VISI tēvi un mātes ir pieredzējuši kādu ārkārtīgi neparastu notikumu, kas cilvēka prātam pat nav pilnībā aptverams. Katrs no viņiem ir devis daļiņu no sevis, un tā ir radusies jauna dzīvība — bērns, kas izveidojies mātes klēpī. Var saprast, kāpēc daudzi bērna nākšanu pasaulē sauc par brīnumu.

Protams, ar bērna piedzimšanu vecāku pienākumi tikai sākas. Mazulis sākumā ir pilnīgi atkarīgs no vecākiem, bet jau pēc kāda laika ir jāapmierina ne tikai bērna fiziskās vajadzības vien — viņam ir jāpalīdz attīstīties psihiski, emocionāli, tikumiski un garīgi.

Bērna pilnvērtīgai attīstībai ārkārtīgi nepieciešama ir vecāku mīlestība. Ir svarīgi apliecināt to vārdos, taču tai jābūt redzamai arī darbos. Vecākiem ir jārāda saviem bērniem laba priekšzīme. Bērniem jau kopš pašas mazotnes ir vajadzīga vadība morāles jautājumos, skaidri principi, pēc kuriem dzīvot. Ja audzināšanu atliek uz vēlāku laiku, sekas var būt bēdīgas.

Vislabākie principi ir atrodami Bībelē. Audzināšanai, kas balstīta uz Bībeli, ir lielas priekšrocības. Ja vecāki bērnu audzināšanā balstās uz Bībeli, bērni saprot, ka pamācības, ko viņi saņem, nav cilvēku izgudrotas, bet nāk no viņu Radītāja, debesu Tēva. Tāpēc uz Bībeli balstītiem padomiem piemīt īpašs spēks.

Bībelē vecāki tiek mudināti visiem spēkiem censties, lai ieaudzinātu bērnos labus tikumus. Kad bērni jau ir paaugušies, vecākiem bieži vien ir grūti apspriest ar tiem pašus svarīgākos jautājumus. Grāmata Mācieties no Izcilā Skolotāja ir paredzēta tam, lai palīdzētu vecākiem  nepieļaut šādu situāciju. Tajā ir daudz vērtīga materiāla, ko lasīt kopā ar bērnu. Kopīgajai lasīšanai ir jāveicina arī sarunas starp bērniem un tiem, kas viņiem lasa grāmatu priekšā.

Kā jūs ievērosiet, grāmatā ir daudz jautājumu, uz kuriem bērni var atbildēt. Aiz šiem jautājumiem tekstā ir daudzpunkte, kas norāda, ka šajā vietā jāietur pauze un jāļauj bērnam izteikties. Bērniem patīk iesaistīties nodarbībās — ja viņiem neļaus izteikties, tad viņiem ātri vien zudīs interese.

Taču galvenais ir tas, ka šie jautājumi jums palīdzēs noskaidrot, ko īsti bērns domā. Tiesa, bērna atbildes ne vienmēr būs tādas, kā jūs gaidāt, bet tālākais teksts ir veidots tā, lai bērns pats izdarītu pareizus secinājumus.

Īpaša šīs grāmatas iezīme ir daudzās ilustrācijas — to ir vairāk nekā 230. Lielākoties pie tām ir jautājumi, uz kuriem bērns var atbildēt, balstoties uz to, ko viņš redz ilustrācijā un ko ir uzzinājis no grāmatas un Bībeles. Tāpēc aplūkojiet ilustrācijas kopā ar bērnu — tās lieliski palīdz uzsvērt nodaļas galvenās domas.

Kad bērns mācās lasīt, rosiniet viņu lasīt grāmatu gan skaļi, gan pie sevis, klusībā. Jo biežāk bērns to lasīs, jo labāk tajā dotie padomi iespiedīsies viņa prātā un sirdī. Bet, lai nostiprinātu savstarpēju mīlestību un cieņu, noteikti lasiet grāmatu kopā un dariet to regulāri.

Bērniem tagad jāsastopas ar tik klaju seksuālu amoralitāti, spiritismu un citiem ļaunumiem, ka vēl pavisam nesenā pagātnē to būtu bijis grūti pat iedomāties. Tāpēc viņiem ir vajadzīga aizsardzība, un te var palīdzēt šī grāmata, kurā vienkārši, bet tieši ir runāts par šādiem jautājumiem. Bet sevišķi bērniem ir vajadzīgs tuvoties visas gudrības Avotam — mūsu debesu Tēvam Dievam Jehovam. Tieši to vienmēr mudināja darīt Izcilais Skolotājs Jēzus. Mēs no sirds ceram, ka šī grāmata palīdzēs jums un jūsu ģimenei veidot tādu dzīvi, kas būtu patīkama Jehovam, un jūs varēsiet saņemt mūžīgas svētības.