TU NOTEIKTI piekritīsi, ka mēs ar tevi neesam paši stiprākie un varenākie visā pasaulē. Vai vari nosaukt kādu, kas ir augstāks un varenāks par mums? ... Dievam Jehovam neapšaubāmi ir augstāks stāvoklis nekā mums. Bet vai viņa Dēls, Izcilais Skolotājs, arī ir augstāks par mums? ... Jā, protams, ir.

Jēzus bija dzīvojis kopā ar Dievu debesīs. Viņš bija garīga būtne jeb eņģelis. Vai Dievs radīja arī citus eņģeļus? ... Jā, viņš radīja miljoniem eņģeļu. Arī šie eņģeļi ir augstāki un varenāki par mums. (Ebrejiem 1:7; Daniēla 7:10.)

Vai tu atceries, kā sauca eņģeli, kas runāja ar Mariju? ... Viņu sauca Gabriēls. Viņš teica Marijai, ka bērns, kas tai piedzims, būs Dieva Dēls. Dievs pārvietoja sava Dēla dzīvību no debesīm uz Marijas klēpi, lai Jēzus varētu piedzimt uz zemes. (Lūkas 1:26, 27.)

Ko Marija un Jāzeps acīmredzot stāstīja Jēzum?

Vai tu tici šim brīnumam? Vai tu tici, ka Jēzus bija dzīvojis pie Dieva debesīs? ... Jēzus pats teica, ka tā ir. Kā Jēzus to varēja zināt? Acīmredzot bērnībā Marija viņam bija stāstījusi, ko viņai bija pavēstījis Gabriēls. Arī Jāzeps droši vien bija stāstījis, ka Jēzus īstais Tēvs ir Dievs.

 Kad Jēzus tika kristīts, Dievs pats no debesīm sacīja: ”Šis ir mans dēls.” (Mateja 3:17.) Vakarā pirms savas nāves Jēzus lūdza Dievam: ”Apskaidro tu mani, Tēvs, ar to skaidrību, kas man bija pie tevis, pirms pasaule bija.” (Jāņa 17:5.) Jēzus lūdza, lai Dievs viņu atkal ņemtu pie sevis un viņš atkal varētu dzīvot debesīs kopā ar Dievu. Bet kā tu domā, kā tas bija iespējams? ... Jēzus varēja atgriezties debesīs tikai tādā gadījumā, ja Dievs Jehova viņu atkal padarītu par neredzamu garīgu būtni jeb eņģeli.

Bet tagad es tev gribu uzdot svarīgu jautājumu. Vai visi eņģeļi ir labi? Kā tu domā? ... Sākumā visi eņģeļi bija labi. Viņus bija radījis Jehova, un viss, ko Jehova rada, ir labs. Bet tad viens no eņģeļiem kļuva slikts. Kā tas notika?

Lai to uzzinātu, mums domās jāpārceļas uz laiku, kad Dievs bija radījis pirmos divus cilvēkus — Ādamu un Ievu. Daži cilvēki apgalvo, ka stāsts par Ādamu un Ievu ir izdomāts, taču Jēzus zināja, ka tas ir patiess.

Kad Dievs bija izveidojis Ādamu un Ievu, viņš tiem dzīvošanai deva brīnišķīgu dārzu kādā vietā, ko sauca par Ēdeni. Ēdene bija kā neparasti skaists parks, tā bija paradīze. Ādamam un Ievai tur būtu varējis dzimt daudz bērnu, un viņi būtu varējuši dzīvot paradīzē mūžīgi. Bet viņiem bija jāsaprot kaut kas ļoti svarīgs, par ko mēs jau esam runājuši. Paskatīsimies, vai tu to atceries.

Kas Ādamam un Ievai bija jādara, lai viņi varētu dzīvot paradīzē mūžīgi?

 Jehova Ādamam un Ievai bija atļāvis ēst no visiem dārza kokiem tik daudz augļu, cik vien viņi vēlas. Tikai no viena koka viņi nedrīkstēja ēst. Dievs brīdināja Ādamu, kas notiks, ja tas ēdīs no šī koka. Viņš teica: ”Tu mirdams mirsi.” (1. Mozus 2:17.) Kas tad bija jāsaprot Ādamam un Ievai? ...

Viņiem bija jāsaprot, cik svarīga ir paklausība. Dzīvība ir atkarīga no paklausības Dievam Jehovam. Nepietika tikai ar to, ka Ādams un Ieva solīja klausīt Dievam. Viņiem sava paklausība bija jāpierāda darbos. Ja viņi klausītu Dievam, viņi parādītu, ka mīl Dievu un grib, lai Dievs būtu viņu Valdnieks. Tad viņi varētu dzīvot paradīzē mūžīgi. Bet ja viņi ēstu no aizliegtā koka? Par ko tas liecinātu? ...

Tas liecinātu, ka viņi īstenībā nav pateicīgi par to, ko Dievs viņiem devis. Vai tu būtu paklausījis Jehovam, ja tu būtu bijis tur? ... Sākumā Ādams un Ieva viņam klausīja. Bet tad kāds, kas bija augstāks un varenāks par pirmajiem cilvēkiem, piemānīja Ievu un panāca, ka Ieva nepaklausa Jehovam. Kas tas bija? ...

Kas uzrunāja Ievu, izmantodams čūsku?

 Bībelē rakstīts, ka ar Ievu runāja čūska. Bet tu taču zini, ka čūskas nespēj runāt. Kā tad šī čūska to varēja? ... Kāds eņģelis radīja iespaidu, ka runā čūska, bet īstenībā runāja viņš pats. Šis eņģelis bija sācis domāt sliktas domas. Viņš gribēja, lai Ādams un Ieva pielūgtu viņu un darītu tā, kā viņš saka. Viņš gribēja ieņemt Dieva vietu.

Tāpēc šis sliktais eņģelis iedvesa Ievai nepareizas domas. Ar čūskas starpniecību viņš sacīja: ”Dievs jums nav teicis taisnību. Jūs nemirsiet vis, ja ēdīsiet no tā koka. Jūs kļūsiet tikpat gudri kā Dievs.” Vai tu būtu noticējis šai balsij? ...

Tad Ieva iekāroja to, ko Dievs cilvēkiem nebija devis. Viņa noplūca un ēda augli no aizliegtā koka. Pēc tam viņa deva augli arī Ādamam. Ādams nebija noticējis čūskas vārdiem, taču vēlēšanās būt kopā ar Ievu bija stiprāka par viņa mīlestību pret Dievu. Tāpēc arī viņš ēda no šī koka. (1. Mozus 3:1—6; 1. Timotejam 2:14.)

Kas notika pēc tam? ... Ādams un Ieva zaudēja pilnību, sāka novecot un beigās nomira. Tā kā viņi vairs nebija pilnīgi, arī viņu bērni nebija pilnīgi, tie ar laiku novecoja un galu galā nomira. Dievs nebija melojis. Dzīvība  tiešām ir atkarīga no paklausības Dievam. (Romiešiem 5:12.) Eņģelis, kas sameloja Ievai, Bībelē ir saukts par Sātanu Velnu, bet citi eņģeļi, kas kļuva slikti, — par ļaunajiem gariem jeb dēmoniem. (Jēkaba 2:19; 1. Timotejam 4:1; Atklāsmes 12:9.)

Kas notika ar Ādamu un Ievu, kad viņi nepaklausīja Dievam?

Vai tu tagad saproti, kāpēc labais eņģelis, ko Dievs bija radījis, kļuva slikts? ... Tāpēc, ka viņš sāka domāt sliktas domas. Viņš gribēja būt pārāks par visiem citiem. Šis eņģelis zināja, ka Dievs bija licis Ādamam un Ievai laist pasaulē bērnus, un eņģelis gribēja, lai tie visi pielūgtu viņu. Velns grib panākt, lai neviens neklausītu Jehovam. Tāpēc viņš cenšas mūs pamudināt uz sliktām domām. (Jēkaba 1:13—15.)

Velns apgalvo, ka neviens patiesībā nemīl Jehovu. Viņš apgalvo, ka ne tu, ne es nemīlam Dievu un ka mēs īstenībā nemaz negribam pildīt to, ko liek Dievs. Velns saka, ka mēs klausām Jehovam tikai tad, kad viss notiek tā, kā mums gribas. Vai Velnam ir taisnība? Vai mēs esam tādi?

Jēzus sacīja, ka Velns ir melis. Klausīdams Jehovu, Jēzus pierādīja, ka patiešām viņu mīl. Turklāt Jēzus klausīja Dievam ne tikai tad, kad tas bija viegli, bet arī tad, kad bija grūti, kad citi viņam traucēja to darīt. Viņš palika uzticīgs Jehovam līdz pat nāvei. Tāpēc Dievs viņu piecēla no mirušajiem un dāvāja viņam mūžīgu dzīvi.

Kā tu teiktu: kas ir mūsu lielākais ienaidnieks? ... Jā, tas ir Sātans Velns. Vai mēs varam viņu redzēt? ... Protams, nevaram! Tomēr mēs zinām, ka viņš pastāv un ka viņš ir varenāks par mums. Bet kas ir augstāks un varenāks par Velnu? ... Tas ir Dievs Jehova. Tātad Dievs var mūs aizsargāt.

Par to, kas mums jāpielūdz, izlasi vēl šādus pantus: 5. Mozus 30:19, 20; Jozuas 24:14, 15; Salamana Pamācības 27:11; Mateja 4:10.