Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 16. NODAĻA

Kas ir svarīgākais?

Kas ir svarīgākais?

Ko nesaprata šis cilvēks?

REIZ pie Jēzus atnāca kāds cilvēks. Viņš zināja, ka Jēzus ir ļoti gudrs, tāpēc viņš tam lūdza: ”Mācītāj, saki manam brālim, lai viņš dod man daļu no savas mantas.” Šis vīrietis domāja, ka viņam pienākas daļa no tā, kas pieder brālim.

Kā tu atbildētu, ja tu būtu Jēzus vietā? ... Jēzus redzēja, ka šim vīram tiešām kaut kā pietrūkst, taču ne jau tās mantas, kas piederēja viņa brālim. Viņam trūka sapratnes par to, kas dzīvē ir svarīgākais.

Padomāsim par to. Kas mums jāuzskata par vissvarīgāko? Vai tās ir skaistas rotaļlietas, jaunas drēbes vai kaut kas tamlīdzīgs? ... Nē, kaut kas cits ir daudz svarīgāks. Un tieši to gribēja paskaidrot Jēzus. Tāpēc viņš pastāstīja par kādu vīru, kas bija aizmirsis Dievu. Vai gribi dzirdēt šo stāstu? ...

Tas bija ļoti bagāts vīrs. Viņam piederēja zeme un šķūņi. Viņa lauki bija nesuši bagātu ražu, un šķūņos vairs nepietika vietas, lai visu uzglabātu. Ko tad viņš taisījās darīt? Bagātnieks nosprieda: ”Es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus. Tur es glabāšu visu labību un mantu.”

Bagātnieks domāja, ka tā rīkoties būtu ļoti gudri. Viņam šķita, ka ir prātīgi uzkrāt daudz mantas. Viņš pie sevis domāja: ”Nu man ir lieli  krājumi uz ilgiem gadiem. Tagad es varu atpūsties, ēst, dzert un līksmoties.” Taču bagātnieks sprieda kļūdaini. Vai tu zini, kāda bija viņa kļūda? ... Viņš domāja tikai par sevi un savu labumu un aizmirsa Dievu.

Kā sprieda šis bagātnieks?

Tāpēc Dievs uzrunāja šo vīru un sacīja: ”Tu, bezprātīgais, tu šonakt nomirsi. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis?” Vai bagātnieks pēc nāves varētu lietot savu mantu? ... Nē, nevarētu, to visu dabūtu kāds cits. Jēzus teica: ”Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā.” (Lūkas 12:13—21.)

Tu taču negribētu būt tāds kā šis bagātnieks, vai ne? ... Viņam dzīvē galvenais bija iegūt mantu. Tā bija kļūda. Viņš vienmēr gribēja dabūt vairāk un vairāk, bet viņš nebija ”bagāts Dievā”.

Daudzi cilvēki ir tādi paši kā šis bagātnieks, jo viņi vienmēr grib vairāk un vairāk mantas. Bet tam var būt bēdīgas sekas. Nu,  piemēram, tev pieder rotaļlietas, vai ne? ... Nosauc man dažas no tām! ... Bet ja nu kādam no taviem draugiem ir tāda bumba vai lelle, vai kāda cita rotaļlieta, kādas tev nav? Kā tev liekas, vai būtu pareizi, ja tu par katru cenu mēģinātu panākt, lai vecāki tev nopirktu tādu pašu? ...

Varbūt reizēm liekas, ka ir ļoti svarīgi dabūt kādu rotaļlietu. Bet kas ar jauno rotaļlietu notiek pēc kāda laika? ... Tā kļūst veca. Varbūt tā salūst, un tad tu vairs nemaz negribi ar to spēlēties. Taču īstenībā tev pieder kaut kas daudz vērtīgāks par rotaļlietām. Vai tu zini, kas tas ir? ...

Kas ir daudz vērtīgāks par visām tavām mantām?

Tā ir tava dzīvība. Dzīvība ir bezgala vērtīga, jo bez tās tu nevari vispār neko. Bet tava dzīvība ir atkarīga no tā, vai tu rīkojies Dievam pa prātam, vai ne? ... Tāpēc mēs nedrīkstam būt kā nesaprātīgais bagātnieks, kas aizmirsa Dievu.

Bet bērni nav vienīgie, kas reizēm rīkojas tikpat muļķīgi kā šis bagātnieks. Tā dara arī daudzi pieaugušie. Dažiem pieaugušajiem  nekad nepietiek ar to, kas viņiem jau pieder. Viņiem ir, ko ēst, ko vilkt mugurā un kur dzīvot. Bet viņiem ar to nav diezgan. Viņi grib kaudzēm drēbju un lielāku māju. Taču tas viss maksā naudu, un viņi sāk strādāt vairāk, lai to nopelnītu. Un, jo vairāk viņi nopelna, jo vairāk viņi grib dabūt.

Daži pieaugušie kļūst tik ļoti aizņemti ar naudas pelnīšanu, ka viņiem vairs neatliek laika ģimenei. Un viņiem nav laika Dievam. Bet vai nauda viņiem var dot dzīvību? ... Nē, nevar vis. Vai pēc nāves viņi var izmantot savu naudu? ... Nē, tas nav iespējams, jo mirušie vispār vairs neko nespēj darīt. (Salamans Mācītājs 9:5, 10.)

Vai tas nozīmē, ka nauda ir kaut kas slikts? ... Nē, tā nav. Par naudu mēs varam nopirkt pārtiku un apģērbu. Kā teikts Bībelē, nauda sagādā zināmu aizsardzību. (Salamans Mācītājs 7:12.) Bet, ja mēs sākam kārot pēc naudas, tad mūs negaida nekas labs. Mēs būsim tādi paši kā tas bagātnieks, kas sakrāja sev daudz mantas, bet nebija bagāts Dievā.

Ko nozīmē būt bagātam Dievā? ... Tas nozīmē, ka svarīgākais mūsu dzīvē ir Dievs. Daži cilvēki apgalvo, ka tic Dievam. Viņi domā, ka ar ticēšanu vien pietiek. Bet vai viņi tiešām ir bagāti Dievā? ... Nē, nav, viņi līdzinās bagātniekam, kas aizmirsa Dievu.

Jēzus nekad neaizmirsa savu debesu Tēvu. Viņš necentās sapelnīt kaudzi naudas, un viņam arī nekas daudz nepiederēja. Jēzus zināja, kas dzīvē patiesi ir svarīgs. Vai tu zini, kas tas ir? ... Svarīgākais dzīvē ir būt bagātam Dievā.

Ko svarīgu dara šī meitene?

Pastāsti man, kā mēs varam būt bagāti Dievā? ... Bagāti Dievā mēs varam būt tad, ja darām to, kas viņam patīk. Jēzus sacīja:  ”Kas viņam labpatīk, to es daru vienmēr.” (Jāņa 8:29.) Dievam patīk, ja mēs darām to, ko viņš liek. Ko Dievam patīkamu vari darīt tu? ... Jā, tu vari lasīt Bībeli, apmeklēt kristiešu sapulces, lūgt Dievu un stāstīt par viņu citiem. Tas patiešām ir vissvarīgākais dzīvē.

Jēzus bija bagāts Dievā, tāpēc Dievs gādāja par viņu. Viņš atalgoja Jēzu ar mūžīgu dzīvi. Ja mēs līdzināsimies Jēzum, Jehova arī mūs mīlēs un rūpēsies par mums. Tāpēc centīsimies līdzināties Jēzum, nevis bagātniekam, kurš aizmirsa Dievu!

Lūk, vēl daži Bībeles panti, kas palīdz veidot pareizu viedokli par mantu: Salamana Pamācības 23:4; 28:20; 1. Timotejam 6:6—10; Ebrejiem 13:5.