Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācieties no Izcilā Skolotāja

 23. NODAĻA

Kāpēc cilvēki slimo

Kāpēc cilvēki slimo

VAI tu pazīsti kādu, kas ir slims? ... Tu arī pats dažreiz saslimsti, piemēram, tu varbūt saaukstējies vai arī tev sāk sāpēt vēders. Daži cilvēki ir ļoti slimi, viņi pat nevar piecelties bez citu palīdzības. Bieži vien tā notiek, kad cilvēks kļūst ļoti vecs.

Visi cilvēki reizēm slimo. Vai tu zini, kāpēc cilvēki slimo, noveco un mirst? ... Reiz pie Jēzus tika atnests kāds vīrietis, kas nespēja pats staigāt, un Jēzus tajā reizē paskaidroja, kāpēc cilvēki slimo un mirst. Paklausies šo gadījumu.

Tas notika mazā pilsētiņā pie Galilejas jūras. Uz namu, kur uzturējās Jēzus, atnāca daudz cilvēku, kas gribēja redzēt Jēzu. Viņu bija tik daudz, ka citi vairs nevarēja tikt mājā iekšā un pat durvju priekšā vairs nebija vietas. Tomēr ļaudis tikai nāca un nāca. Četri cilvēki uz nestuvēm atnesa paralizētu vīrieti, kas nevarēja staigāt.

Vai tu nojaut, kāpēc viņi atnesa slimo cilvēku pie Jēzus? ... Viņi ticēja, ka Jēzus slimajam var palīdzēt un to izdziedināt. Vai tu zini, kā viņiem izdevās nogādāt paralizēto cilvēku pie Jēzus, lai gan mājā bija tik daudz ļaužu? ...

Šeit zīmējumā var redzēt, kā viņi to izdarīja. Viņi uzkāpa uz mājas plakanā jumta, iztaisīja jumtā caurumu un nolaida nestuves ar slimo vīru tieši istabā. Iedomājies, kāda viņiem bija ticība!

 Visi, kas bija namā, ļoti izbrīnījās, kad viņu vidū tika nolaistas nestuves ar paralizētu cilvēku. Vai Jēzus sadusmojās, ieraudzījis, ko šie četri vīri ir izdarījuši? ... Nē, nemaz. Viņš priecājās par šo cilvēku ticību un sacīja paralizētajam: ”Tavi grēki tev piedoti.”

Ko Jēzus lika darīt paralizētajam cilvēkam?

Daži klātesošie uzskatīja, ka Jēzum nav tiesību teikt šādus vārdus un ka Jēzus nevar piedot grēkus. Lai pierādītu, ka viņam tomēr ir tāda vara, Jēzus gulošajam teica: ”Celies, ņem savu gultu un ej mājās.”

Kad Jēzus to pateica, vīrietis kļuva vesels! Viņš vairs nebija paralizēts, viņš spēja pats saviem spēkiem piecelties un staigāt.  Ļaudis, kas redzēja šo brīnumu, bija gaužām pārsteigti. Nekad mūžā viņi neko tādu vēl nebija redzējuši. Viņi slavēja Jehovu, ka tas viņiem ir devis Jēzu, kas varēja pat izdziedināt slimos. (Marka 2:1—12.)

Ko mēs varam uzzināt no šī brīnuma?

Par ko liecina šis brīnumainais notikums? ... Tas liecina, ka Jēzus spēj piedot grēkus un dziedināt cilvēkus. Bet no šī notikuma mēs varam uzzināt vēl kaut ko ļoti svarīgu. Mēs varam uzzināt, ka cilvēki slimo grēka dēļ.

Mēs visi reizēm slimojam. Vai tas nozīmē, ka mēs visi esam grēcinieki? ... Jā, Bībelē rakstīts, ka mēs visi piedzimstam grēcīgi. Vai tu saproti, ko tas nozīmē? ... Tas nozīmē, ka mēs piedzimstam nepilnīgi. Mēs dažreiz rīkojamies nepareizi, kaut arī paši nemaz to negribam. Vai tu zini, kā mēs visi esam ieguvuši grēku? ...

Grēks mūsos ir tāpēc, ka pirmais cilvēks Ādams nepaklausīja Dievam. Viņš grēkoja, kad pārkāpa Dieva likumu. Un mēs visi esam pārmantojuši no Ādama grēku. Vai tu saproti, kā tas ir noticis? Es mēģināšu tev to paskaidrot tā, lai tu varētu saprast.

Kā mēs visi esam ieguvuši grēku?

Varbūt tu esi palīdzējis kādam cept formā maizi vai kēksu. Vai tu zini, kas notiks ar maizi, ja cepamajā formā būs iesists robs? ... Tieši tāds pats robs būs visos izceptajos klaipos, vai ne? ...

 Ādamu var salīdzināt ar šo formu, bet mūs — ar maizes klaipiem. Ādams, pārkāpdams Dieva likumu, zaudēja pilnību. Tēlaini runājot, viņš ieguva ”robu” jeb defektu. Kad Ādamam piedzima bērni, ko viņi visi pārmantoja no sava tēva? ... Visi viņa bērni piedzima ar to pašu defektu — nepilnību.

Lielākā daļa bērnu nepiedzimst ar lieliem, redzamiem fiziskiem trūkumiem — viņi nepiedzimst bez rokas vai kājas. Taču iedzimtās nepilnības iespaids ir pietiekami liels, lai viņi laiku pa laikam saslimtu un galu galā nomirtu.

Protams, daži cilvēki slimo biežāk nekā citi. Kāpēc tā notiek? Vai tāpēc, ka viņos ir iedzimis vairāk grēka? ... Nē, visi piedzimst vienādi grēcīgi. Mēs visi piedzimstam nepilnīgi, tāpēc agri vai vēlu ikviens ar kaut ko saslimst. Pat tie cilvēki, kas cenšas ievērot visus Dieva likumus un nedara sliktus darbus, var saslimt.

Kāda būs mūsu veselība, kad mūsos vairs nebūs grēka?

Bet kāpēc tad daži slimo biežāk par citiem? ... Iemesli var būt ļoti dažādi. Varbūt viņiem nepietiek, ko ēst, vai arī viņu uzturs nav pareizs — varbūt viņi ēd pārāk daudz kūku un konfekšu. Vēl viens iemesls varētu būt tas, ka viņi pārāk vēlu iet gulēt un tāpēc pietiekami neizguļas. Vai arī, kad ir auksts laiks, viņi neģērbjas pietiekami silti. Dažiem cilvēkiem organisms ir pārāk vājš, un tas nespēj pretoties slimībām, kaut arī viņi rūpējas par savu veselību.

 Vai pienāks tāds laiks, kad mēs vairs neslimosim? Vai mēs kādreiz būsim brīvi no grēka? ... Atceries, ko Jēzus izdarīja paralizētā vīrieša labā? ... Jēzus viņam piedeva grēkus un viņu izdziedināja. Tā Jēzus parādīja, ko viņš nākotnē darīs visu to cilvēku labā, kas pūlas rīkoties pareizi.

Ja mēs pierādīsim, ka negribam grēkot un ka mēs ienīstam to, kas ir ļauns, Jēzus izdziedinās arī mūs. Nākotnē, būdams Dieva Valstības Ķēniņš, viņš mūs atbrīvos no nepilnības. Grēks netiks mūsos iznīdēts uzreiz — tas notiks pakāpeniski, ilgākā laika posmā. Bet, kad mūsos grēka vairs nebūs, mēs nekad vairs neslimosim un mums būs nevainojama veselība. Iedomājies, cik tas būs lieliski!

Vēl par to, kā grēks ir ietekmējis cilvēkus, var lasīt Ījaba 14:4, Psalmā 51:7, Romiešiem 3:23, 5:12 un 6:23.

Uzzināt vairāk

Mana Bībeles stāstu grāmata

96. stāsts: Jēzus dziedina slimos