuvi draugi ir tie, ar ko mums īpaši patīk pavadīt kopā laiku. Lai pareizi izvēlētos draugus, mums jādomā, vai viņi ir tādi cilvēki, kas patīk Dievam. Daži cilvēki pat nezina, kas ir Jehova. Bet, ja viņi vēlas to uzzināt, mēs varam viņiem palīdzēt. Un, ja viņi ar laiku iemīl Jehovu tāpat kā mēs, tad mēs varam ar viņiem cieši sadraudzēties.

Ir vēl kāds veids, kā noskaidrot, vai būtu labi draudzēties ar kādu cilvēku. Pavēro, kā viņš rīkojas. Vai viņš mēdz slikti izturēties pret citiem un pēc tam par to smieties? Kā tev liekas, vai tas ir pareizi? ... Vai šis cilvēks bieži pats savas vainas dēļ nenonāk nepatikšanās? Tu taču negribi nonākt nepatikšanās kopā ar viņu, vai ne? ... Vai viņš tīšām dara kaut ko sliktu un tad, ja viņu nepieķer, lielās ar to? Bet pat tad, ja neviens viņu nepieķer, Dievs ir redzējis, ko viņš ir izdarījis, vai nav tiesa? ... Vai, tavuprāt, būtu labi draudzēties ar cilvēkiem, kas tā rīkojas? ...

Paņem, lūdzu, Bībeli. Paskatīsimies, kas Bībelē teikts par to, kā mūs var ietekmēt cilvēki, ar ko mēs pavadām kopā laiku. Izlasīsim 1. Korintiešiem 15:33. Vai tu jau to atšķīri? ... Tur rakstīts: ”Nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus.” Tas nozīmē, ka, pavadīdami laiku ar sliktiem cilvēkiem, arī mēs paši varam kļūt slikti. Turpretī, ja mēs būsim pareizi izvēlējušies draugus, viņi mums palīdzēs kļūt labākiem.

Neaizmirsīsim, ka vissvarīgākā Persona mūsu dzīvē ir Jehova. Mēs taču negribam sabojāt savu draudzību ar viņu, vai ne? ... Tāpēc mums rūpīgi jāizvēlas draugi un jādraudzējas tikai ar tiem, kas mīl Dievu.

Tas, cik svarīgi ir pareizi izvēlēties draugus, ir uzsvērts Psalmā 119:115, Salamana Pamācību grāmatā 13:202. Timotejam 2:22 un 1. Jāņa 2:15.