Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācieties no Izcilā Skolotāja

 41. NODAĻA

Bērni, kas iepriecina Dievu

Bērni, kas iepriecina Dievu

KĀ TEV šķiet: kurš bērns ir visvairāk iepriecinājis Jehovu? ... Tas bija viņa Dēls Jēzus. Parunāsim par to, ko Jēzus darīja, lai iepriecinātu savu debesu Tēvu.

Jēzus ģimene dzīvoja apmēram trīs dienu gājumā no Jeruzalemes, kur slējās diženais Jehovas templis. Jēzus sauca templi par sava Tēva namu. Katru gadu viņš kopā ar ģimeni devās uz turieni svinēt Pasā svētkus.

Reiz, kad Jēzum bija 12 gadu, viņa ģimene, kā parasti, bija apmeklējusi Pasā svētkus un pēc tiem bija devusies mājupceļā. Kad visi apstājās, lai pārnakšņotu, vecāki pamanīja, ka nekur starp radiniekiem un draugiem Jēzus nav atrodams. Marija un Jāzeps tūlīt pat steidzās atpakaļ uz Jeruzalemi, lai sameklētu Jēzu. Kā tu domā, kur viņš bija? ...

Marija un Jāzeps atrada Jēzu templī, kur Jēzus klausījās rakstu mācītājus un uzdeva tiem jautājumus. Un, kad rakstu mācītāji kaut ko vaicāja Jēzum, viņš atbildēja, un tie brīnījās par labajām atbildēm. Vai saproti, kāpēc Dievam bija prieks par savu Dēlu? ...

Protams, kad Marija un Jāzeps beidzot bija atraduši Jēzu, viņi jutās ļoti atviegloti. Bet Jēzus nemaz nebija uztraucies. Viņš zināja, ka ir labi būt templī, un tāpēc jautāja vecākiem: ”Vai nezinājāt, ka man jādarbojas sava Tēva lietās?” Jēzum patika atrasties sava Tēva namā.

Pēc tam Marija un Jāzeps aizveda divpadsmitgadīgo Jēzu atpakaļ uz Nācareti. Kā, tavuprāt, Jēzus izturējās pret vecākiem?  ... Bībelē rakstīts, ka viņš ”bija tiem paklausīgs”. Viņš darīja to, ko vecāki lika, pat ja bija tikai jāatnes ūdens no akas vai jāveic citi vienkārši mājas darbi. (Lūkas 2:41—52.)

Kā Jēzus jau bērnībā iepriecināja Dievu?

Padomā — lai gan Jēzus bija pilnīgs, viņš klausīja vecākiem, kas bija nepilnīgi cilvēki. Vai tas Dievam sagādāja prieku? ... Noteikti, jo Dieva Rakstos bērniem ir teikts: ”Klausiet saviem vecākiem.” (Efeziešiem 6:1.) Arī tu iepriecināsi Dievu, ja klausīsi saviem vecākiem tāpat kā Jēzus.

Tu vari iepriecināt Dievu, arī stāstīdams par viņu citiem. Varbūt daži uzskata, ka mazi bērni to nevar darīt. Bet Jēzus cilvēkiem, kas negribēja ļaut, ka bērni runātu par Dievu, aizrādīja: ”Vai jūs nekad neesat lasījuši: ”No bērniņu mutes [Dievs] sev slavu sagādājis?”” (Mateja 21:16.) Tātad, ja mēs patiešām vēlamies, mēs varam stāstīt citiem par Jehovu un par to, cik viņš ir brīnišķīgs Dievs. Tā mēs viņu iepriecināsim.

 Bet kā mēs paši varam mācīties par Dievu, lai zinātu, ko stāstīt citiem? ... To mēs varam darīt mājās savās Bībeles nodarbībās. Bet vēl mēs varam mācīties par Dievu sapulcēs, kur satiekas Dieva kalpi. Taču kā lai pazīst Dieva kalpus jeb viņa tautu? ...

Lai saprastu, vai kādi cilvēki ir Dieva kalpi, vispirms jāpadomā, kā noris viņu sapulces. Vai tajās tiešām tiek mācīts tas, kas rakstīts Bībelē? Vai viņi sapulcēs lasa Bībeli un to apspriež? Tas ir veids, kā mēs uzklausām Dievu, vai ne? ... Kristiešu sapulcēs taču cilvēkiem ir jādzird, ko Dievs saka, vai nav tiesa? ... Bet ja nu kādi cilvēki uzskata, ka nemaz nevajag dzīvot pēc Bībeles? Vai tu teiktu, ka šie cilvēki ir Dieva tauta? ...

Ir jāņem vērā vēl kaut kas. Bībelē teikts, ka Dievs ir izveidojis ”tautu savam Vārdam”. (Apustuļu darbi 15:14, EAD.) Tā kā Dieva vārds ir Jehova, mēs šiem cilvēkiem varam pajautāt, vai Jehova ir viņu Dievs. Ja viņi nepielūdz Jehovu, tātad viņi nav Dieva tauta. Dieva tautas locekļiem arī jārunā ar citiem par Dieva Valstību un jāapliecina sava mīlestība pret Dievu, pildot viņa likumus. (1. Jāņa 5:3.)

Ja tu pazīsti cilvēkus, kas dara visu, par ko mēs tikko lasījām, tev jāapmeklē viņu sapulces, lai pielūgtu Dievu. Šajās sapulcēs tev uzmanīgi jāklausās un jācenšas atbildēt uz jautājumiem, kas tajās tiek uzdoti. Tieši to Dieva namā darīja Jēzus. Ja tu tā rīkosies, tu iepriecināsi Dievu tāpat kā viņš.

Vai tev nāk prātā arī citi Bībelē minēti bērni, kas iepriecināja Dievu? ... Viens no tiem bija Timotejs. Viņa tēvs neticēja Jehovam, bet māte Eunika un vecmāmiņa Loida ticēja. Timotejs klausīja viņām un mācījās par Jehovu.

Ko vēlējās darīt Timotejs, kaut arī viņa tēvs nepielūdza Jehovu?

 Kad Timotejs jau bija izaudzis liels, pilsētu, kurā viņš dzīvoja, apmeklēja apustulis Pāvils. Viņš ievēroja, cik ļoti Timotejs grib kalpot Jehovam, tāpēc uzaicināja Timoteju doties viņam līdzi un kalpot Jehovam vēl lielākā mērā. Visur, kurp vien viņi abi devās, viņi stāstīja cilvēkiem par Dieva Valstību un Jēzu. (Apustuļu darbi 16:1—5; 2. Timotejam 1:5; 3:14, 15.)

Bet vai Bībelē ir minēti tikai zēni, kas iepriecināja Dievu? ... Nē, nepavisam. Piemēram, Bībelē ir runāts par kādu izraēliešu meitenīti, kas sagādāja Dievam prieku. Tajā laikā, kad viņa dzīvoja, Izraēla bija naidīgās attiecībās ar Sīriju. Kādu dienu sīrieši devās karagājienā pret izraēliešiem un aizveda mazo meiteni gūstā. Meiteni nosūtīja uz karaspēka pavēlnieka Naāmana namu, kur viņa kļuva par Naāmana sievas kalponi.

 Naāmans slimoja ar spitālību, un neviens ārsts nespēja viņu izdziedināt. Bet mazā izraēliete ticēja, ka Naāmanam var palīdzēt viens no Jehovas praviešiem. Naāmans un viņa sieva, protams, nepielūdza Jehovu. Vai meitenītei bija jāstāsta viņiem, ko tā zināja? Kā tu būtu rīkojies? ...

Kā šī izraēliešu meitene iepriecināja Dievu?

Meitene sacīja: ”Ja Naāmans dotos pie tā Jehovas pravieša, kas dzīvo Izraēlā, tas viņu atbrīvotu no spitālības!” Naāmans paklausīja meitenei un aizgāja pie Jehovas pravieša. Kad Naāmans izdarīja, ko pravietis viņam lika, viņš kļuva vesels. Tas viņu tik ļoti iespaidoja, ka viņš sāka pielūgt patieso Dievu. (2. Ķēniņu 5:1—15.)

Vai tu gribētu, tāpat kā izraēliešu meitene, palīdzēt kādam uzzināt par Jehovu un to, ko Jehova spēj paveikt? ... Kam tu varētu palīdzēt? ... Protams, sākumā viņi varbūt domās, ka viņiem nav vajadzīga šāda palīdzība. Bet tu vari runāt ar viņiem par Jehovas labajiem darbiem, un varbūt viņi ieklausīsies. Tu vari būt drošs, ka tā tu iepriecināsi Dievu.

Pamudinājumu ar prieku kalpot Dievam bērni var atrast arī Psalmā 122:1, 148:12, 13, Salamana Mācītāja grāmatā 12:1, 1. Timotejam 4:12 un Ebrejiem 10:23—25.