VAI tu runā ar Dievu Jehovu? ... Viņš vēlas, lai tu runātu ar viņu. Šādu vēršanos pie Dieva sauc par lūgšanu. Jēzus bieži runāja ar savu debesu Tēvu. Dažreiz viņš gribēja būt viens pats, lai varētu runāt ar Dievu. Reiz, kā teikts Bībelē, ”viņš savrup uzkāpa kalnā Dievu lūgt. Un, kad vakars metās, viņš tur palika viens pats.” (Mateja 14:23.)

Kur tu vari iet, lai vienatnē lūgtu Jehovu? ... Varbūt tu vari viens pats runāt ar Jehovu pirms gulētiešanas. Jēzus sacīja: ”Kad tu Dievu lūdzi, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu.” (Mateja 6:6.) Vai tu katru vakaru pirms gulētiešanas lūdz Jehovu? ... Būtu labi, ja tu to darītu.

Jēzus lūdza Dievu, kad viņš bija viens un kad viņš bija kopā ar citiem

Jēzus lūdza Dievu arī tad, kad viņš bija kopā ar citiem. Piemēram, kad bija nomiris Jēzus draugs  Lācars, tad tajā vietā, kur Lācars bija apbedīts, Jēzus lūdza Dievu daudzu ļaužu priekšā. (Jāņa 11:41, 42.) Tāpat Jēzus lūdza Dievu, kad viņš bija sapulcinājis savus mācekļus, lai ar tiem runātu. Vai tu ej uz sapulcēm, kur tiek teiktas lūgšanas? ... Sapulcēs lūgšanu parasti saka kāds pieaugušais. Uzmanīgi klausies, ko viņš saka, jo viņš vēršas pie Dieva arī tavā vārdā. Ja tu būsi uzmanīgi klausījies, tu varēsi beigās teikt ”āmen”. Vai tu zini, ko nozīmē teikt ”āmen” lūgšanas beigās? ... Tas nozīmē, ka tev šī lūgšana patika un tu piekrīti tam, kas tajā tika pateikts.

Kāpēc ir uzmanīgi jāklausās, kad sapulcē tiek teikta lūgšana?

Jēzus lūdza Dievu arī pirms ēšanas un pateicās Jehovam par ēdienu. Vai tu vienmēr lūdz Dievu pirms ēšanas? ... Pirms sākam ēst, mums jāpateicas Jehovam. Ja tu ēd kopā ar citiem, kāds cits var teikt lūgšanu visu vārdā. Bet ja nu tu ēd viens pats vai kopā ar cilvēkiem, kas nemēdz pateikties Jehovam? Kas tad jādara? ... Tad tev pašam ir jāsaka lūgšana.

Vai vienmēr ir jālūdz skaļi? Vai Jehova var dzirdēt arī tādas lūgšanas, kas tiek teiktas pie sevis, klusībā? ... To mēs  varam uzzināt no tā, ko pieredzēja Jehovas kalps Nehemija. Viņš bija persiešu ķēniņa Artakserksa galminieks. Kādu dienu Nehemija bija gaužām nobēdājies, jo bija izdzirdējis, ka viņa tautai dārgās pilsētas — Jeruzalemes — mūri guļ drupās.

Kādā situācijā tu vari teikt lūgšanu klusībā, kā to darīja Nehemija?

Kad ķēniņš pajautāja Nehemijam, kāpēc viņš ir tā noskumis, Nehemija vispirms pie sevis pateica lūgšanu. Pēc tam viņš paskaidroja ķēniņam savu raižu iemeslu un lūdza, vai viņš nevarētu doties uz Jeruzalemi un atjaunot tās mūrus. Kas notika tālāk? ...

Jā, Dievs atbildēja uz Nehemijas lūgšanu. Ķēniņš atļāva Nehemijam doties ceļā un pat piešķīra viņam daudz kokmateriālu būvdarbiem. Tātad  Dievs var atbildēt uz lūgšanām, pat ja tās ir teiktas klusībā. (Nehemijas 1:2, 3; 2:4—8.)

Bet kā tev šķiet: vai tev ir jānoliec galva, kad tu lūdz Dievu? Vai jānometas ceļos? Kā tu domā? ... Kad Jēzus lūdza Dievu, viņš reizēm nometās ceļos, bet citreiz stāvēja kājās. Dažkārt viņš, lūgdams Dievu, pacēla acis pret debesīm, kā darīja toreiz, kad viņš lūdza pie Lācara kapa.

Ko tas liecina? ... Pareizi, tas liecina, ka nav pārāk lielas nozīmes tam, vai tu stāvi vai sēdi, vai esi nometies ceļos. Dažreiz var noliekt galvu un aizvērt acis, bet citreiz var pat nomesties ceļos, kā to darīja Jēzus. Galvenais, atceries, ka Dievu var lūgt jebkurā diennakts laikā. Viņš mūs dzirdēs. Svarīgi ir ticēt, ka Jehova klausās. Vai tu tici, ka Jehova dzird tavas lūgšanas? ...

Par ko tu vari lūgšanā runāt ar Dievu?

Par ko mums būtu jālūdz Jehova? ... Saki, par ko tu runā ar Dievu lūgšanās? ... Jehova mums dod tik daudz kā laba, tāpēc mums viņam ir jāpateicas, vai ne? ... Mēs varam teikt viņam paldies par ēdienu. Bet vai tu kādreiz esi pateicies Dievam arī par zilajām debesīm, zaļajiem kokiem un skaistajām puķēm? ... To visu taču arī ir radījis Dievs Jehova.

Reiz Jēzus mācekļi viņam lūdza, lai viņš tos pamācītu lūgt Dievu.  Izcilais Skolotājs viņus uzklausīja un paskaidroja, kas ir vissvarīgākais, par ko jālūdz. Vai tu zini, ko viņš minēja? ... Paņem Bībeli un atver Mateja evaņģēlija 6. nodaļu. Devītajā līdz trīspadsmitajā pantā ir rakstīta lūgšana, ko daudzi sauc par tēvreizi. Izlasīsim to!

Kā redzi, Jēzus mācīja, ka mums jālūdz par Dieva vārdu. Viņš teica, ka ir jālūdz, lai Dieva vārds tiek svētīts. Kāds ir Dieva vārds? ... Jā, viņa vārds ir Jehova, un mums tas jāmīl.

Otrkārt, Jēzus mācīja lūgt, lai nāk Dieva Valstība. Dieva Valstība ir svarīga tāpēc, ka tā nodibinās uz zemes mieru un pārvērtīs zemi par paradīzi.

Treškārt, Izcilais Skolotājs teica, ka jālūdz, lai Dieva griba notiktu uz zemes, tāpat kā tā jau ir notikusi debesīs. Ja mēs par to lūdzam, tad mums pašiem arī jāpilda Dieva griba.

Jēzus arī mācīja lūgt, lai mums būtu dienišķā iztika. Tāpat mums jālūdz Dievam piedošana, kad esam izdarījuši kaut ko sliktu. Bet, lai viņš mums piedotu, mums pašiem ir jāpiedod tiem, kas mums kaut ko ir nodarījuši. Vai tev ir viegli to darīt? ...

Beigās Jēzus sacīja, ka mums jālūdz, lai Dievs Jehova mūs aizsargātu no ļaunā — no Sātana Velna. Lūk, tās visas ir svarīgas lietas, par ko mums jālūdz.

Mums jātic, ka Jehova dzird mūsu lūgšanas. Mums ne tikai jālūdz Dievam palīdzība, bet arī vienmēr jāpateicas viņam. Dievam patīk, ja mēs sakām lūgšanas no sirds un lūdzam tikai to, kas ir labs. Uz tādām lūgšanām viņš atbild. Vai tu tam tici? ...

Vēl par to, kādām jābūt mūsu lūgšanām, var uzzināt Romiešiem 12:12, 1. Pētera 3:12 un 1. Jāņa 5:14.