Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācīsim savus bērnus

 14. NODARBĪBA

Valstība, kas valdīs pār visu zemi

Valstība, kas valdīs pār visu zemi

Vai tu vari uzminēt, par kādu valstību ir runa? ... Jā, tā ir Dieva valstība. Tā pārveidos zemi par paradīzi. Vai tu vēlies uzzināt vairāk par Dieva valstību? ...

Dieva valstībai ir savs valdnieks — ķēniņš. Vai tu zini, kurš ir Dieva valstības ķēniņš? ... Tas ir Jēzus Kristus. Viņš dzīvo debesīs. Drīz viņš valdīs pār visiem zemes iedzīvotājiem. Kā tu domā, vai mēs būsim laimīgi, kad pār visu zemi valdīs Jēzus? ...

Kāpēc tu gaidi paradīzi?

Mēs būsim ļoti laimīgi! Paradīzē cilvēki nestrīdēsies cits ar citu un nekaros savā starpā. Visi mīlēs cits citu. Neviens neslimos un nemirs. Aklie redzēs, kurlie dzirdēs, un tie, kas tagad nevar staigāt, skries un lēks. Visiem būs pietiekami, ko ēst. Dzīvnieki būs draudzīgi, un mums nebūs jābaidās no tiem. Cilvēki, kas ir miruši, atkal dzīvos. No nāves tiks piecelti arī daudzi vīrieši un sievietes, par kuriem tu uzzināji šajā brošūrā, piemēram, Rebeka, Rahāba,  Dāvids un Elija. Vai tu gribētu viņus satikt? ...

Jehova mīl tevi un vēlas, lai tu būtu laimīgs. Ja tu turpināsi mācīties par Jehovu un klausīsi viņam, tu varēsi dzīvot mūžīgi skaistajā paradīzē. Vai tu to vēlies? ...

IZLASIET BĪBELĒ