IEDOMĀJIES, ka tev kāds uzdāvina lielisku dāvanu. Vai tu būtu priecīgs? ... Vai tu vienkārši pateiktu ”paldies” un tūlīt pat aizmirstu šo cilvēku? Vai arī tu pēc tam atcerētos viņu un to, ko viņš ir darījis? ...

Dievs Jehova mums ir devis brīnišķīgu dāvanu. Viņš sūtīja uz zemi savu Dēlu, lai tas atdotu par mums savu dzīvību. Vai tu zini, kāpēc Jēzum bija jāmirst mūsu dēļ? ... Tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas mums noteikti jāsaprot.

Kā jau mēs uzzinājām 23. nodaļā, Ādams, pārkāpdams Dieva nevainojamos likumus, izdarīja grēku. Ādams ir visu mūsu priekštecis, varētu teikt — tēvs, un mēs visi no viņa esam mantojuši grēku. Kas tad, pēc tavām domām, mums ir vajadzīgs? ... Mums ir vajadzīgs cits tēvs, kas būtu dzīvojis uz zemes nevainojamu dzīvi. Kā tu domā, kas mums var būt šāds tēvs? ... Šāds tēvs var būt Jēzus.

Jehova sūtīja Jēzu uz zemi, lai viņš mums kļūtu par tēvu Ādama vietā. Bībelē teikts: ””Pirmais cilvēks, Ādams, kļuva par dzīvu dvēseli,” pēdējais Ādams par dzīvu darītāju garu.” Kas bija pirmais Ādams? ... Jā, tas bija cilvēks, ko Dievs radīja no zemes pīšļiem. Bet kas ir otrais Ādams? ... Tas ir Jēzus. Tāpēc Bībelē teikts: ”Pirmais cilvēks [Ādams] ir no zemes, no pīšļiem; otrs cilvēks [Jēzus] no debesīm.” (1. Korintiešiem 15:45, 47; 1. Mozus 2:7.)

 Tā kā Dievs pārcēla Jēzus dzīvību no debesīm uz Marijas klēpi, Jēzus nepārmantoja no Ādama grēku. Tāpēc viņš bija pilnīgs cilvēks. (Lūkas 1:30—35.) Un tāpēc arī eņģelis pēc Jēzus piedzimšanas ganiem teica: ”Jums šodien Pestītājs dzimis.” (Lūkas 2:11.) Lai kļūtu par mūsu Pestītāju jeb Glābēju, Jēzum vispirms bija jāizaug lielam. Tad Jēzus varēja kļūt par ”otro Ādamu”.

Jēzus, mūsu Glābējs, kļūs arī par mūsu ”Mūžīgo tēvu”, kā viņš ir saukts Bībelē. (Jesajas 9:5, 6.) Jā, pilnīgais Jēzus var kļūt par mūsu tēvu Ādama vietā, kurš grēkodams zaudēja pilnību. Tātad mums ir iespēja izvēlēties par savu tēvu ”otro Ādamu”. Protams, Jēzus pats ir Dieva Jehovas Dēls.

Kādā ziņā Ādams un Jēzus bija līdzīgi, un kāpēc tam bija tik liela nozīme?

Apgūdami zināšanas par Jēzu, mēs varam iegūt viņu par savu Glābēju. Vai atceries, no kā mums ir vajadzīga glābšana? ... Jā, no grēka un nāves, ko esam mantojuši no Ādama. Pilnīgo cilvēka dzīvību, ko mūsu labā ziedoja Jēzus, sauc par izpirkumu. Jehova sagādāja šo izpirkumu, lai būtu iespējams mūs atbrīvot no grēka. (Mateja 20:28; Romiešiem 5:8; 6:23.)

Mēs nekādā gadījumā nedrīkstam aizmirst, ko mūsu labā ir paveicis Dievs un viņa Dēls, vai nav tiesa? ... Jēzus mācīja savus sekotājus pieminēt to kādā īpašā veidā un parādīja, kā tas jādara. Parunāsim par to nedaudz sīkāk.

 Jēzus un apustuļi bija sanākuši kopā Jeruzalemē kāda nama augšistabā. Bija vēla vakara stunda. Uz galda viņu priekšā atradās cepta jēra gaļa, neraudzēta maize un sarkans vīns. Viņi ēda īpašas vakariņas. Vai tu zini, kāpēc? ...

Šajās vakariņās bija jāpiemin, ko Jehova bija paveicis pirms vairāk nekā tūkstoš gadiem, kad viņa tauta, izraēlieši, atradās verdzībā Ēģiptē. Toreiz Jehova pavēlēja, lai katra izraēliešu ģimene nokautu jēru, ar tā asinīm apziestu savas mājas durvju stenderes un palodas un pēc tam jēru izceptu un apēstu.

Kā jēra asinis pasargāja izraēliešus?

 Izraēlieši paklausīja un tā arī darīja. Tajā pašā naktī cauri Ēģiptei gāja Dieva eņģelis un lielākajā daļā māju nogalināja pirmdzimtos bērnus. Bet tām mājām, uz kuru durvju stenderēm un palodām viņš ieraudzīja jēra asinis, viņš pagāja garām, un tajās mājās neviens bērns nenomira. Kad faraons redzēja, ko Jehovas eņģelis ir izdarījis, viņu pārņēma bailes, tāpēc viņš atļāva izraēliešiem pamest Ēģipti. Izraēlieši tūlīt pat sakrāva savu iedzīvi uz kamieļiem un ēzeļiem un devās prom.

Jehova negribēja, ka viņa tauta aizmirstu, kā viņš to ir atbrīvojis, tāpēc viņš noteica, ka izraēliešiem reizi gadā jāēd tādas pašas vakariņas kā pirms aiziešanas no Ēģiptes, pieminot savu izglābšanos. Tie bija svētki, ko sauca par Pasā. (2. Mozus 12:1—13, 24—27, 31.)

Arī Jēzus un apustuļi, ēzdami Pasā svētku maltīti, domāja par seno notikumu, kad Dieva eņģelis pagāja garām visām tām mājām, uz kurām bija jēra asinis. Pēc vakariņām Jēzus izdarīja kaut ko ļoti svarīgu, taču pirms tam viņš aizsūtīja projām neuzticīgo apustuli Jūdu. Tad Jēzus paņēma vienu no atlikušajiem maizes gabaliem, teica lūgšanu, pārlauza maizi un padeva to mācekļiem. ”Ņemiet, ēdiet,” Jēzus sacīja. ”Tā ir mana miesa, kas par jums top dota.”

Pēc tam Jēzus paņēma kausu ar sarkano vīnu. Sacījis vēl vienu pateicības lūgšanu, viņš padeva kausu mācekļiem un teica: ”Dzeriet visi no tā.” Jēzus paskaidroja: ”Tās ir manas asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. To dariet, mani pieminēdami.” (Mateja 26:26—28; 1. Korintiešiem 11:23—26.)

Ko mums var sagādāt Jēzus asinis, kuras viņš salīdzināja ar vīnu?

Vai tu ievēroji, ka Jēzus mācekļiem sacīja, lai viņi arī vēlāk to darītu, pieminēdami Jēzu? ... Viņiem turpmāk vairs nebija  jāsvin Pasā, bet reizi gadā jārīko šādas īpašas vakariņas, lai pieminētu Jēzu un viņa nāvi. To sauc par Kunga vakarēdienu. Šo pasākumu sauc arī par Atceres vakaru. Kāpēc? ... Tāpēc, ka šajā vakarā mēs pieminam un atceramies, ko mūsu labā ir darījis Jēzus un viņa Tēvs Dievs Jehova.

Vakarēdiena maize simbolizē Jēzus miesu, ko viņš bija gatavs ziedot, lai mēs varētu iegūt mūžīgu dzīvi. Bet ko simbolizē sarkanvīns? ... Tas simbolizē Jēzus asinis, atgādinot, ka tām ir daudz lielāka vērtība nekā Ēģiptē izlietajām Pasā jēra asinīm. Kā tev šķiet, kāpēc Jēzus asinis ir tik vērtīgas? ... Bībelē paskaidrots, ka tās mums var sagādāt grēku piedošanu. Un, kad mēs būsim pilnīgi atbrīvoti no grēkiem, mēs vairs neslimosim, nenovecosim un nemirsim. Atceres vakarā mums par to ir jādomā.

Vai Atceres vakarā visiem ir jāēd maize un jādzer vīns? ... Padomāsim. Par tiem cilvēkiem, kam Atceres vakarā jāēd maize un jādzer vīns, Jēzus teica, ka tie būs viņa Valstībā un kopā ar viņu debesīs sēdēs troņos. (Lūkas 22:19, 20, 30.) Tas nozīmē, ka viņi dosies uz debesīm, lai būtu ķēniņi, tāpat kā Jēzus. Tātad Atceres vakarā ēst maizi un dzert vīnu drīkst tikai tie cilvēki, kam ir cerība valdīt kopā ar Jēzu debesīs.

Bet uz Atceres vakaru ir jāiet arī tiem, kas tajā neēd maizi un nedzer vīnu. Kā tu domā, kāpēc? ... Tāpēc, ka Jēzus ziedoja savu dzīvību arī par mums. Apmeklēdami Atceres vakaru, mēs parādām, ka neesam to aizmirsuši. Mēs apliecinām, ka atceramies Dieva brīnišķīgo dāvanu.

Jēzus izpirkuma lielā nozīme ir uzsvērta arī šādos Bībeles pantos: 1. Korintiešiem 5:7; Efeziešiem 1:7; 1. Timotejam 2:5, 6; 1. Pētera 1:18, 19.