Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācieties no Izcilā Skolotāja

 32. NODAĻA

Kā Jēzus tika pasargāts

Kā Jēzus tika pasargāts

DAŽREIZ Jehova ļoti neparastā veidā rūpējas par tiem, kas ir pārāk mazi, lai paši sevi aizsargātu. Piemēram, tu to kādreiz vari redzēt, ejot pa pļavu, lai gan sākumā tu varbūt nemaz nesapratīsi, kas īsti notiek.

Tu ieraugi, ka tev tuvumā zemē nolaižas kāds putns. Izskatās, ka tas ir ievainots, jo viens spārns tam velkas pa zemi, bet, kad tu tam tuvojies, tas pabēg tālāk. Tu seko putnam, un tas turas tev priekšā gandrīz pa tvērienam. Bet tad pēkšņi putns paceļas spārnos un aizlido. Izrādās, ka tas nemaz nav bijis ievainots! Vai tu zini, ko šis putns darīja? ...

Netālu no tās vietas, kur putns nolaidās zemē, krūmos vai zālē bija paslēpušies mazie putnēni. Putnu māte bija uztraukusies, ka tu varētu ieraudzīt putniņus un nodarīt tiem pāri, tāpēc viņa izlikās ievainota un aizvilināja tevi projām. Vai tu zini, kas mūs var aizsargāt, tāpat kā putnu māte sargā savus putnēnus? ... Bībelē Jehova ir salīdzināts ar ērgli, kas palīdz saviem mazuļiem. (5. Mozus 32:11, 12.)

Kā šī putnu māte pasargā putnēnus?

 Visdārgākais Jehovam ir viņa Dēls Jēzus. Kad Jēzus bija debesīs, viņš, tāpat kā viņa Tēvs, bija varena garīga būtne un viņš varēja pats par sevi parūpēties. Bet, kad Jēzus piedzima uz zemes, viņš sākumā bija mazs un nespēcīgs bērns un viņam bija vajadzīga aizsardzība.

Lai izpildītu uzdevumu, kura dēļ Dievs viņu bija sūtījis uz zemi, Jēzum bija jāizaug lielam. Taču Sātans gribēja nogalināt Jēzu, kamēr tas vēl bija mazs. Ir ļoti aizraujoši uzzināt, kā Jehova pasargāja savu Dēlu, kad Sātans viņu mēģināja nogalināt. Vai gribi dzirdēt, kā tas notika? ...

Neilgi pēc Jēzus piedzimšanas Sātans lika austrumos pie debesīm atspīdēt spožai gaismai, kas izskatījās kā zvaigzne. Vairāki astrologi — cilvēki, kas mēģina tulkot zvaigžņu stāvokli, — sekoja šai zvaigznei simtiem kilometru, līdz tā viņus atveda uz Jeruzalemi. Nonākuši tur, astrologi vaicāja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš. Kad Svēto rakstu zinātājiem jautāja, kur bija jāpiedzimst jaunajam jūdu ķēniņam, viņi atbildēja: ”Betlēmē.” (Mateja 2:1—6.)

Kādu brīdinājumu Dievs izteica astrologiem, lai glābtu Jēzus dzīvību?

 Kad ļaunais ķēniņš Hērods Jeruzalemē izdzirdēja, ka Betlēmē, kas atrodas netālu no Jeruzalemes, nesen ir piedzimis jaunais ķēniņš, viņš astrologiem sacīja: ”Ejiet un atrodiet bērnu, bet pēc tam atnāciet un paziņojiet man.” Kā tu domā, kāpēc Hērods gribēja uzzināt, kur atrodas Jēzus? ... Tāpēc, ka Hērods bija skaudīgs un gribēja viņu nogalināt!

Kā Dievs pasargāja savu Dēlu? ... Kad astrologi bija atraduši Jēzu, viņi to apdāvināja, un vēlāk Dievs sapnī brīdināja astrologus neatgriezties pie Hēroda. Tāpēc viņi devās mājup pa citu ceļu, neiegriežoties Jeruzalemē. Uzzinājis, ka astrologi ir prom, Hērods aizsvilās dusmās. Gribēdams nonāvēt Jēzu, viņš pavēlēja nogalināt Betlēmē visus zēnus, kas bija jaunāki par diviem gadiem. Taču Jēzus tad jau bija projām.

Vai tu zini, kā Jēzus izglābās? ... Pēc astrologu aiziešanas Jehova brīdināja Marijas vīru Jāzepu un lika tam celties un bēgt ar ģimeni uz Ēģipti. Tur Jēzus bija drošībā, tālu prom no ļaunā Hēroda. Vairākus gadus vēlāk, kad Marija un Jāzeps kopā ar Jēzu atgriezās no Ēģiptes, Dievs vēlreiz sapnī brīdināja Jāzepu, likdams ģimenei doties uz Nācareti, kur Jēzus varēja dzīvot drošībā. (Mateja 2:7—23.)

Kā mazais Jēzus atkal tika izglābts?

Tas ir apbrīnojami, kā Jehova pasargāja savu Dēlu, vai nav tiesa? ... Kā tu domā — vai arī tu kaut kādā ziņā neesi līdzīgs mazajiem putniņiem, ko putnu māte rūpīgi slēpj, vai Jēzum, kad viņš vēl bija mazs? ... Arī tev var draudēt briesmas. Vai zini, kas tev varētu nodarīt pāri? ...

 Bībelē Sātans ir salīdzināts ar rūcošu lauvu, kas grib mūs aprīt. Lauvas bieži uzbrūk jauniem dzīvniekiem, un tāpat Sātans un viņa dēmoni bieži vien cenšas nodarīt pāri bērniem. (1. Pētera 5:8.) Bet Jehova ir stiprāks par Sātanu. Jehova var pasargāt bērnus, un, ja Sātans tiem kaut ko nodara, Jehova to var vērst par labu.

Vai tu atceries no 10. nodaļas, ko Velns un viņa dēmoni grib, lai cilvēki darītu? ... Jā, viņi grib, lai cilvēki iesaistītos tādās seksuālās attiecībās, ko Dievs nosoda. Vai atceries, kas ir vienīgie, kam drīkst būt seksuālas attiecības? ... Jā, šādas attiecības drīkst būt tikai starp pieaugušu vīrieti un sievieti, kas ir precējušies viens ar otru.

Diemžēl dažiem pieaugušajiem patīk seksuālas attiecības ar bērniem. Ja viņiem izdodas pavedināt kādus zēnus vai meitenes, arī tie, iespējams, sāk darīt to pašu, ko šie pieaugušie. Arī šie bērni sāk izmantot savus dzimumorgānus nepiedienīgā veidā. Senos laikos tā notika pilsētā, ko sauca par Sodomu. Bībelē rakstīts, ka Sodomas iedzīvotāji, ”sākot ar zēniem un beidzot ar sirmgalvjiem”, gribēja stāties seksuālās attiecībās ar Lata ciemiņiem. (1. Mozus 19:4, 5.)

Tieši tāpat kā Jēzum bija vajadzīga aizsardzība no ļaunā Hēroda, tev ir vajadzīga aizsardzība no šādiem pieaugušajiem vai pat bērniem, kas gribētu stāties ar tevi seksuālās attiecībās. Šādi cilvēki parasti uzdodas par draugiem. Viņi var pat tev kaut ko piedāvāt, lai tu apsolītu nevienam nestāstīt, ko viņi grib ar tevi darīt. Bet šie cilvēki ir savtīgi, gluži kā Sātans un dēmoni, — viņi tikai grib gūt baudu. Un viņi mēģina iegūt šo baudu seksuālās attiecībās ar bērniem. Tas ir ļoti slikti!

 Vai zini, ko viņi var darīt, lai gūtu baudu? ... Viņi var glāstīt tavus dzimumorgānus vai arī berzēt savus dzimumorgānus pret tavējiem. Taču tu nekad nevienam nedrīksti ļaut tādā veidā pieskarties taviem dzimumorgāniem! To nedrīkst pat tavs brālis, māsa, mamma un tētis!

Kas tev jāsaka un jādara, ja kāds tev mēģina pieskarties nepiedienīgā veidā?

Kā tu vari sevi pasargāt no šādām briesmām? ... Pats galvenais, neļauj nevienam spēlēties ar taviem dzimumorgāniem. Ja kāds mēģina to darīt, skaļi un stingri saki: ”Izbeidz! Es tevi nosūdzēšu!” Un, ja šis cilvēks apgalvo, ka notikušais ir tava vaina, netici — tā nav taisnība. Lai kas viņš būtu, tūlīt pat ej un izstāsti par viņu kādam, kam tu patiešām vari uzticēties. Tev tas ir jādara pat tad, ja šis cilvēks apgalvo, ka tas, ko jūs abi esat darījuši, ir jūsu abu noslēpums. Pat ja viņš tev apsola jaukas dāvanas vai arī draud, tev ir jābēg prom un obligāti jāpastāsta par viņu.

Tev nav jābaidās, taču tev ir jābūt uzmanīgam. Ja vecāki tevi brīdina no kādiem cilvēkiem vai vietām, sakot, ka tev var draudēt briesmas, tev ir jāklausa viņiem. Ja tu tā rīkosies, ļauniem cilvēkiem neradīsies iespēja nodarīt tev pāri.

Izlasi tālāk minētos Bībeles pantus par to, kā izvairīties no nepareizām seksuālām attiecībām: 1. Mozus 39:7—12; Salamana Pamācības 4:14—16; 14:15, 16; 1. Korintiešiem 6:18; 2. Pētera 2:14.