DAŽI apgalvo, ka viņi tic tikai tam, ko redz ar savām acīm. Bet tas ir muļķīgi. Pasaulē taču ir daudz kā tāda, ko nevar redzēt, bet kas tomēr pastāv. Vai tu vari nosaukt kādu piemēru? ...

Padomā, piemēram, par gaisu, ko mēs elpojam. Vai mēs to varam sajust? ... Uzpūt savai rokai! Vai tu kaut ko sajuti? ... Protams, sajuti, bet tu taču nevari gaisu redzēt, vai ne? ...

Mēs jau runājām par garīgām būtnēm, ko cilvēki nespēj redzēt. Mēs uzzinājām, ka vienas ir labas, bet citas sliktas. Vai atceries, kuras ir labās garīgās būtnes? ... Jā, Dievs Jehova, Jēzus un labie eņģeļi. Vai pastāv arī slikti eņģeļi? ... Jā, kā teikts Bībelē, pastāv gan. Pastāsti, ko tu esi uzzinājis par viņiem! ...

Mēs jau zinām, ka gan labie, gan sliktie eņģeļi ir stiprāki par mums. Izcilais Skolotājs par eņģeļiem zināja ļoti daudz, jo pirms piedzimšanas uz zemes viņš bija bijis eņģelis un bija dzīvojis debesīs kopā ar citiem eņģeļiem. Viņš pazina miljoniem eņģeļu. Vai visiem šiem eņģeļiem ir vārdi? ...

Atceries, mēs uzzinājām, ka Dievs katrai zvaigznei ir devis savu vārdu. Tātad arī visiem eņģeļiem noteikti ir vārdi. Bībelē ir pieminēta arī ”eņģeļu mēle” jeb valoda, tātad viņi var sarunāties savā starpā. (1. Korintiešiem 13:1.) Par ko, tavuprāt, runā eņģeļi? Vai viņi runā par mums, cilvēkiem uz zemes? ...

 Mēs zinām, ka Sātana eņģeļi, dēmoni, mēģina panākt, lai mēs neklausītu Jehovam. Viņi noteikti pārspriež savā starpā, kā to izdarīt. Viņi grib, lai mēs kļūtu tādi paši kā viņi un Jehova būtu neapmierināts arī ar mums. Bet Dievam uzticīgie eņģeļi? Kā tev šķiet, vai viņi arī runā par mums? ... Jā, viņi tiešām to dara. Viņi grib mums palīdzēt. Es tev pastāstīšu, kā daži Dieva eņģeļi ir palīdzējuši cilvēkiem, kas mīlēja Jehovu un viņam kalpoja.

Piemēram, tāds cilvēks bija Daniēls. Viņš dzīvoja Babilonā, kur daudzi cilvēki nemīlēja Jehovu. Babilonā pat tika izdots likums, kas paredzēja bargu sodu par to, ja kāds lūgtu Dievu Jehovu. Taču Daniēls nebeidza griezties lūgšanās pie Jehovas. Vai tu zini, ko babilonieši izdarīja ar Daniēlu? ...

Jā, ļauni cilvēki iemeta Daniēlu lauvu bedrē. Daniēls tur bija viens pats kopā ar vairākiem izsalkušiem lauvām. Vai zini,  kas notika tālāk? ... Daniēls pats vēlāk pastāstīja: ”Dievs sūtīja savu eņģeli un aizturēja lauvām rīkli.” Lauvas viņam neko nenodarīja. Eņģeļi tiešām var paveikt brīnumus, lai parūpētos par tiem, kas kalpo Jehovam. (Daniēla 6:18—22.)

Kā Dievs izglāba Daniēlu?

Citā reizē eņģelis palīdzēja Pēterim, kad tas bija ieslodzīts cietumā. Atceries, Pēteris bija Izcilā Skolotāja Jēzus Kristus draugs. Viņš stāstīja cilvēkiem, ka Jēzus ir Dieva Dēls, bet dažiem tas nepatika, tāpēc viņi ielika Pēteri cietumā. Lai Pēteris neaizbēgtu, viņu apsargāja kareivji. Vai kāds varēja viņam palīdzēt? ...

Naktī Pēteris gulēja starp diviem sargiem, un viņa rokas bija saslēgtas važās. Par to, kas notika tālāk, Bībelē rakstīts: ”Redzi,  tā Kunga eņģelis piestājās, un gaisma apspīdēja cietuma istabu; viņš pieskārās Pētera sāniem un to modināja, sacīdams: ”Celies ātri augšā!””

Kā eņģelis palīdzēja Pēterim izkļūt no cietuma?

Tūlīt pat važas no Pētera rokām nokrita, un eņģelis teica: ”Apģērbies, apauj kājas un seko man!” Sargi viņus nespēja aizturēt, jo eņģelis palīdzēja Pēterim. Viņi piegāja pie dzelzs vārtiem, un vārti paši no sevis atvērās. Eņģelis bija atbrīvojis Pēteri, lai tas varētu turpināt sludināšanu. (Apustuļu darbi 12:3—11.)

Vai Dieva eņģeļi var palīdzēt arī mums? ... Jā, var gan. Bet vai tas nozīmē, ka viņi mūs vienmēr pasargās, lai ar mums nekad nenotiktu nekas slikts? ... Nē, tā gluži nebūs. Eņģeļi mūs neapturēs, ja mēs paši rīkosimies muļķīgi un pārgalvīgi. Turklāt kaut kas slikts ar mums var notikt arī tad, ja nerīkojamies pārgalvīgi. Eņģeļiem nav uzdots to novērst. Dievs viņiem ir uzticējis kādu citu, īpašu darbu.

Bībelē stāstīts par eņģeli, kas aicina cilvēkus visā pasaulē pielūgt Dievu. (Atklāsmes 14:6, 7.) Kā eņģelis to dara? Vai viņš skaļi sauc no debesīm, tā ka visi viņu var dzirdēt? ... Nē, tā nenotiek. Jēzus sekotāji uz zemes sludina citiem cilvēkiem patiesību par Dievu, un eņģeļi viņus vada šajā darbā. Eņģeļi raugās, lai visiem tiem, kas patiešām grib zināt par Dievu, būtu iespēja dzirdēt par viņu. Arī mēs varam piedalīties šajā sludināšanā, un eņģeļi mums palīdzēs.

Bet ja nu cilvēki, kas nemīl Dievu, izturas pret mums slikti? Ja nu mūs iesloga cietumā? Vai eņģeļi mūs atbrīvos? ... Protams, viņi spēj to izdarīt. Bet viņi ne vienmēr to dara.

Ko eņģelis teica Pāvilam?

Jēzus sekotājs Pāvils reiz atradās ieslodzījumā. Viņu iesēdināja kuģī un nosūtīja uz citu pilsētu, un pa ceļam kuģi pārsteidza  stipra vētra. Taču eņģeļi neatbrīvoja Pāvilu, jo, būdams apcietinājumā, viņš varēja satikt cilvēkus, kam bija jādzird par Dievu. Eņģelis teica Pāvilam: ”Nebīsties, Pāvil! Tev jāstājas ķeizara priekšā!” Jā, Pāvilam bija jānonāk pie šī varenā valdnieka tādēļ, lai tam sludinātu. Eņģeļi vienmēr zināja, kur atrodas Pāvils, un sniedza viņam palīdzību. Viņi palīdzēs arī mums, ja mēs patiešām kalposim Dievam. (Apustuļu darbi 27:23—25.)

Drīz eņģeļi darīs vēl kādu ļoti svarīgu darbu. Ļoti tuvu ir Dieva noteiktais laiks, kad tiks iznīcināti ļaunie cilvēki. Visi, kas nepielūgs patieso Dievu, ies bojā. Tie, kas apgalvo, ka netic eņģeļiem, jo nevar tos redzēt, sapratīs, cik smagi viņi ir kļūdījušies. (2. Tesaloniķiešiem 1:6—8.)

Kas notiks ar mums? ... Ja mēs būsim Dieva eņģeļu pusē, viņi mums palīdzēs. Bet vai mēs esam viņu pusē? ... Jā, ja mēs kalpojam Jehovam, tad mēs esam viņu pusē un aicinām arī citus cilvēkus kalpot Jehovam.

Lai uzzinātu, kā vēl eņģeļi var palīdzēt, izlasīsim Psalmu 34:8, Mateja 4:11 un 18:10, Lūkas 22:43 un Apustuļu darbus 8:26—31.