VAIRĀK nekā pirms diviem tūkstošiem gadu pasaulē nāca neparasts bērns, kas izaudzis kļuva par visizcilāko cilvēku, kāds vien jebkad ir dzīvojis. Tajos laikos vēl nebija ne lidmašīnu, ne automašīnu, nebija televīzijas, datoru un interneta.

Bērnu nosauca par Jēzu. Viņš kļuva par visgudrāko cilvēku, kāds jebkad ir dzīvojis virs zemes. Jēzus kļuva arī par vislabāko skolotāju — viņš sarežģītas lietas mācēja paskaidrot tā, ka klausītājiem bija viegli tās saprast.

Jēzus mācīja cilvēkus visur, kur vien tos sastapa. Viņš ar tiem runāja jūras malā un laivā, mājās un ceļā. Jēzum nebija automašīnas, un viņš nebrauca ne ar autobusu, ne ar vilcienu — lai mācītu ļaudis, Jēzus no vienas vietas uz otru gāja kājām.

Mēs daudz ko iemācāmies no citiem cilvēkiem. Bet to, kas ir vissvarīgākais, mēs varam iemācīties no Izcilā Skolotāja — Jēzus. Viņa vārdi ir lasāmi Bībelē, un, kad mēs tos dzirdam vai lasām, Jēzus mūs it kā uzrunā.

Kāpēc Jēzus bija tik izcils skolotājs? Viens iemesls ir tas, ka arī Jēzu kāds bija mācījis, un viņš zināja, cik svarīgi ir klausīties. Bet kas bija tas, kura vārdus Jēzus bija klausījies? Kas viņu bija mācījis? ... Tas bija viņa Tēvs, un Jēzus Tēvs ir Dievs.

 Pirms Jēzus nāca uz zemi un kļuva par cilvēku, viņš dzīvoja debesīs kopā ar Dievu. Tāpēc Jēzus atšķīrās no visiem citiem cilvēkiem, jo neviens cits cilvēks pirms savas dzimšanas nav dzīvojis debesīs. Jēzus debesīs bija labs Dēls, jo viņš klausīja savu Tēvu. Tāpēc uz zemes viņš varēja cilvēkiem mācīt to, ko bija uzzinājis no Dieva. Ja tu klausi tēti un mammu, tu līdzinies Jēzum.

Vēl viens iemesls, kāpēc Jēzus bija izcils skolotājs, ir tas, ka viņš mīlēja cilvēkus. Viņš vēlējās, lai cilvēki uzzina par Dievu. Jēzus mīlēja pieaugušos, bet viņš mīlēja arī bērnus. Bērniem patika būt kopā ar Jēzu, jo viņš runāja ar tiem un klausījās, ko bērni stāsta.

Kāpēc bērniem patika būt kopā ar Jēzu?

Kādu dienu daži vecāki atveda pie Jēzus savus bērnus, taču Jēzus draugi nodomāja, ka viņš ir pārāk aizņemts, lai runātu ar maziem bērniem, un lika vecākiem vest bērnus prom. Kā tev liekas, ko sacīja Jēzus? ... Jēzus teica: ”Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem.” Tātad Jēzus gribēja, lai  bērni nāktu pie viņa. Šis gudrais cilvēks, kam bija daudz svarīgu darbu, tomēr atrada laiku arī tam, lai mācītu mazus bērnus. (Marka 10:13, 14.)

Vai tu zini, kāpēc Jēzus mācīja bērnus un klausījās, ko viņi stāsta? Viņš vēlējās, lai bērni būtu laimīgi, un tāpēc stāstīja tiem par Dievu — savu debesu Tēvu. Vai tu vari darīt to pašu? ... Jā, arī tu vari stāstīt citiem, ko esi uzzinājis par Dievu.

Reiz Jēzus iemācīja saviem draugiem kaut ko svarīgu, norādīdams uz mazu bērnu. Viņš paaicināja puisēnu, nostatīja to savu mācekļu vidū un tad mācekļiem — pieaugušiem cilvēkiem — sacīja, ka tiem ir jāmainās un jākļūst tādiem kā šis mazais bērns.

Ko no maza bērna var iemācīties lielāki bērni un pieaugušie?

Ko Jēzus ar to domāja? Kā tev liekas: ko nozīmē tas, ka lielam cilvēkam vai pusaudzim ir jākļūst tādam kā mazam bērnam? ... Mazi bērni nezina tik daudz, cik zina vecāki cilvēki, un viņi ar prieku mācās. Tātad Jēzus gribēja uzsvērt, ka viņa mācekļiem jābūt pazemīgiem, gluži kā maziem bērniem. Jā, mēs visi varam daudz ko mācīties no citiem. Un mums visiem jāapzinās, ka Jēzus mācības ir svarīgākas par mūsu domām. (Mateja 18:1—5.)

Vēl viens iemesls, kāpēc Jēzus bija izcils skolotājs, bija tas, ka viņš prata interesanti stāstīt. Viņš visu skaidroja  vienkārši. Piemēram, lai Jēzus klausītāji labāk saprastu, kāds ir Dievs, viņš runāja par putniem un puķēm.

Kādu dienu, kad Jēzus atradās kalna nogāzē, pie viņa atnāca daudz cilvēku. Jēzus apsēdās, kā redzams attēlā, un teica runu, ko mēdz saukt par Kalna sprediķi. Viņš pamācīja: ”Skatieties uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie sakrāj šķūņos. Bet Dievs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki kā viņi?”

Ko Jēzus gribēja paskaidrot, runādams par putniem un puķēm?

Jēzus turpināja: ”Mācieties no puķēm laukā. Kaut arī tās nestrādā, tās aug, un paskatieties, cik tās ir skaistas! Pat bagātais ķēniņš Salamans nav bijis skaistāk ģērbts par puķēm laukā. Ja jau Dievs rūpējas par puķēm, vai viņš nerūpēsies arī par jums?” (Mateja 6:25—33.)

Kā tev šķiet, ko Jēzus gribēja paskaidrot? ... Viņš gribēja, lai mēs neraizētos par to, kā dabūt ēdienu un drēbes. Dievs zina, ka  tas viss mums ir vajadzīgs. Jēzus nemācīja, ka mums nav jāstrādā, lai iegādātos pārtiku un apģērbu. Nē, viņš uzsvēra, ka par svarīgāko ir jāuzskata Dievs. Tādā gadījumā Dievs parūpēsies, lai mums būtu, gan ko ēst, gan ko vilkt mugurā. Vai tu tam tici? ...

Ko domāja ļaudis, kad Jēzus bija beidzis savu runu? ... Bībelē minēts, ka viņi bija izbrīnījušies par to, kā Jēzus mācīja. Jēzus  stāstīja tik interesanti! Viņa pamācības palīdzēja cilvēkiem rīkoties pareizi. (Mateja 7:28.)

Tātad ir ļoti svarīgi mācīties no Jēzus. Vai zini, kā mēs to varam darīt? ... Jēzus vārdi ir rakstīti kādā grāmatā. Vai tu zini, kas tā ir par grāmatu? ... Tā ir Bībele. Tātad uzklausīt Jēzu mēs varam, iedziļinoties Bībelē. Tajā ir aprakstīts kāds neparasts notikums, kad pats Dievs cilvēkiem lika klausīt Jēzu. Lūk, kā tas notika.

Kādu dienu Jēzus uzaicināja trīs no saviem draugiem uzkāpt ar viņu augstu kalnā. Šie draugi bija Jēzus mācekļi Jēkabs, Jānis un Pēteris. Mēs vēlāk uzzināsim par viņiem vairāk, jo viņi visi trīs bija tuvi Jēzus draugi. Tajā reizē, kad visi atradās augstu kalnā, Jēzus seja sāka spoži spīdēt un viņa drēbes kļuva tik baltas kā gaisma, kā tu vari redzēt attēlā.

”Šis ir mans.. dēls..; to jums būs klausīt”

Tad Jēzus un viņa draugi izdzirdēja balsi, kas no debesīm teica: ”Šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts; to jums būs klausīt.” (Mateja 17:1—5.) Vai zini, kas tā bija par balsi? ... Tā bija Dieva balss! Pats Dievs mācekļiem lika klausīt viņa Dēlu.

Bet ko var teikt par mums? Vai mēs paklausīsim Dievam un klausīsim viņa Dēlu — Izcilo Skolotāju? ... Tas ir jādara mums visiem. Vai tu atceries, kā mēs varam uzklausīt Jēzu? ...

Mums jālasa Bībelē par Jēzus dzīvi. Bībelē ir rakstīts daudz kas svarīgs, ko Jēzus grib mums iemācīt. Tev būs interesanti uzzināt, kas teikts Bībelē, un tu gūsi prieku, ja stāstīsi saviem draugiem to, ko mācies.

Ko vēl mēs varam iegūt, klausot Jēzum? Atvērsim Bībeli un izlasīsim Jāņa 3:16 un 8:28—30, kā arī Apustuļu darbus 4:12.