Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 42. NODAĻA

Kāpēc mums jāstrādā

Kāpēc mums jāstrādā

KO TEV labāk patīk darīt — strādāt vai spēlēties? ... Ja tev patīk rotaļāties, tas, protams, nav nekas slikts. Bībelē, piemēram, ir runāts par Jeruzalemes ielām, ”pilnām ar zēniem un meitenēm, kas tur rotaļājas”. (Cakarijas 8:5.)

Jēzum patika noskatīties, kā bērni spēlējas. Kad viņš vēl nebija nācis uz zemi, viņš teica, ka viņš palīdz Dievam darbos, un piebilda: ”Es vienmēr līksmojos Viņa [Dieva] priekšā.” Jēzus debesīs strādāja kopā ar Jehovu. Turklāt, būdams debesīs, viņš sacīja: ”Mans prieks ir joprojām pie cilvēku bērniem.” Jā, kā mēs jau iepriekš esam uzzinājuši, Izcilais Skolotājs patiesi interesējās par visiem cilvēkiem, arī par bērniem. (Salamana Pamācības 8:30, 31, LB-65r.)

Par ko priecājās Jēzus pirms nākšanas uz zemi?

 Kā tev šķiet: vai Jēzus bērnībā spēlējās? ... Droši vien. Bet, ja viņš bija strādājis debesīs, vai viņš strādāja arī uz zemes? ... Jēzu sauca gan par ”namdara dēlu”, gan arī par ”namdari”. Ko tas liecina? ... Tas nozīmē, ka Jāzeps, kas bija audzinājis Jēzu kā paša dēlu, viņam bija iemācījis savu amatu, tāpēc arī Jēzus bija kļuvis par namdari. (Mateja 13:55, EAD; Marka 6:3.)

Jēzus debesīs bija prasmīgs strādnieks. Kā tev liekas: vai viņš uz zemes kļuva par prasmīgu namdari? ... Tajos laikos namdari ne tikai būvēja mājas, bet arī izgatavoja mēbeles un darināja lauksaimniecības rīkus, un viņu darbs bija diezgan smags. Jēzum  acīmredzot pašam bija jācērt mežā koki un jānogādā mājās. Pēc tam no šiem materiāliem viņš darināja galdus, solus un citas lietas.

Kā tev liekas, vai Jēzum šis darbs patika? ... Vai tu būtu priecīgs, ja mācētu taisīt skaistus galdus un krēslus un citas noderīgas lietas? ... Bībelē rakstīts, ka ir jauki, ja cilvēks ”priecājas, būdams iesaistīts savas darbības rosmē”. Darbs dod tādu gandarījumu, kādu nevar sagādāt rotaļas. (Salamans Mācītājs 3:22.)

Darbs mums nāk par labu kā garīgi, tā fiziski. Daudzi bērni tikai sēž un skatās televīziju vai spēlē videospēles. Bieži vien viņi kļūst resni, viņiem trūkst spēka un veiklības, un patiesībā viņi nav laimīgi. Viņi nesagādā prieku arī citiem. Bet kas mums ir jādara, lai mēs būtu laimīgi? ...

17. nodaļā mēs uzzinājām, ka mēs varam būt laimīgi, ja kaut ko dāvinām citiem un viņiem palīdzam. (Apustuļu darbi 20:35.) Bībelē Jehova ir saukts par ”svētlaimīgu Dievu”. (1. Timotejam 1:11, JDV.) Kā mēs lasījām Salamana Pamācību grāmatā, Jēzus ”vienmēr līksmojās Viņa priekšā”. Kā tu domā, kāpēc Jēzus bija līksms? ... Viņš pats minēja vienu no iemesliem, teikdams: ”Mans Tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc arī es darbojos.” (Jāņa 5:17.)

Dzīvodams uz zemes, Jēzus nestrādāja par namdari visu savu mūžu. Dievs Jehova viņam bija uzdevis paveikt kādu īpašu darbu. Vai tu zini, kādu? ... Jēzus teica: ”Man jānes labā vēsts par Dieva valstību, jo tam es esmu sūtīts.” (Lūkas 4:43.) Dažreiz, kad Jēzus sludināja, cilvēki sāka viņam ticēt un stāstīja citiem, ko Jēzus ir teicis. Tā darīja arī samariete, kas redzama attēlā iepriekšējā lappusē. (Jāņa 4:7—15, 27—30.)

Kādus divējādus darbus Jēzus darīja, būdams uz zemes?

 Ko Jēzus domāja par savu darbu? Kā tev šķiet, vai viņam gribējās to darīt? ... Jēzus sacīja: ”Mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtījis, un pabeigt viņa darbu.” (Jāņa 4:34.) Iztēlojies, ar kādu patiku tu ēd savu mīļāko ēdienu. Tieši tāpat Jēzum patika darīt Dieva uzdoto darbu.

Dievs mūs ir radījis tā, ka mēs gūstam prieku, ja iemācāmies darīt dažādus darbus. Dievs pats cilvēkiem ir teicis, ka iespēja ”priecāties par saviem pūliņiem — tā ir Dieva dāvana”. Tātad, ja tu jau mazotnē iemācīsies strādāt, tev dzīvē būs vairāk prieka. (Salamans Mācītājs 5:18, VDP.)

Tas nenozīmē, ka mazam bērnam ir pa spēkam pieauguša cilvēka darbi, tomēr arī bērni var kaut ko darīt. Tavi vecāki iet uz darbu, lai nopelnītu naudu un ģimenei būtu, ko ēst un kur dzīvot. Bet, kā tu zini, arī mājās daudz kas ir jādara, lai viss būtu tīrs un kārtīgs.

Kādus mājas darbus tu vari darīt? ... Tu vari klāt galdu, mazgāt traukus, iznest atkritumus, uzkopt savu istabu un sakārtot rotaļlietas. Droši vien tu jau kaut ko no tā dari, un tas patiešām nāk par labu visai ģimenei.

Kāpēc ir svarīgi pēc spēlēšanās nolikt vietā rotaļlietas?

Padomāsim, kāds labums ir no šiem darbiem. Piemēram, kāpēc rotaļlietas pēc spēlēšanās ir jānoliek savā vietā? ... Tā tu palīdzi uzturēt mājās kārtību un vari pat novērst kādu nelaimes gadījumu. Ja tu nesakārto rotaļlietas, kādu dienu var gadīties, ka mamma, atnākusi mājās ar pilnām rokām, paklups uz kādas no tām. Viņa var nokrist un sasisties, un pat nonākt slimnīcā. Vai tas nebūtu briesmīgi? ... Tātad, kad tu pēc rotaļāšanās noliec mantas vietā, tu to dari visas ģimenes labā.

 Bet bērniem ir jādara vēl kāds darbs. Viņiem ir jāmācās skolā. Piemēram, skolā bērni mācās lasīt. Dažiem bērniem tas padodas viegli, bet citiem tas šķiet grūti. Pat tad, ja tev no sākuma lasīšana nevedas, vēlāk, kad tu būsi iemācījies labi lasīt, tu par to būsi priecīgs. Lasot tu varēsi uzzināt bezgala daudz ko interesantu. Tu pat varēsi pats lasīt Dieva grāmatu — Bībeli. Tātad, ja tu skolā čakli mācīsies, tas tev pašam nāks par labu, vai ne? ...

Daži cilvēki cenšas izvairīties no darba — tu varbūt pat tādus pazīsti. Bet Dievs mūs ir radījis, lai mēs strādātu, tāpēc mums jāmācās strādāt ar prieku. Kā Izcilajam Skolotājam patika viņa darbs? ... Atceries, viņš to salīdzināja ar ēdienu. Un par kādu darbu viņš runāja? ... Viņa darbs bija stāstīt par Dievu Jehovu un to, kā cilvēki var iegūt mūžīgu dzīvi.

Kas mums var palīdzēt, lai mēs gūtu prieku no darba? Mums būtu jāapsver, kāpēc šis darbs ir jādara. Ja tu zināsi, kāpēc kāds darbs ir svarīgs, tev būs vieglāk to paveikt. Lai kāds uzdevums tev būtu uzticēts — liels vai mazs —, paveic to kārtīgi. Tādā gadījumā tev, tāpat kā Izcilajam Skolotājam, būs prieks par savu darbu.

Bībele mūs māca būt čakliem. Izlasīsim, kas teikts Salamana Pamācību grāmatā 10:4, 22:29, Salamana Mācītāja grāmatā 3:12, 13 un Kolosiešiem 3:23.