Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācieties no Izcilā Skolotāja

 20. NODAĻA

Vai tu vienmēr gribi būt pirmais?

Vai tu vienmēr gribi būt pirmais?

VAI tu pazīsti kādu, kas vienmēr grib būt pirmais? ... Varbūt viņš pagrūž kādu malā, lai pats tiktu rindas sākumā. Vai tu esi redzējis tā notiekam? ... Jēzus redzēja, ka pat pieaugušie cenšas ieņemt pirmās jeb galvenās vietas, un viņam tas nepatika. Lūk, kā tas notika.

Vai tu esi redzējis, kā daži cenšas būt pirmie?

Bībelē rakstīts, ka Jēzus bija ielūgts uz mielastu pie kāda farizeja — ievērojama reliģiska vadoņa. Kad Jēzus bija ieradies, viņš vēroja, kā sanāca citi viesi un sāka izmeklēt sev labākās vietas. Tāpēc Jēzus tiem kaut ko pastāstīja. Vai tu gribi to dzirdēt? ...

 Jēzus teica: ”Ja tevi kāds aicina kāzās, nesēdies pirmajā vietā.” Kā tu domā, kāpēc Jēzus tā pamācīja? ... Viņš paskaidroja, ka varbūt uz svētkiem ir uzaicināts kāds ievērojamāks cilvēks. Tad var gadīties, ka namatēvs, kā redzams attēlā nākamajā lappusē, pienāk pie viesa, kas jau apsēdies, un palūdz: ”Dod šim vietu un pārsēdies citur!” Kā tad šis viesis jutīsies? ... Viņam būs kauns, jo visi citi viesi redzēs, ka viņam jāpārsēžas uz necilāku vietu.

Tā Jēzus pamācīja, ka nav pareizi tīkot pēc vislabākās vietas. Nobeigumā viņš teica: ”Ja tu esi aicināts, tad nogājis apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis varētu sacīt: ”Draugs, virzies uz augšu!” Tad tu būsi pagodināts visu citu viesu priekšā.” (Lūkas 14:1, 7—11.)

Ko Jēzus vēlējās iemācīt, kad stāstīja par viesiem, kas gribēja ieņemt labākās vietas?

Vai tu saproti, ko Jēzus gribēja uzsvērt? ... Aplūkosim kādu piemēru, lai redzētu, cik labi tu esi to sapratis. Kad tu iekāp autobusā, vai tev ir jāskrien visiem pa priekšu, lai tiktu apsēsties? Vai būtu labi, ja tu sēdētu, bet kāds vecs cilvēks paliktu stāvam? ... Vai Jēzum patiktu, ja tu tā darītu? ...

Daži domā, ka Jēzum ir vienalga, ko mēs darām. Bet vai tu arī tā domā? ... Kad Jēzus bija ciemos pie farizeja, viņš vēroja, kā viesi izvēlas vietas. Vai, tavuprāt, viņš tāpat vēro, ko darām mēs? ... Jēzus tagad ir debesīs, un no turienes viņš ļoti labi var redzēt visu, ko mēs darām.

 Ja kāds grib būt pirmais, bieži izceļas strīdi, jo citi kļūst dusmīgi. Dažreiz tas notiek, kad daudzi bērni dodas ekskursijā ar autobusu. Tiklīdz autobusa durvis atveras, visi pa galvu pa kaklu metas iekšā, lai tikai apsteigtu citus. Visi grib sēdēt pie loga, jo tur ir labākās vietas. Un kas tad notiek? ... Bērni sāk ķildoties un kliegt cits uz citu.

Vēlēšanās būt pirmajam neko labu nedod. Tā radīja strīdus pat Jēzus apustuļu starpā. Kā mēs jau lasījām 6. nodaļā, apustuļi strīdējās, kurš no viņiem ir lielākais. Ko iesāka Jēzus? ... Jā, viņš pamācīja apustuļus, ka tā rīkoties nav pareizi. Taču vēlāk starp apustuļiem atkal izcēlās strīds. Uzzināsim, kāpēc viņi sastrīdējās.

Apustuļi un citi Jēzus sekotāji pēdējo reizi kopā ar Jēzu gāja uz Jeruzalemi. Jēzus viņiem bija stāstījis par  savu Valstību, tāpēc Jēkabs un Jānis domāja par to, kā viņi valdīs kopā ar Jēzu. Viņi par to bija pat runājuši ar savu māti Salomi. (Mateja 27:56; Marka 15:40.) Tāpēc pa ceļam uz Jeruzalemi Salome pienāca pie Jēzus, nometās viņa priekšā ceļos un lūdza uzklausīt.

”Ko tu gribi?” prasīja Jēzus. Salome atbildēja, ka grib, lai viņas dēli Jēzus Valstībā drīkstētu sēdēt tieši blakus Jēzum — viens pa labo, otrs pa kreiso roku. Kā tev šķiet: kā pārējie desmit apustuļi uztvēra to, ka Jēkabs un Jānis bija mudinājuši māti griezties pie Jēzus ar tādu lūgumu? ...

Ko Salome lūdza Jēzum, un kas notika pēc tam?

Jā, viņi ļoti sadusmojās uz Jēkabu un Jāni. Tāpēc Jēzus visiem apustuļiem deva labu padomu. Jēzus teica, ka tautu valdniekiem  patīk būt svarīgiem un vareniem un viņi grib, lai visi viņiem klausītu. Bet Jēzus sekotāji tādi nedrīkst būt. Jēzus pamācīja: ”Ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps.” Padomā tikai! (Mateja 20:20—28.)

Vai tu zini, ko dara kalps? ... Viņš kalpo citiem, nevis gaida, ka citi pakalpos viņam. Viņš nesēžas pirmajā vietā un neuzvedas tā, it kā viņš būtu pati svarīgākā persona — tieši pretēji, viņš vispirms domā par citiem. Atceries, Jēzus teica, ka tas, kas grib būt pirmais, lai ir citu kalps.

Kā, pēc tavām domām, tas attiecas uz mums? ... Vai kalps strīdēsies ar savu kungu par to, kurš no viņiem sēdēs labākajā vietā? Vai viņš strīdēsies par to, kurš ēdīs pirmais? Kā tev liekas? ... Kā paskaidroja Jēzus, kalps vienmēr uzskata saimnieka intereses par svarīgākām nekā savējās. (Lūkas 17:7—10.)

Tātad mums nav jācenšas būt pirmajiem. Bet kas mums ir jādara? ... Mums jābūt kā kalpiem attiecībā pret citiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka mums pirmām kārtām jādomā par citu vajadzībām. Kā, tavuprāt, mēs varam parādīt, ka domājam par citiem? ... Tu vari pašķirt grāmatu atpakaļ un ieskatīties 40. un 41. lappusē, kas tev atgādinās dažas no iespējām, kā tu vari pakalpot citiem.

Tu atcerēsies, ka arī Izcilais Skolotājs kalpoja citiem. Pēdējā vakarā, ko viņš pavadīja kopā ar apustuļiem, viņš pat mazgāja tiem kājas. Ja mēs netieksimies būt pirmie un labprāt pakalposim citiem, mēs iepriecināsim gan Jēzu, gan viņa Tēvu Dievu Jehovu.

Izlasīsim vēl dažus Bībeles pantus, kas mudina pirmām kārtām domāt par citu vajadzībām: Lūkas 9:48; Romiešiem 12:3; Filipiešiem 2:3, 4.

Uzzināt vairāk

ATMOSTIETIES!

Kā izaudzināt nesavtīgus bērnus egocentriskā pasaulē

Kādām trim jomām jāpievērš uzmanība, lai bērni nekļūtu egocentriski?